ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2319 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Faith in a global economy : a primer for Christians / Rob van Drimmelen

โดย Drimmelen, Rob van.

เลขเรียกหนังสือ: 261.85 D779F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.85 D779F] (1).

142. Ethics, wealth, and salvation : a study in Buddhist social ethics / edited by Russell F. Sizemore & Donald K. Swearer

โดย Sizemore, Russell F | Swearer, Donald K.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3568 E84 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Columbia, S.C. : University of South Carolina, 1992, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3568 E84] (1).

143. Overcoming violence : the challenge to the churches in all places / Margot Kassmann.

โดย Kassmann, Margot.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8 K19O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8 K19O] (1).

144. An introduction to Asian theology : an Asian story from a Malaysian eye for Asian neighbourology / S. Batumalai.

โดย Batumalai, S.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 B336I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Indian Society for Promoting Christian Knowledge, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.095 B336I] (2).

145. Buddhism and nature conservation / Chatsumarn Kabilsingh

โดย Chatsumarn Kabilsingh.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3378 C494B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3378 C494B] (3).

146. ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิต / วิทย์ วิศทเวทย์

โดย วิทย์ วิศทเวทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 100 ว579ป 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 ว579ป 2540] (3).

147. ศาสนศาสตร์ ฉบับย่อ = Concise theology / เจ. ไอ. แพคเกอร์, เขียน ; เครือวัลย์ เที่ยงธรรม, แปล, กรรณิการ์ ตรีผลาวิเศษกุล, เรียบเรียง.

โดย แพคเกอร์, เจ. ไอ | เครือวัลย์ เที่ยงธรรม | กรรณิการ์ ตรีผลาวิเศษกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 230.044 พ954ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.044 พ954ศ] (2).

148. มนุษย์กับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต / สมภาร พรมทา.

โดย สมภาร พรมทา.

เลขเรียกหนังสือ: 128 ส271ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พุทธชาด, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 128 ส271ม] (2).

149. ปรัชญาอินเดีย / อดิศักดิ์ ทองบุญ, เรียบเรียง.

โดย อดิศักดิ์ ทองบุญ.

เลขเรียกหนังสือ: 181.4 อ129ป 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 181.4 อ129ป 2532] (2).

150. จริยศาสตร์ = Ethics / บุญมี แท่นแก้ว.

โดย บุญมี แท่นแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 170 บ527จ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 บ527จ 2539] (2).

151. ปรัชญาชีวิตและงาน / โดย วิทิต วัณนาวิบูล.

โดย วิทิต วัณณาวิบูล.

เลขเรียกหนังสือ: 170.44 ว594ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสื่อ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170.44 ว594ป] (1).

152. คือความว่างเปล่า : พุทธปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติของโลกและชีวิต / สมภาร พรมทา.

โดย สมภาร พรมทา.

เลขเรียกหนังสือ: 181.043 ส271ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พุทธชาด, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 181.043 ส271ค] (2).

153. ญาณวิทยา / สมลักษณ์ สว่างโรจน์, แปลและเรียบเรียง.

โดย สมลักษณ์ สว่างโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 121 ญ229 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 121 ญ229] (2).

154. เซนว่าอย่างนี้ / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, รวบรวม.

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ซ529 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3927 ซ529 2538] (1).

155. นักบุญแห่งลานนาไทย ครูบาศรีวิชัยผู้ใจเด็ด / สายธาร ศรัทธาธรรม.

โดย สายธาร ศรัทธาธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 ส658น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.361 ส658น] (1).

156. วิทยายุทธ์เซน = The zen : way to the martial arts / ไทเซน เดชิมารุ ; เหล่าซือ, แปลและเรียบเรียง.

โดย เดชิมารุ, ไทเซน | เหล่าซือ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ด839ว 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538?]. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3927 ด839ว 2538] (1).

157. ขำขันของเซ็น / เขียน, อินรันนา สลาจัน ; แปล, ขลุ่ยไผ่.

โดย สลาจัน, อิรันนา | ขลุ่ยไผ่.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ส371ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรจีนา, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3927 ส371ข] (1).

158. เซ็นสอนว่า / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 พ993ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3927 พ993ซ] (1).

159. The philosophical and theological foundations of ethics : and introduction to moral theology and its relation to religious belief / Peter Byrne

โดย Byrne, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 170 B995P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : St. Martin's Press, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 B995P] (1).

160. Ethics : an introduction / by H. Gene Blocker.

โดย Blocker, H. Gene.

เลขเรียกหนังสือ: 170 B651E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Haven, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 B651E] (1).