ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2319 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Fifty key contemporary thinkers : from structuralism to postmodernity / John Lechte.

โดย Lechte, John.

เลขเรียกหนังสือ: 190 L459F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 190 L459F] (1).

182. Ethics as first philosophy : the significance of Emmanuel Levinas for philosophy, literature and religion / edited by Adriaan T. Peperzak.

โดย Peperzak, Adriann T.

เลขเรียกหนังสือ: 194 E84 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 194 E84] (1).

183. Arguing for atheism : an introduction to the philosophy of religion / Robin Le Poidevin.

โดย Poidevin, Robin Le.

เลขเรียกหนังสือ: 211.8 P749A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 211.8 P749A] (1).

184. Canberra take away : what the assembly offers a local congregation / John Bluck.

โดย Bluck, John.

เลขเรียกหนังสือ: 270.82 B658W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 270.82 B658W] (1).

185. Theological roots of pentecostalism / Donald W. Dayton.

โดย Dayton, Donald W.

เลขเรียกหนังสือ: 270.82 D276T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Francis Asbury Press, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 270.82 D276T] (1).

186. Energy for life : reflections on the theme "come, Holy Spirit-renew the whole creation" / Krister Stendahl

โดย Stendahl, Krister.

เลขเรียกหนังสือ: 231.3 S825E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva, Switzerland : WCC, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 231.3 S825E] (2).

187. Stages of faith : the psychology of human development and the quest for meaning / James W. Fowler

โดย Fowler, James W.

เลขเรียกหนังสือ: 234.2 F786S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco : Happer & Row, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 234.2 F786S] (1).

188. New eyes for reading : biblical and theological reflections by women from the third world / edited by John S. Pobee and Barbel von Wartenberg-Potter

โดย Pobee, John S | Wartenberg-Potter, Barbel Von.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082 N532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Quezon City, Philippines : Claretian Publications, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082 N532] (1).

189. The bible and the role of women : a case study in hermeneutics / by Krister Stendahl ; translated by Emilie T. Sander

โดย Stendahl, Krister | Sander, Emilie T.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082 S825B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, 1986, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082 S825B] (1).

190. She flies beyond : memories and hopes of women in the ecumenical movement / Pauline webb

โดย Webb, Pauline.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082 W367S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082 W367S] (1).

191. Resisting the threats to life : covenanting for justice, peace and the integrity of creation / D. Preman Niles.

โดย Niles, D. Preman.

เลขเรียกหนังสือ: 241.697 N697R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 241.697 N697R] (1).

192. Theology and politics / editor, Yeow Choo Lak.

โดย Yeow Choo Lak | ATESEA.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 T391 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : ATESEA, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.095 T391] (2).

193. Matriarchs, goddesses, and images of God : a critique of a feminist theology / Susanne Heine ; translated by John Bowden

โดย Heine, Susanne.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082 H468M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st u.s. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Minneapolis : Augsburg, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082 H468M] (1).

194. The true church and morality : reflections on ecclesiology and ethics / Duncan Forrester.

โดย Forrester, Duncan.

เลขเรียกหนังสือ: 241 F728T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 241 F728T] (1).

195. Doing Christian theology in Asian ways / editors, Alan J. Torrance, Salvador T. Martinez.

โดย Torrance, Alan J | Martinez, Salvador T.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 D657 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : ATESEA, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.095 D657] (2).

196. Dhammic socialism / by Bhikkhu Buddhadasa ; chief translator and editor, Donald K. Swearer.

โดย Buddhadasa, Bhikkhu | Swearer, Donald K.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 B927D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thai Inter-Religious Commission for Development, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3377 B927D] (1).

197. Social justice in ancient Israel and in the ancient Near East / by Moshe Weinfeld.

โดย Weinfeld, Moshe.

เลขเรียกหนังสือ: 296.38 W423S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Jerusalem : Minneapolis, Minn. : Magnes Press ; Fortress Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 296.38 W423S] (2).

198. The Dead Sea scrolls : Qumran in perspective / Geza Vermes ; with the collaboration of Pamela Vermes.

โดย Vermes, Geza | Vermes, Pamela.

เลขเรียกหนังสือ: 296.815 V523D ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 296.815 V523D] (1).

199. The ethics of Buddhism / by S. Tachibana.

โดย Tachibana, S.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 T117E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Richmond : Curzon Press, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 T117E] (1).

200. Religion & science : history, method, dialoque / edited by W. Mark Richardson and Wesley J. Wildman.

โดย Richardson, W. Mark | Wildman, Wesley J.

เลขเรียกหนังสือ: 261.55 R382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York ; London : Routledge, 1996ชื่อเรื่องอื่น: Religion and science : history, method, dialoque..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.55 R382] (1).