ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2319 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. จริยศาสตร์ : ทฤษฎีและการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม / ชัชชัย คุ้มทวีพร

โดย ชัชชัย คุ้มทวีพร.

เลขเรียกหนังสือ: 170 ช353จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Mild publishing, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 170 ช353จ] (2).

22. ศาสนาและเยาวชน / พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 291.17834 พ335ศ 2539 เลขเรียกหนังสือ: 10649 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.17834 พ335ศ 2539] (2). Special Status (1).

23. Logic for contextuality : GS2002 / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua.

เลขเรียกหนังสือ: 160 K61L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, [1998?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 K61L] (1).

24. Contextual philosophy : GS1002 / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua.

เลขเรียกหนังสือ: 101 K61C 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 101 K61C 1992] (1).

25. โลกของโซฟี : เส้นทางจินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา = Sophie's world / ผู้เขียน, โยสไตน์ กอร์เดอร์ ; ผู้แปล, สายพิณ ศุพุทธมงคล

โดย กอร์เดอร์, โยสไตน์ | สายพิณ ศุพุทธมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 109 ก364ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 109 ก364ล] (1).

26. ทาน ศีล ภาวนา / โดย พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ท] (1).

27. กระแสแห่งชีวิต / พุทธทาส อินทปัญโญ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ก] (1).

28. ทศพิธราชธรรม / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ท] (1).

29. พุทธประวัติ ฉบับสำหรับยุวชน / แปลและเรียบเรียง, พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 พ831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 พ831] (1).

30. ตายก่อนตาย / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ต] (1).

31. ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ธ] (1).

32. ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี, หรือ, ธรรมวิภาค นวกภูมิ / คำบรรยายธรรมะ ของพุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ศ] (1).

33. พรหมจรรย์ของการบวช / พุทธทาสภิกขุ, ปัญญานันทภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ | ปัญญานันทภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 พ831พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.361 พ831พ] (1).

34. กรรมกับการเกิดของมนุษย์ / เรียบเรียงจากคำสอนของ พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ) ; รวบรวมและเรียบเรียงโดย ประกายธรรม

โดย พระมงคลเทพมุนี (สด) | ประกายธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ357ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ357ก] (1).

35. คุณธรรมสำหรับนักบริหาร / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)

โดย พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ361ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ361ค] (2).

36. ความว่างที่พระพุทธเจ้าตรัส / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ค] (1).

37. ทานบารมี / โดย พร รัตนสุวรรณ

โดย พร รัตนสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ227ท 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักค้นคว้าทางวิญญาณ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ227ท 2537] (1).

38. ปัญญาอมตะ / เรียบเรียงโดย สุวินัย ภรณวลัย

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 128 ส882ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 128 ส882ป] (1).

39. กรรมและความเข้าใจเรื่องกรรม / เรียบเรียงจากคำสอนของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ; รวบรวมและเรียบเรียงโดย ประกายธรรม

โดย สมเด็จพระญาณสังวร | ประกายธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส243ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส243ก] (1).

40. กรรมกับการเผชิญผลกรรม / เรียบเรียงจากคำสอนของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ; รวบรวมและเรียบเรียงโดย ประกายธรรม

โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) | ประกายธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส244ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส244ก] (1).