ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2319 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. เพชรเกล็ดแก้ว. ตอนธรรมะผ่าโลก / โดย อริยะ

โดย อริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 อ398พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : T.B.K Media, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 อ398พ] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.35 อ398พ] (1).

62. ความสงัด / เขียนโดย ระวี ภาวิไล

โดย ระวี ภาวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 ร268ค 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 ร268ค 2538] (1).

63. การศึกษาเพื่อสันติภาพ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335ก 2538 เลขเรียกหนังสือ: 10654 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335ก 2538] (1). Special Status (1).

64. เศรษฐศาสตร์อิสลาม / ผู้เขียน, เอ็ม อับดุลมันนาน ; ผู้เรียบเรียง, บรรจง บินกาซัน

โดย อับดุลมันนาน, เอ็ม | บรรจง บินกาซัน.

เลขเรียกหนังสือ: 297.273 อ545ศ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อิสลามมิคอะเคเดมี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 297.273 อ545ศ 2539] (2).

65. แด่--ท่านพุทธทาสภิกขุ พระอริยเจ้าแห่งสวนโมกขพลาราม / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, เรียบเรียง

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 922.943 ด939 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, [2541?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 922.943 ด939] (1).

66. ท่านพุทธทาสตอบปัญหาศีลธรรม / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, รวบรวม

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ท378 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ท378] (2).

67. พรหมจรรย์บนเส้นทางธรรม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ / เรียบเรียงโดย วันชนะ

โดย วันชนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 922.943 ว425พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2541?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 922.943 ว425พ] (1).

68. การบริหารจิตเพื่อพิชิตปัญหา / รัญจวน อินทรกำแหง

โดย รัญจวน อินทรกำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ร349ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ร349ก] (2).

69. The triple gem : an introduction to Buddhism / by Gerald Roscoe

โดย Roscoe, Gerald.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 R793T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 R793T] (3).

70. การพัฒนาสตรีในพุทธศาสนา / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน

โดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337834 ฉ236ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337834 ฉ236ก] (2).

71. ชีวิต การงาน หลักธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

เลขเรียกหนังสือ: 922.943 ช583 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 922.943 ช583] (1).

72. กุญแจเซน / ติช นัท ฮันห์, เขียน ; พจนา จันทรสันติ, แปล

โดย นัต ฮันห์, ติช | พจนา จันทรสันติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 น395ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3927 น395ก 2539] (1).

73. เต๋ากับผู้นำสมัยใหม่ = Tao / เจษฎา อ่ำแก้ว, เรียบเรียง

โดย เจษฎา อ่ำแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 181.114 จ755ต 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนฤต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.114 จ755ต 2540] (2).

74. สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.34432 พ335ส 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34432 พ335ส 2537] (2).

75. ชีวิตกับความขัดแย้ง : ปัญหาจริยธรรมในชีวิตประจำวัน / สมภาร พรมทา

โดย สมภาร พรมทา.

เลขเรียกหนังสือ: 179 ส271ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 179 ส271ช] (2).

76. คู่มือการบำเพ็ญกรรมฐาน / รวบรวมโดย พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ)

โดย พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.34432 พ382ค 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34432 พ382ค 2533] (2).

77. ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ค 2541] (2).

78. Sacred rocks and Buddhist caves in Thailand / Christophe Munier

โดย Munier, Christophe.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 M966S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : White Lotus, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.3435 M966S] (1).

79. ไตรลักษณ์ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335ต] (1).

80. พระสูตรดับทุกข์ / เสฐียรพงษ์ วรรณปก

โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส893พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส893พ] (1).