ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2319 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Phra Farang : an English monk in Thailand / Phra Peter Pannapadipo

โดย Phra Peter Pannapadipo.

เลขเรียกหนังสือ: 922.943 P576P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Post Books, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 922.943 P576P] (2), PYULIB-DW [Call number: 922.943 P576P] (1).

82. คู่มือมนุษย์ (ฉบับย่อ) ของพุทธทาสภิกขุ / ย่อโดย ภิกขุ ฉ. ชุติวณโณ

โดย ภิกขุ ฉ. ชุติวณโณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 ภ515ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3144 ภ515ค 2541] (1).

83. คัมภีร์มังกรตันตระ : อภิศาสตร์แห่งรัก / สุวินัย ภรณวลัย

โดย สุวินัย ภรณวลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 128.46 ส882ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 128.46 ส882ค] (1).

84. ปรัชญาประยุกต์ : ชุดอินเดีย / จำนงค์ ทองประเสริฐ

โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 181.4 จ344ป 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.4 จ344ป 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: 181.4 จ344ป 2539] (2).

85. พระบรมสารีริกธาตุ / โดย วิทยา ประทุมธารารัตน์ และคณะ

โดย วิทยา ประทุมธารารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ว582พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 ว582พ] (1).

86. สุวรรณสามชาดก : วรรณกรรมเรื่องสั้นหรรษา หลวงตา แพรเยื่อไม้

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส871 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 ส871] (2).

87. การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องปัญหาความเสมอภาคของสตรี = A philosophical analysis of the problem of equality of women / พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์

โดย พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์.

เลขเรียกหนังสือ: 362.83 พ249ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2528หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ, 2528 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.83 พ249ก] (1).

88. ปัญหาทางจริยธรรมเกี่ยวเนื่องกับการทำแท้ง = Ethical problem concerning abortion / ปรีชา เพชรรงค์

โดย ปรีชา เพชรรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 179.76 ป467ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2520 หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 179.76 ป467ป] (1).

89. พ่อแม่สมบูรณ์แบบและบุตรที่ประเสริฐที่สุด / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831พ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831พ 2538] (1).

90. ความเรียงว่าด้วยศาสนา / ยอร์จ ทอมสัน, เขียน ; จิตร ภูมิศักดิ์, แปล

โดย ทอมสัน, ยอร์จ.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ท333ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : นกฮูก, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 200 ท333ค 2541] (2).

91. ประวัติคาถาชินปัญชร / สุเชาวน์ พลอยชุม

โดย สุเชาวน์ พลอยชุม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.313 ส763ป 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.313 ส763ป 2540] (2).

92. ข้อพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด / ผู้เขียน, พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ)

โดย พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3566 พ331ข 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โสมสาร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3566 พ331ข 2541] (1).

93. ความเป็นเลิศทางวิชาการ / ส. ศิวรักษ์, เรียบเรียง

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 140 ส113ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 140 ส113ค 2541] (2).

94. ปรัชญาประยุกต์ : ชุดตะวันตก / จำนงค์ ทองประเสริฐ

โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 190 จ344ป 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 190 จ344ป 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: 190 จ344ป 2539] (2).

95. ปรัชญานิพนธ์ / สำเริง บุญเรืองรัตน์

โดย สำเริง บุญเรืองรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 100 ส712ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 100 ส712ป] (3).

96. ธรรมะสมเด็จย่า : ฉบับต้องพระประสงค์ / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์, ผู้รวบรวม

โดย อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3076 ธ363 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3076 ธ363] (1).

97. ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3423 พ335ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3423 พ335ป] (1).

98. รวมปาฐกถาธรรม ชุดเพื่อชีวิตที่ดีงาม / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)

โดย พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ379ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.304 พ379ร] (1).

99. พุทธภาษิต. เล่ม 1 / รวบรวมโดย สุทธิพงศ์ สุทธิจิต

โดย สุทธิพงศ์ สุทธิจิต | ศิวพรไพลิน อมรมนตรีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส773พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ปัญญาสยาม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส773พ] (1).

100. 15 พระอริยสงฆ์ / ธานินทร์ เลิศนครินทร์, เรียบเรียง

โดย ธานินทร์ เลิศนครินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 922.943 ธ516ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีไซน์เพลส, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 922.943 ธ516ส] (1).