ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2313 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The Buddhist saints of the forest and the cult of amulets : a study in Charisma, Hagiography, Sectarianism and Millennial Buddhism / Stanley Jeyaraja Tambiah

โดย Tambiah, Stanley Jeyaraja.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3657 T155B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Camgridge : Cambridge University Press, 1988, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3657 T155B] (3).

2. The Buddha's socio-political ideas / Phramaha Chanya Khongchinda

โดย Chanya, Phra Maha.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 C459B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Navrang, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337 C459B] (2).

3. ศาสนาของโลก : การแสวงหาคุณค่าแห่งชีวิตของมวลมนุษย์ / สำนักพิมพ์สุริยบรรณ

โดย สำนักพิมพ์สุริยบรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ส691ศ เลขเรียกหนังสือ: 10627 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริยบรรณ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 ส691ศ] (2), PYULIB-DW [Call number: 291 ส691ศ] (14). Special Status (1).

4. ความเชื่อพิสดารของคน / แสง จันทร์งาม

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ส954ค 2535 เลขเรียกหนังสือ: 10724 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 ส954ค 2535] (3). Special Status (1).

5. จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร (พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์) / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335จ 2536 เลขเรียกหนังสือ: 10653 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335จ 2536] (3). Special Status (1).

6. ประมวลพระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส : การคณะสงฆ์ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

โดย วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3074 ว151ป เลขเรียกหนังสือ: 10737 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์ศรีศตวรรษ, 2514ชื่อเรื่องอื่น: การคณะสงฆ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3074 ว151ป] (2). Special Status (1).

7. ประมวลพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส : พระมหาสมณวินิจฉัย / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

โดย วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3074 ว151ป เลขเรียกหนังสือ: 10730 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2514ชื่อเรื่องอื่น: พระมหาสมณวินิจฉัย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3074 ว151ป] (2). Special Status (1).

8. คาถาชาดกแลแบบอักษรอริยกะ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

โดย วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382 ว151ค เลขเรียกหนังสือ: 10645 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.382 ว151ค] (2). Special Status (1).

9. ความเชื่อพิศดารของคน / ผู้แต่ง, แสง จันทร์งาม.

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ส954ค 2537 เลขเรียกหนังสือ: 10628 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 ส954ค 2537] (2), PYULIB-DW [Call number: 291 ส954ค 2537] (1). Special Status (1).

10. สามวาทะว่าด้วยบทบาทคณะสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน สีกากับผ้าเหลือง และพรหมจรรย์ในสังคมบริโภค กับทางออกของคณะสงฆ์ไทย / โดย ส. ศิวรักษ์

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 ส113ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มวรรณกรรมพิราบเหลือง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 ส113ส] (1).

11. Siam mapped : a history of the geo-body of a nation / Thongchai Winichakul.

โดย Thongchai Winichakul.

เลขเรียกหนังสือ: 911.593 T486S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 911.593 T486S] (3).

12. Mythology / by Edith Hamilton ; illustrated by Steels Savage.

โดย Hamilton, Edith | Savage, Steele.

เลขเรียกหนังสือ: 200.4 H217M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : A Mentor book, c1942สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 200.4 H217M] (2).

13. Dhammic socialism / Bhikkhu Buddhadasa.

โดย Buddhadasa, Bhikkhu.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3442 B927D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thai Inter-Religious Commission for Development, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3442 B927D] (2).

14. Classical mythology / by Mark P.O. Morford and Robert J. Lenardon.

โดย Morford, Mark P. O | Lenardon, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 292 M846C 1977 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 292 M846C 1977] (2), PYULIB-DW [Call number: 292 M846C 1977] (1).

15. Religion in a changing society : Buddhism, reform and the role of monks in community development in Thailand / by Seri Phongphit.

โดย Seri Phongphit.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 S485R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hongkong : Arena Press, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 S485R] (4).

16. คัมภีร์ทางสายกลางของขงจื้อ / ศักดิ์รวี, แปลและเรียบเรียง

โดย ศักดิ์รวี.

เลขเรียกหนังสือ: 181.112 ค261 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประดู่ลาย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.112 ค261] (2).

17. ข้อคิดท่านพุทธทาส (จากวรรณกรรมคำนำ) / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, เรียบเรียง

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 พ993ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 พ993ข] (2).

18. การแสวงหามนุษยภาพใหม่ : บทสนทนาระหว่าง โจเซฟ เดอร์โบลาฟ และ ไดซากุ อิเคดะ = Search for a new humanity / โดย Richard L. Gage ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล

โดย เกจ, ริชาร์ด แอล | วิภาดา กิตติโกวิท | เดอร์โบลาฟ, โจเซฟ | อิเคดะ, ไดซากุ.

เลขเรียกหนังสือ: 144 ก749ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 144 ก749ก] (2).

19. ชีวิตและงานของปราชญ์ / เรียบเรียงโดย พิชญ์ มกรพันธ์

โดย พิชญ์ มกรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 921 ช583 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พี. เอส. กรุ๊ฟ, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 921 ช583] (2).

20. ปัญญา : จุดกำเนิดและกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของมนุษยชาติ / สมัคร บุราวาศ

โดย สมัคร บุราวาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 128.3 ส291ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 128.3 ส291ป] (3).