ผลการค้นหาของคุณมี 2238 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Logic for contextuality : GS2002 / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua.

เลขเรียกหนังสือ: 160 K61L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, [1998?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 K61L] (1).

2. Contextual philosophy : GS1002 / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua.

เลขเรียกหนังสือ: 101 K61C 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 101 K61C 1992] (1).

3. กระแสแห่งชีวิต / พุทธทาส อินทปัญโญ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ก] (1).

4. ธรรมะจากสวนโมกข์

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ธ363 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ธ363] (1).

5. ตายก่อนตาย / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ต] (1).

6. ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ธ] (1).

7. ความว่างที่พระพุทธเจ้าตรัส / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ค] (1).

8. ทานบารมี / โดย พร รัตนสุวรรณ

โดย พร รัตนสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ227ท 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักค้นคว้าทางวิญญาณ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ227ท 2537] (1).

9. Foundation for professional ethics / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 K61F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 K61F] (1).

10. Contextual religions / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 290 K61C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 290 K61C] (1).

11. พุทธดำรัส

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร โปรดั๊คชั่น, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831] (1).

12. ความหลัง : เรื่องราวในอดีตสมัยพุทธกาลและก่อนพุทธกาล / วศิน อินทสระ

โดย วศิน อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ว357ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ว357ค] (1).

13. ชีวประวัติพระอรหันต์ / อุทัย ไชยานนท์

โดย อุทัย ไชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 922.943 อ819ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 922.943 อ819ช] (1).

14. สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ / พุทธทาส อินทปัญโญ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ส] (1).

15. ความลับสุดยอด / ของ พุทธทาส อินทปัญโญ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ค] (1).

16. มรดกที่ขอฝากไว้ / พุทธทาส อินทปัญโญ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ม] (1).

17. การขุดเพชรในพระไตรปิฎก / พุทธทาส อินทปัญโญ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ก] (1).

18. เกิดมาทำไม? 2 : การเดินทางอย่างเบาสบาย / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ก] (1).

19. สุจริตธรรม : ธรรมะของพระผู้ให้สุขและผู้เสวยสุขที่แท้จริง

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส749 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส749] (1).

20. Sikh religion

โดย Sikh Missionary Center.

เลขเรียกหนังสือ: 294.6 S579 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Phoenix, Ariz. : Sikh Missionary Center, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.6 S579] (1).