ผลการค้นหาของคุณมี 388 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Philosophy and the mirror of nature / Richard Rorty

โดย Rorty, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 191 R787P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Blackwell, 1999, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 191 R787P] (1).

2. Reason, truth and history / Hilary Putnam

โดย Putnam, Nilary.

เลขเรียกหนังสือ: 160 P991R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, London : Cambridge University Press, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 P991R] (1).

3. New Testament faith for today / by Amos N. Wilder

โดย Wilder, Amos N.

เลขเรียกหนังสือ: 220.68 W673N ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: First British ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.68 W673N] (1).

4. Beginning to see / by Sujata.

โดย Sujata.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 S948B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Celestialart, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 S948B] (1).

5. Philosophy of religion / John Hick

โดย Hick, John.

เลขเรียกหนังสือ: 210 H627P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1965, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 210 H627P] (1).

6. Introduction to religion : a phenomenological approach / Winston L. King

โดย King, Winston Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 200 K54I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 200 K54I] (1).

7. Logic for contextuality / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua.

เลขเรียกหนังสือ: 160 K61L 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Assumption University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 K61L 1994] (1).

8. Civil disobedience / Henry David Thoreau

โดย Thoreau, Henry David.

เลขเรียกหนังสือ: 303.61 T488C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Logan, Iowa : he Perfection Form, [19--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.61 T488C] (1).

9. An outline of buddhist economic theory and system / Priyanut Piboolsravut.

โดย Priyanut Piboolsravut.

เลขเรียกหนังสือ: 00370 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canada : Simon Fraser university, 1997สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. The christian faith. Vol.1 / Friedrich Schleiermacher.

โดย Schleiermacher, Friedrich.

เลขเรียกหนังสือ: 230.044 S341C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper Torchbooks, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.044 S341C] (1).

11. The idea of revelation inrecent thought / by John Baillie

โดย Baillie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 231.74 B157I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Columbia University Press, 1967, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 231.74 B157I] (1).

12. ST. Thomas Aquinas / G.K. Chesterton

โดย Chesterton, Gilbert Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 922.22 C525S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Garden City, N.Y. : Inage, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 922.22 C525S] (1).

13. An introduction to Indian christian theology / R.H.S. Boyd

โดย Boyd, R.H.S.

เลขเรียกหนังสือ: 230.054 B789I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Madras : The Christian Literature Society, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.054 B789I] (1).

14. Confucius and the Chinese way / H.G. Creel

โดย Creel, Harrlee Glessner.

เลขเรียกหนังสือ: 181.112 C913C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper Torchbooks , 1960 c1949สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.112 C913C] (1).

15. Mysticism : a study in the nature and development of man's spiritual consciousness / by Evelyn Underhill

โดย Underhill, Evelyn.

เลขเรียกหนังสือ: 149.3 U55M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cleveland, Ohio : Meridian Books, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 149.3 U55M] (1).

16. Death and dying : the tibetan tradition / Glenn H. Mullin.

โดย Mullin, Glenn H.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3423 M959D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arkana, 1987, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3423 M959D] (1).

17. The varieties of religious experience : a study in human nature / William James

โดย James, William.

เลขเรียกหนังสือ: 210 J29V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1976, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 210 J29V] (1).

18. The mind of the maker / by Dorothy L. Sayers

โดย Sayers, Dorothy Leigh.

เลขเรียกหนังสือ: 230 S274M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cleveland, Ohio : World, 1962, c1941สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230 S274M] (1).

19. Concentration and meditation : a manual of mind development / Christmas Humphreys.

โดย Humphreys, Christmas.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 G927C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore, Md. : Penguin Books, 1971, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 H927C] (1).

20. The screwtape letters / C.S. Lewis.

โดย Lewis, Clive Staples.

เลขเรียกหนังสือ: 235.4 L673S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Collins/Fontana books, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 235.4 L673S] (1).