ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1063 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Sikh religion

โดย Sikh Missionary Center.

เลขเรียกหนังสือ: 294.6 S579 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Phoenix, Ariz. : Sikh Missionary Center, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.6 S579] (1).

2. Religion : a humanist interpretation / Raymond Firth.

โดย Firth, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 F527R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.6 F527R] (1).

3. Buddhist ethics : essence of Buddhism / by H. Saddhatissa.

โดย Saddhatissa, H.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 S124B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : George Allen & Unwin, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 S124B] (1).

4. Ethics : an introduction / by H. Gene Blocker.

โดย Blocker, H. Gene.

เลขเรียกหนังสือ: 170 B651E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Haven, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 B651E] (1).

5. Pragmatism : a contemporary reader / [edited by] Russell B. Goodman.

โดย Goodman, Russell B.

เลขเรียกหนังสือ: 144.3 P898 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 144.3 P898] (1).

6. Existentialism : a reconstruction / David E. Cooper.

โดย Cooper, David Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 C776E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 C776E] (1).

7. Six existentialist thinkers / by H.J. Blackham.

โดย Blackham, H. J.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 B628S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 B628S] (1).

8. Priniciples of ethics / Antonio Rosmini.

โดย Rosmini, Antonio.

เลขเรียกหนังสือ: 171.2 R821P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Durham : Rosmini House, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 171.2 R821P] (1).

9. Utilitarianism / Geoffrey Scarre.

โดย Scarre, Geoffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 171.5 S286U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 171.5 S286U] (1).

10. The philosophy of Thomas Aquinas : introductory reading / edited by Christopher Martin.

โดย Martin, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 100 P568 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 P568] (1).

11. Fifty key contemporary thinkers : from structuralism to postmodernity / John Lechte.

โดย Lechte, John.

เลขเรียกหนังสือ: 190 L459F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 190 L459F] (1).

12. The ethics of Buddhism / by S. Tachibana.

โดย Tachibana, S.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 T117E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Richmond : Curzon Press, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 T117E] (1).

13. The nature of Buddhist ethics / Damien Keown.

โดย Keown, Damien.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 K37N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Macmillan, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 K37N] (1).

14. A world religions reader / edited by Ian Markham.

โดย Markham, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 291 W927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291 W927] (1).

15. The major religions : an introduction with text / T. Patrick Burke.

โดย Burke, T. Patrick.

เลขเรียกหนังสือ: 291 B959M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Blackwell, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291 B959M] (1).

16. Holy things : a liturgical theology / Gordon W. Lathrop.

โดย Lathrop, Gordon W.

เลขเรียกหนังสือ: 264.001 L354H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Minneapolis : Fortress, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 264.001 L354H] (1).

17. African religions & philosophy / John S. Mbiti.

โดย Mbiti, John S.

เลขเรียกหนังสือ: 299.6 M478A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 299.6 M478A] (1).

18. Rationality and religion : does faith need reason? / Roger Trigg.

โดย Trigg, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 210 T828R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 T828R] (1).

19. Philosophical logic : an introduction / Sybil Wolfram.

โดย Wolfram, Sybil.

เลขเรียกหนังสือ: 191 W861P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 191 W861P] (1).

20. ST. Thomas Aquinas / G. K. Chesterton

โดย Chesterton, G. K.

เลขเรียกหนังสือ: 922.22 C525S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder and Stoughton, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 922.22 C525S] (1).