ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คันฉ่องส่องคน / ส. สุวรรณ

โดย ส. สุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 181.11 ส114ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะเนชั่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.11 ส114ค] (1).

2. พระพุทธ--พระโพธิสัตว์--สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ, เขียน

โดย จิตรา ก่อนันทเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 จ456พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จิตรา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 จ456พ] (2).

3. ภาพประวัติและคำสอนของเว่ยหล่าง (ฮุ่ยเล้ง) : พระสังฆปริณายกองค์ที่ 6 / เย็นอิมภิกขุ, เรียบเรียง

โดย เย็นอิมภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3610951 ย525ภ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองทุนวุฒิธรรม เพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3610951 ย525ภ 2533] (2).

4. ปวงปรัชญาจีน / ฟื้น ดอกบัว

โดย ฟื้น ดอกบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 181.11 ฟ471ป 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.11 ฟ471ป 2542] (1), PYULIB-DW [Call number: 181.11 ฟ471ป 2542] (2).

5. หลักแท้แห่งผู้นำ : ปรีชาญาณจากปรมาจารย์จีน / โธมัส เคลียรี่, รวบรวม ; ร. จันเสน, แปล

โดย ร. จันเสน | เคลียรี่, โธมัส.

เลขเรียกหนังสือ: 181.11 ค774ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 181.11 ค774ห] (1).

6. บทบรรยายปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษ ของเหมา เจ๋อ ตุง / ศุภฤกษ์ ตั้งใฝ่คุณธรรม, บรรณาธิการ

โดย ศุภฤกษ์ ตั้งใฝ่คุณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 320.951 ห687บ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 320.951 ห687บ 2538] (1).

7. ปรัชญาจีน : จากขงจื่อถึงเหมาเจ๋อตง / ผู้เขียน, เฝิงอิ่วหลัน ; ผู้แปล, ส. สุวรรณ

โดย เฝิงอิ่วหลัน | ส. สุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 181.11 ฝ221ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิราบ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.11 ฝ221ป] (1), PYULIB-DW [Call number: 181.11 ฝ221ป] (3).

8. ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น / ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์

โดย ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 200.95 ท225ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 200.95 ท225ศ] (2).

9. พระคัมภีร์กวนอีมมหาโพธิสัตว์ / แปลโดย เสถียร โพธินันทะ.

โดย เสถียร โพธินันทะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 พ322 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมธรรมทาน เป้าเก็งเต๊ง, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 พ322] (1).

10. แก่นปรัชญาปัจจุบัน / กีรติ บุญเจือ.

โดย กีรติ บุญเจือ.

เลขเรียกหนังสือ: 149.9 ก695ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 149.9 ก695ก] (2).