ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Living theology in Asia / edited by John C. England.

โดย England, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8095 L785 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8095 L785] (1).

2. An introduction to Asian theology : an Asian story from a Malaysian eye for Asian neighbourology / S. Batumalai.

โดย Batumalai, S.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 B336I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Indian Society for Promoting Christian Knowledge, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.095 B336I] (2).

3. Theology and politics / editor, Yeow Choo Lak.

โดย Yeow Choo Lak | ATESEA.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 T391 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : ATESEA, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.095 T391] (2).

4. Doing Christian theology in Asian ways / editors, Alan J. Torrance, Salvador T. Martinez.

โดย Torrance, Alan J | Martinez, Salvador T.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 D657 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : ATESEA, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.095 D657] (2).

5. Mission of God in the context of the suffering and strugging peoples of Asia : worship resources, Asia mission conference 1989 / [edited by] Tomas Maddela.

โดย Maddela, Tomas | Christian Conference of Asia.

เลขเรียกหนังสือ: 264.00202 M678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Osaka : The Christian Conference of Asia, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 264.00202 M678] (1).

6. Thirty-five oriental philosophers / Diane Collinson and Robert Wilkinson.

โดย Collinson, Diane | Wilkinson, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 181 C712T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 181 C712T] (1).

7. Religion and change in contemporary Asia / edited by Robert F. Spencer.

โดย Spencer, Robert F.

เลขเรียกหนังสือ: 200.95 R382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Minneapolis : University of Minnesota Press, / c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 200.95 R382] (1).

8. Philosophy, culture and education : Asian societies in transition / edited by Philip Cam ... [et al.]

โดย Cam, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 181 P568 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Seoul, Korea. : Korean National Commission for Unesco, c 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 181 P568] (1).

9. No handle on the cross : an Asian meditation on the crucified mind / Kosuke Koyama.

โดย Koyama, Kosuke.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 K88N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.095 K88N] (2).

10. Mount Fuji and Mount Sinai : a critique of idols / Kosuke Koyama.

โดย Koyama, Kosuke.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 K88M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Maryknoll, N.Y. : Orbis Books, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.095 K88M] (1), PYULIB-DW [Call number: 230.095 K88M] (1).

11. Ministering asian faith and wisdom : a manual for theological librarians in Asia / by Rita and John England

โดย England, Rita Mayne | England, John Carol.

เลขเรียกหนังสือ: 026.291 E58M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Quezon City : New Day Publishers and Indian Society for Promoting Christian Knowledge, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 026.291 E58M] (2).

12. The poor woman : a critical analysis of asian theology and contemporary chinese fiction by woman / Wai-Ching Angela Wong

โดย Wong, Wai-Ching Angela.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082095 W782P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Peter Lang, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082095 W782P] (1).

13. Religions of the East / Jaseph M. Kitagawa.

โดย Kitagawa, Joweph M.

เลขเรียกหนังสือ: 291 K62R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291 K62R] (2).

14. Asian human rights charter : a peoples' charter

โดย Asian Human Rights Commission.

เลขเรียกหนังสือ: 323.095 A832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kowloon, Hong Kong : Asian Human Rights Commission, [2005?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

15. Religion and change in contemporary Asia / edited by Robert F. Spencer

โดย Spencer, Robert F.

เลขเรียกหนังสือ: 200.95 R382 1972 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Minneapolis : University of Minnesota Press, / 1972, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 200.95 R382 1972] (1).

16. Buddhism and society in Southeast Asia / Donald K. Swearer.

โดย Swearer, Donald K.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 S974B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chambersburg, Pa. : Anima Books, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337 S974B] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.337 S974B] (1).

17. Religions of the East / Jaseph M. Kitagawa.

โดย Kitagawa, Joweph M.

เลขเรียกหนังสือ: 291 K62R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster Press, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 K62R] (1), PYULIB-DW [Call number: 291 K62R] (1).

18. Religion and legitimation of power in Thailand, Laos, and Burma / edited by Bardwell L. Smith.

โดย Smith, Bardwell L.

เลขเรียกหนังสือ: 294.33770959 R382 เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0042 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chambersburg, Pa. : ANIMA Books, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.33770959 R382] (2), PYULIB-DW [Call number: 294.33770959 R382] (1). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0042] (1).