ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 326 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตายก่อนตาย / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ต] (1).

2. สมุดภาพพระพุทธประวัติ : ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรฝีมือเอกครูเหม เวชกร

เลขเรียกหนังสือ: 294.309 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.309 ส314] (1).

3. ศาสนาโลก / โดย ธนู แก้วโอภาส

โดย ธนู แก้วโอภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ธ281ศ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291 ธ281ศ 2542] (1).

4. ศาสนาโลก / โดย ธนู แก้วโอภาส

โดย ธนู แก้วโอภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ธ281ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ลอจิก, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 291 ธ281ศ] (1).

5. หลักศาสนาเทนรีเคียว

โดย กองเผยแพร่ศาสนาเทนรีเคียวในต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 299.561 ห321 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กองเผยแพร่ฯ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 299.561 ห321] (1).

6. โอะฟุเดะซะคิ

โดย กองเผยแพร่ศาสนาเทนรีเคียวในต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 299.561 อ964อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กองเผยแพร่ฯ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 299.561 อ964อ] (1).

7. พุทธศาสนาสอนอะไร / สาวก, เรียบเรียง.

โดย สาวก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส373พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34 ส373พ] (1).

8. ภาษาคน-ภาษาธรรม / พุทธทาสภิกขุ.

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ831ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [25--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3444 พ831ภ] (1).

9. การให้ทาน : วิธีแก้ใจในการสูญเสียอย่างถูกต้อง / พุทธทาสภิกขุ.

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.304 พ831ก] (1).

10. บ้านกับวัด. เล่ม 2, ฉบับชีวะ-บันเทิง / ธรรมรักษา.

โดย ธรรมรักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ธ352บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมรักษา, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.308 ธ352บ] (1).

11. บ้านกับวัด. เล่ม 3, ฉบับสาระ-บันเทิง / ธรรมรักษา.

โดย ธรรมรักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ธ352บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมรักษา, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.308 ธ352บ] (1).

12. ศีลธรรมกลับมา / พุทธทาสภิกขุ.

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ831ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงธรรม, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.304 พ831ศ] (1).

13. ความเชื่อพิสดารของคน / แสง จันทร์งาม

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ส954ค 2535 เลขเรียกหนังสือ: 10724 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 ส954ค 2535] (3). Special Status (1).

14. สามวาทะว่าด้วยบทบาทคณะสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน สีกากับผ้าเหลือง และพรหมจรรย์ในสังคมบริโภค กับทางออกของคณะสงฆ์ไทย / โดย ส. ศิวรักษ์

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 ส113ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มวรรณกรรมพิราบเหลือง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 ส113ส] (1).

15. พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ332พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.307 พ332พ 2537] (1).

16. จริยธรรมทางเพศในสังคมพุทธ / ส. ศิวรักษ์, อภิปรายร่วมกับบุคคลอื่นๆ

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337835 ส113จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันสันติประชาธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337835 ส113จ] (2).

17. ศาสนาและเยาวชน / พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 291.17834 พ335ศ 2539 เลขเรียกหนังสือ: 10649 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.17834 พ335ศ 2539] (2). Special Status (1).

18. พุทธประวัติ ฉบับสำหรับยุวชน / แปลและเรียบเรียง, พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 พ831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 พ831] (1).

19. พุทธศาสนประวัติระหว่าง 2500 ปี ที่ล่วงแล้ว

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ835 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 พ835] (2).

20. เศรษฐศาสตร์อิสลาม / ผู้เขียน, เอ็ม อับดุลมันนาน ; ผู้เรียบเรียง, บรรจง บินกาซัน

โดย อับดุลมันนาน, เอ็ม | บรรจง บินกาซัน.

เลขเรียกหนังสือ: 297.273 อ545ศ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อิสลามมิคอะเคเดมี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 297.273 อ545ศ 2539] (2).