ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 84 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. An existentialist theology / John Macquarrie.

โดย Macquarrie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 M173E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth : Penguin, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 M173E] (1).

2. Dialogues concerning natural religion / David Hume.

โดย Hume, David.

เลขเรียกหนังสือ: 230.01 H921D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis : Bobbs-Merrill, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.01 H921D] (1).

3. On religion : speeches to its cultured despisers / Friedrich Schleiermacher.

โดย Schleiermacher, Friedrich.

เลขเรียกหนังสือ: 200.1 S341O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Horper, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 200.1 S341O] (1).

4. The practice of religion / Frederick C. Grant.

โดย Grant, Frederick C.

เลขเรียกหนังสือ: 230.01 G761P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Macmillan, c1946สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.01 G761P] (1).

5. The resources of religion / Georgia Georgia.

โดย Harkness, Georgia.

เลขเรียกหนังสือ: 230.01 H282R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : T. Holt, 1936สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.01 H282R] (1).

6. The sources of religious thought / Josiah Royce.

โดย Royce, Josiah.

เลขเรียกหนังสือ: 230.01 R888S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Charles Scribner's Sons, c1940สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.01 R888S] (1).

7. The screwtape letters / C.S. Lewis.

โดย Lewis, Clive Staples.

เลขเรียกหนังสือ: 235.4 L673S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Collins/Fontana books, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 235.4 L673S] (1).

8. Saccidananda : a christian approach to aadvaitic experience / Abhishiktananda

โดย Abhishiktananda.

เลขเรียกหนังสือ: 294.5172 A147S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Delhi : I.S.P.C.K., 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.5172 A147S] (1).

9. Christ and history / George Arthur Buttrick

โดย Buttrick, George Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 901 B989C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Abingdon Press, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 901 B989C] (1).

10. Spinoza selections / edited by John Wild

เลขเรียกหนังสือ: 199 S758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Charles Scribner's Sons, 1958, c1930สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 199 S758] (1).

11. A bruised reed shall he not break-- : a history of the 16th district of the church of Christ in Thailand / Maria Hovemyr

โดย Hovemyr, Maria.

เลขเรียกหนังสือ: 275.93 H845B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Office of History. Church of Christ in Thailand, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 275.93 H845B] (2).

12. Peace in troubled cities : creative models of building community amidst violence / Dafne Plon

โดย Plon, Dafne.

เลขเรียกหนังสือ: 261.83 P729P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.83 P729P] (1).

13. No longer a secret : the church and violence against women / Aruna Gnanadason.

โดย Gnanadason, Aruna.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8344 G571N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva, Switzerland : WCC, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8344 G571N] (2).

14. God has many names / by John Hick.

โดย Hick, John.

เลขเรียกหนังสือ: 261.2 H627G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : The Westminster Press, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 261.2 H627G] (1), PYULIB-DW [Call number: 261.2 H627G] (1).

15. Buddhist-Christian dialogue : mutual renewal and transformation / edited by Paul O. Ingram, Frederick J. Streng

โดย Ingram, Paul O | Streng, Frederick J.

เลขเรียกหนังสือ: 261.243 B927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 261.243 B927] (1), PYULIB-DW [Call number: 261.243 B927] (1).

16. Faith in a global economy : a primer for Christians / Rob van Drimmelen

โดย Drimmelen, Rob van.

เลขเรียกหนังสือ: 261.85 D779F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.85 D779F] (1).

17. Overcoming violence : the challenge to the churches in all places / Margot Kassmann.

โดย Kassmann, Margot.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8 K19O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8 K19O] (1).

18. New eyes for reading : biblical and theological reflections by women from the third world / edited by John S. Pobee and Barbel von Wartenberg-Potter

โดย Pobee, John S | Wartenberg-Potter, Barbel Von.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082 N532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Quezon City, Philippines : Claretian Publications, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082 N532] (1).

19. She flies beyond : memories and hopes of women in the ecumenical movement / Pauline webb

โดย Webb, Pauline.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082 W367S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082 W367S] (1).

20. Theology and politics / editor, Yeow Choo Lak.

โดย Yeow Choo Lak | ATESEA.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 T391 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : ATESEA, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.095 T391] (2).