ผลการค้นหาของคุณมี 104 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Foundation for professional ethics / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua | Assumption University.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 K61F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 K61F] (1).

2. Buddhist ethics : essence of Buddhism / by H. Saddhatissa.

โดย Saddhatissa, H.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 S124B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : George Allen & Unwin, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 S124B] (1).

3. Ethics : an introduction / by H. Gene Blocker.

โดย Blocker, H. Gene.

เลขเรียกหนังสือ: 170 B651E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Haven, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 B651E] (1).

4. Priniciples of ethics / Antonio Rosmini.

โดย Rosmini, Antonio.

เลขเรียกหนังสือ: 171.2 R821P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Durham : Rosmini House, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 171.2 R821P] (1).

5. Utilitarianism / Geoffrey Scarre.

โดย Scarre, Geoffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 171.5 S286U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 171.5 S286U] (1).

6. The ethics of Buddhism / by S. Tachibana.

โดย Tachibana, S.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 T117E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Richmond : Curzon Press, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 T117E] (1).

7. The nature of Buddhist ethics / Damien Keown.

โดย Keown, Damien.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 K37N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Macmillan, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 K37N] (1).

8. Ethics in sex conduct : a manual on youth, sex, and marriage / Clarence Leuba.

โดย Leuba, Clarence.

เลขเรียกหนังสือ: 176 L652E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Association Press, c1948สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 176 L652E] (1).

9. Talks to teen-agers about sex / Ann Landers.

โดย Landers, Ann.

เลขเรียกหนังสือ: 176 L255T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Jersey : Prentice-Hall, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 176 L255T] (1).

10. Moral problems / James Rachels.

โดย Rachels, James.

เลขเรียกหนังสือ: 170.8 R119M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : harper & Row, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170.8 R119M] (1).

11. The language of morals / R.M. Hare.

โดย Hare, R. M.

เลขเรียกหนังสือ: 171.2 H256L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon, 1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 171.2 H256L] (1).

12. What makes acts right? / Archie J. Bahm.

โดย Bahm, Archie J.

เลขเรียกหนังสือ: 170 B151W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Christopher, c1958สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 B151W] (1).

13. The ethics of Aristotle / J.A.K. Thomson.

โดย Thomson, J. A. K.

เลขเรียกหนังสือ: 170 T483E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore : Penguin, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 T483E] (1).

14. Ethics for today / Harold H. Titus.

โดย Titus, Harold H.

เลขเรียกหนังสือ: 170 T623E 1947 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : American Book, c1947สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 T623E 1947] (1).

15. Great traditions in ethics : an introduction / Ethel M. Albert.

โดย Albert, Ethel M.

เลขเรียกหนังสือ: 170 A333G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : American Book, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 A333G] (1).

16. The Nicomachean ethics of Aristotle / Aristotle.

โดย Aristotle.

เลขเรียกหนังสือ: 171 A716N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Henry G. Bohn, 1850สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 171 A716N] (1).

17. Ethical philosophies of India / by I.C. Sharma.

โดย Sharma, I. C.

เลขเรียกหนังสือ: 181.4 S531E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lincoln : Johnsen, c1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 181.4 S531E] (1).

18. A history of Western morals / Crane Brinton.

โดย Brinton, Crane.

เลขเรียกหนังสือ: 170.9 B858H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harconurt, Brace, c1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170.9 B858H] (1).

19. Aristotle's ethics / J.L. Ackrill.

โดย Ackrill, J. L.

เลขเรียกหนังสือ: 185 A182A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Faber & Faber, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 185 A182A] (1).

20. Contemporary ethical theories / English Hill Thomas.

โดย Hill, Thomas English.

เลขเรียกหนังสือ: 170 H648C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170 H648C] (1).