ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Existentialism : a reconstruction / David E. Cooper.

โดย Cooper, David Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 C776E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 C776E] (1).

2. Six existentialist thinkers / by H.J. Blackham.

โดย Blackham, H. J.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 B628S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 B628S] (1).

3. The existentialists : a critical study / James Collins.

โดย Collins, James.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 C712E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Henry Regnery, c1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 C712E] (1).

4. An existentialist theology / John Macquarrie.

โดย Macquarrie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 M173E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth : Penguin, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 M173E] (1).

5. Six existentialist thinkers / H.J. Blackham.

โดย Blackham, H. J.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 B628S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge & Kegan, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 B628S] (1).

6. Existentialism / John Macquarrie.

โดย Macquarrie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 M173E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex, England : Penguin, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 M173E] (1).

7. From Shakespeare to existentialism / Walter Kaufmann.

โดย Kaufmann, Walter.

เลขเรียกหนังสือ: 142 K21F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Anchor, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142 K21F] (1).

8. Existentialism / by Jean-Paul Sartre

โดย Sartre, Jean-Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 S251E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Philosophical Library, c1947สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 S251E] (1).

9. Existentialism and religious belief / David E. Roberts

โดย Roberts, David E.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 R643E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, 1968 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 R643E] (1).

10. Four philosophies and their practice in education and religion / J. Donald Butler.

โดย Butler, J Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 100 B985F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper and Brothers, 1951สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 B985F] (1).

11. The new world of philosophy / Abraham Kaplan.

โดย Kaplan, Abraham.

เลขเรียกหนังสือ: 102 K17N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Vintage Books, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 102 K17N] (1).

12. Four philosophies and their practice in education and religion / J. Donald Butler.

โดย Butler, J. Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 100 B985F 1968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 B985F 1968] (1).

13. The existentialists and God / Arthur C. Cochrane.

โดย Cochrane, Arthur C.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 C663E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadeladelphia : The Westminster Press, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 C663E] (1).

14. Being and nothingness : an essay on phenomenological ontology / Jean-Paul Sartre ; translated and with introduction by H.E. Barnes.

โดย Sartre, Jean-Paul | Barnes, H. E.

เลขเรียกหนังสือ: 142.7 S251B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Philosophical Library, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.7 S251B] (1).

15. Existentialism : a reconstruction / David E. Cooper

โดย Cooper, David Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 C776E 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1990, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 C776E 1999] (1).

16. The Courage to be / Paul Tillich.

โดย Tillich, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 111 T577C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven, Conn. : Yale University Press, 1962, c1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 111 T577C] (1). Special Status (2).

17. The courage to be / Paul Tillich.

โดย Tillich, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 111 T577C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yole University Press, c1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 111 T577C] (1).

18. The Courage to be / Paul Tillich.

โดย Tillich, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 111 T577C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven, Conn. : Yale University Press, 1962, c1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 111 T577C] (1).