ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 349 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Contextual philosophy : GS1002 / Kirti Bunchua

โดย Kirti Bunchua.

เลขเรียกหนังสือ: 101 K61C 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 101 K61C 1992] (1).

2. The philosophy of Thomas Aquinas : introductory reading / edited by Christopher Martin.

โดย Martin, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 100 P568 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 P568] (1).

3. Fifty key contemporary thinkers : from structuralism to postmodernity / John Lechte.

โดย Lechte, John.

เลขเรียกหนังสือ: 190 L459F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 190 L459F] (1).

4. African religions & philosophy / John S. Mbiti.

โดย Mbiti, John S.

เลขเรียกหนังสือ: 299.6 M478A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 299.6 M478A] (1).

5. Rationality and religion : does faith need reason? / Roger Trigg.

โดย Trigg, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 210 T828R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 T828R] (1).

6. The socratic problem / Arthur Kenyon Rogers.

โดย Kenyon Rogers, Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 183.2 R724S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Russell & Russell, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 183.2 R724S] (1).

7. Plato's phaedrus / R. Hackforth, translated.

โดย Hackforth, R.

เลขเรียกหนังสือ: 184 H121P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis : Bobbs-Merrill, 1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 184 H121P] (1).

8. Hobbes / Pichard Peters.

โดย Peters, Pichard.

เลขเรียกหนังสือ: 192 P483H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore : Penguin, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 192 P483H] (1).

9. Ethical philosophies of India / by I.C. Sharma.

โดย Sharma, I. C.

เลขเรียกหนังสือ: 181.4 S531E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lincoln : Johnsen, c1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 181.4 S531E] (1).

10. An existentialist theology / John Macquarrie.

โดย Macquarrie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 M173E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth : Penguin, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 M173E] (1).

11. Some problems of philosophy / William James.

โดย James, William.

เลขเรียกหนังสือ: 100 J29S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Longmans, Green, 1911สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 J29S] (1).

12. Philosophy : an outline-history / John E. Bentley.

โดย Bentley, John E.

เลขเรียกหนังสือ: 109 B477P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ames, Iowa : Adams & Co, 1958สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 109 B477P] (1).

13. Fundamental questions of philosophy : one philosopher's answer / Stephan Korner.

โดย Korner, Stephan.

เลขเรียกหนังสือ: 100 K84F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth : Penguin Books, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 K84F] (1).

14. A hundred years of philosophy / John Passmore.

โดย Passmore, John.

เลขเรียกหนังสือ: 109 P288H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex : Penguin Books, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 109 P288H] (1).

15. Human fundamentals : a personal philosophic guide / Paul Mason Frank.

โดย Frank, Paul Mason.

เลขเรียกหนังสือ: 101 F828H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Phoenix, Ariz : Thunderbird Press, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 101 F828H] (1).

16. Learning to philosophize / E.R. Emmet.

โดย Emmet, E. R.

เลขเรียกหนังสือ: 101 E54L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex : Penguin, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 101 E54L] (1).

17. A history of Western philosophy / Bertrand Russell.

โดย Russell, Bertrand.

เลขเรียกหนังสือ: 109 R961H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : George Allen & Unwin, 1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 109 R961H] (1).

18. Introducting philosophy : problems and perspectives / Robert C. Solomon.

โดย Solomon, Robert C.

เลขเรียกหนังสือ: 108 S689I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harcourt Brace Jovanovich, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 108 S689I] (1).

19. Reconstruction in philosophy / John Dewey.

โดย Dewey, John.

เลขเรียกหนังสือ: 109 D519R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : The Beacon Press, c1948สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 109 D519R] (1).

20. The relevance of whitehead / Ivor Leclerc.

โดย Leclerc, Ivor.

เลขเรียกหนังสือ: 104 L462R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Allen & Unwin, 1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 104 L462R] (1).