ผลการค้นหาของคุณมี 215 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Religion : a humanist interpretation / Raymond Firth.

โดย Firth, Raymond.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 F527R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.6 F527R] (1).

2. African religions & philosophy / John S. Mbiti.

โดย Mbiti, John S.

เลขเรียกหนังสือ: 299.6 M478A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 299.6 M478A] (1).

3. Rationality and religion : does faith need reason? / Roger Trigg.

โดย Trigg, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 210 T828R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 T828R] (1).

4. An existentialist theology / John Macquarrie.

โดย Macquarrie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 M173E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth : Penguin, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 M173E] (1).

5. Religion and understanding / D.Z. Phillips.

โดย Phillips, D. Z.

เลขเรียกหนังสือ: 149 P558R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Basil Blackwell, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 149 P558R] (1).

6. Humen desting / Lecomte Du Nouy.

โดย Du Nouy, Lecomte.

เลขเรียกหนังสือ: 210 D812H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : New American Library, Mentor Book, c1947สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 D812H] (1).

7. Reality, reason, and religion / Arthur Anton Vogel.

โดย Vogel, Arthur Anton.

เลขเรียกหนังสือ: 210 V878R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Morehouse-Gorham, c1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 V878R] (1).

8. The openness of being : natural theology today / E.L. Mascall.

โดย Mascall, E. L.

เลขเรียกหนังสือ: 210 M395O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman & Todd, 1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 M395O] (1).

9. Reality : a new correlation of science and religion / Burnett Hillman Streeter.

โดย Streeter, Burnett Hillman.

เลขเรียกหนังสือ: 215 S915R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Macmillan, c1926สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 215 S915R] (1).

10. Creation / Claus Westermann.

โดย Westermann, Claus.

เลขเรียกหนังสือ: 213 W527C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 213 W527C] (1).

11. Metaphysical belielfs / Alasdair Macintyre.

โดย MacIntyre, Alasdair.

เลขเรียกหนังสือ: 210 M152M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 M152M] (1).

12. A realistic philosophy of religion / A. Campbell Garnett.

โดย Garnett, Arthur Campbell.

เลขเรียกหนังสือ: 210 G235R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, N.Y. : Willett, Clark, 1942สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 G235R] (1).

13. On religion : speeches to its cultured despisers / Friedrich Schleiermacher.

โดย Schleiermacher, Friedrich.

เลขเรียกหนังสือ: 200.1 S341O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Horper, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 200.1 S341O] (1).

14. Psychology and religion / Carl Gustav Jung.

โดย Jung, Carl Gustav.

เลขเรียกหนังสือ: 200.19 J95P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, 1955สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 200.19 J95P] (1).

15. Religion in human experience / John R. Everett.

โดย Everett, John R.

เลขเรียกหนังสือ: 200.9 E93R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Henry Holt, c1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 200.9 E93R] (1).

16. How philosophy shapes theology : problems in the philosophy of religion / Frederick Sontag.

โดย Sontag, Frederick.

เลขเรียกหนังสือ: 210 S698H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 S698H] (1).

17. The varieties of religious experience : a study in human nature / William James.

โดย James, William.

เลขเรียกหนังสือ: 210 b J29V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [London] : Collins, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 b J29V] (1).

18. A modern philosophy of religion

โดย Thompson, Samuel M.

เลขเรียกหนังสือ: 210 T476M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Henry Regnery, c1955สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 T476M] (1).

19. The nature of religion / W.P. Paterson.

โดย Paterson, W. P.

เลขเรียกหนังสือ: 210 P297N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : George H. Doran, 1925สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 P297N] (1).

20. Introduction to religious philosophy / Geddes MacGregor.

โดย MacGregor, Geddes.

เลขเรียกหนังสือ: 210 M147I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Houghton Mifflin, c1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 210 M147I] (1).