ผลการค้นหาของคุณมี 12755 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. The Cambridge companion to the Bible / Howard Clark Kee ... [et al.]

โดย Kee, Howard Clark.

เลขเรียกหนังสือ: 220.9 C178 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.9 C178] (1).

142. A guide to Galatians / David H. van Daalen.

โดย Van Daalen, David H.

เลขเรียกหนังสือ: 227.40076 V217G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SPCK, 1997, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 227.40076 V217G] (1).

143. A lion with wings : a narrative-critical approach to Mark's Gospel / Stephen H. Smith

โดย Smith, Stephen H.

เลขเรียกหนังสือ: 226.3066 S661L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sheffield : Sheffield Academic Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 226.3066 S661L] (1).

144. The parables of Jesus : pictures of revolution / David Wenham

โดย Wenham, David.

เลขเรียกหนังสือ: 226.8 W474P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder & Stoughton, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 226.8 W474P] (1).

145. Social scientific criticism of the New Testament / John Elliott.

โดย Elliott, John.

เลขเรียกหนังสือ: 220.67 E46S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SPCK, 1995, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.67 E46S] (1).

146. To be the church : challenges and hopes for a new millennium / Konrad Raiser.

โดย Raiser, Konrad.

เลขเรียกหนังสือ: 280.042 R159T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 280.042 R159T] (1).

147. The reappearance of the Christ and masters of wisdom / Benjamin Creme.

โดย Creme, Benjamin.

เลขเรียกหนังสือ: 299.93 C915R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : The Tara Press, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 299.93 C915R] (1).

148. Joel : a new translation with introduction and commentary / by James L. Crenshaw

โดย Crenshaw, James L.

เลขเรียกหนังสือ: 224.7077 C916J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 224.7077 C916J] (2).

149. Zechariah 9-14 : a new translation with introduction and commentary / Carol L. Meyers and Eric M. Meyers

โดย Meyers, Carol L | Meyers, Eric M.

เลขเรียกหนังสือ: 221.77 A539Z (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 221.77 A539Z] (2).

150. Hosea : a new translation with introduction and commentary / by Francis I. Andersen and David Noel Freedman.

โดย Andersen, Francis I | Freedman, David Noel.

เลขเรียกหนังสือ: 224.6077 A546H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 224.6077 A546H] (2).

151. Speaking the truth in love : New Testament resources for a missional hermeneutic / James V. Brownson.

โดย Brownson, James V.

เลขเรียกหนังสือ: 266.001 B885S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harrisburg, Pa. : Trinity Press International, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.001 B885S] (1).

152. Fallen is Babylon : the revelation to John / Frederick J. Murphy.

โดย Murphy, Frederick James.

เลขเรียกหนังสือ: 228.07 M978F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harrisburg, Pa. : Trinity Press International, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 228.07 M978F] (1).

153. From creation to new creation : Old Testament perspectives / Bernhard W. Anderson

โดย Anderson, Bernhard W.

เลขเรียกหนังสือ: 213 A545F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Minneapolis, Minn. : Fortress Press, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 213 A545F] (1).

154. The christology of the Fourth Gospel : its unity and disunity in the light of John 6 / Paul N. Anderson.

โดย Anderson, Paul N.

เลขเรียกหนังสือ: 226.506 A548C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Valley Forge, Pa. : Trinity Press International, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 226.506 A548C] (1).

155. Discipleship according to the sermon on the mount : four legitimate readings, four plausible views of discipleship, and their relative values / Daniel Patte.

โดย Patte, Daniel.

เลขเรียกหนังสือ: 241.53 P315D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Valley Forge, Pa. : Trinity Press International, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 241.53 P315D] (1).

156. Colossians : a new translation with introduction and commentary / Markus Barth and Helmut Blanke

โดย Barth, Markus | Blanke, Helmut.

เลขเรียกหนังสือ: 225.77 A539C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 225.77 A539C] (2).

157. 2 Peter, Jude : a new translation with introduction and commentary / Jerome H. Neyrey

โดย Neyrey, Jerome H.

เลขเรียกหนังสือ: 225.77 A539P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 225.77 A539P] (2).

158. คู่มืออธิบายพระคัมภีร์. เล่ม 6, มัทธิว-ยอห์น / โดย ดอน เฟล็มมิ่ง

โดย เฟล็มมิ่ง, ดอน.

เลขเรียกหนังสือ: 220.7 ฟ642ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษา แบ๊บติสต์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.7 ฟ642ค 2540] (2).

159. ยุทธาธิษฐาน = Warfare prayer / ซี. ปีเตอร์ แวกเนอร์, เขียน ; จิราภรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น, แปลเรียบเรียง.

โดย แวกเนอร์, ซี. ปีเตอร์ | จิราภรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 248.32 ว928ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

160. นันทนาการเบื้องต้น = Introduction to recreation / ผู้เขียน, พีระพงศ์ บุญศิริ

โดย พีระพงศ์ บุญศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 790 พ797น 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาว, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 790 พ797น 2538] (1).