ผลการค้นหาของคุณมี 12755 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. สื่อการสอน / โดย วิไล พุฒสวย

โดย วิไล พุฒสวย.

เลขเรียกหนังสือ: 268.43 ว725ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษา แบ๊บติสต์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 268.43 ว725ส] (2).

162. ถืออดอาหาร ตามคำสอนของพระคัมภีร์ = Fasting : what the Bible teaches / เจอร์รี่ ฟอลเวลล์, เขียน ; บุษบา พัฒนวิโรจน์, แปล

โดย ฟอลเวลล์, เจอร์รี่ | บุษบา พัฒนวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 248.47 ฟ178ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษา แบ๊บติสต์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.47 ฟ178ถ] (2).

163. พระกิตติคุณประจำวัน = The daily gospels / เอฟ. เลการ์ด สมิธ, เขียน ; ชีววาริน เจริญบูลย์วิวัฒน์, แปล

โดย สมิธ, เอฟ. เลการ์ด | ชีววาริน เจริญบูลย์วิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 232.901 ส313พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษา แบ๊บดิสต์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 232.901 ส313พ] (1).

164. น้ำพระทัยพระเจ้า = Experiencing God knowing and doing the will of God / เฮนรี่ แบล็คคาบี และ คลอด คิง, เขียน ; คริสเตียนศึกษา แบ๊บติสต์, แปลและเรียบเรียง

โดย แบล็คคาบี, เฮนรี่ | คิง, คลอด | คริสเตียนศึกษาแบ๊บติสต์.

เลขเรียกหนังสือ: 242.2 บ896น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษา แบ๊บติสต์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 242.2 บ896น] (1).

165. On being the church across frontiers : a vision of Europe today / Karel Blei.

โดย Blei, Karel.

เลขเรียกหนังสือ: 274.082 B646O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 274.082 B646O] (1).

166. Your will be done : reflective writings, prayers and hymns related to the discerning of God's will for our lives

โดย Christian Conference of Asia. CCA Youth.

เลขเรียกหนังสือ: 234.6 Y81 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : CCA YOUTH, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 234.6 Y81] (1).

167. What are they saying about Paul? / Joseph Plevnik, S. J.

โดย Plevnik, Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: 227 P726W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Paulist Press, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 227 P726W] (1).

168. To God be the glory! : doctrines on God and creation / Yeow Choo Lak

โดย Yeow Choo Lak.

เลขเรียกหนังสือ: 230.095 Y46T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Trinity Theological College, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.095 Y46T] (2). Special Status (1).

169. CCA-URM committee consultation minutes, reports, workshop synthesis, reflections and 1990 program, January 20-26, 1989, Taipei, Taiwan / Urban-Rural Mission, Christian Conference of Asia

โดย Christian Conference of Asia. Urban-Rural Mission.

เลขเรียกหนังสือ: 280.042 C555C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kowloon : Christian Conference of Asia, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 280.042 C555C] (1).

170. A biographical history of the church in Nepal / Cindy Perry

โดย Perry, Cindy.

เลขเรียกหนังสือ: 275.496 P462B 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Kathmandu : Nepal Church History Project, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 275.496 P462B 1993] (1).

171. Healing community / Karin Granberg-Michaelson.

โดย Granberg-Michaelson, Karin.

เลขเรียกหนังสือ: 269.4 G748H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 269.4 G748H] (1).

172. Islam in Asia : perspectives for Christian-Muslim encounter / edited by J. Paul Rajashekar and H.S. Wilson

โดย Rajashekar, J. Paul | Wilson, H.S | Lutheran World Federation | World Alliance of Reformed Churches.

เลขเรียกหนังสือ: 261.27 I82 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : Lutheran World Federation, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.27 I82] (1).

173. To see each other's good / Dorothy Yoder Nyce, editor ; Laurel Voran, artist

โดย Nyce, Dorothy Yoder.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082 T627 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Goshen, Ind. : Dorothy Yoder Nyce, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082 T627] (1).

174. African initiatives in christianity : the growth, gifts and diversities of indigenous African churches-a challenge to the ecumenical movement / John S. Pobee and Gabriel Ositelu II

โดย Pobee, John S | Ositelu II, Gabriel.

เลขเรียกหนังสือ: 276 P739A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 276 P739A] (1).

175. 19th committee meeting minutes : reports, 1989 program, January 18-23, 1988, Chiang Mai, Thailand / Urban-Rural Mission, Christian Conference of Asia.

โดย Christian Conference of Asia. Urban-Rural Mission.

เลขเรียกหนังสือ: 280.042 C555N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kowloon : Urban-Rural Mission, Christian Conference of Asia, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 280.042 C555N] (1).

176. There were also women looking on from afar / edited by Nyambura J. Njoroge and Irja Askola.

โดย Njoroge, Nyambura J | Askola, Irja | World Alliance of Reformed Churches.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082 T398 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : World Alliance of Reformed Churches, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082 T398] (1).

177. God has called us / editors, Linda Katsuno, Kathy Keay, Ofelia Ortega

โดย Katsuno, Linda | Keay, Kathy | Ortega, Ofelia.

เลขเรียกหนังสือ: 268.3082 G577 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva, Switzerland : WCC, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 268.3082 G577] (2).

178. Who will roll the stone away? : the ecumenical decade of the churches in solidarity with women / Mercy Oduyoye.

โดย Oduyoye, Mercy.

เลขเรียกหนังสือ: 230.082 O27W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.082 O27W] (2).

179. Through the eyes of a woman : bible studies on the experience of women / edited by Wendy S. Robins

โดย Robins, Wendy S.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8344 T531 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Geneva, Switzerland : WCC, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8344 T531 1995] (1).

180. Guidelines for development / edited by Harvey L. Perkins

โดย Perkins, Harvey L | Christian Conference of Asia.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8 G964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Christian Conference of Asia, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8 G964] (1).