ผลการค้นหาของคุณมี 12755 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. ความเชื่อของคริสเตียน.

เลขเรียกหนังสือ: 234.2 ส612ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 234.2 ส612ค] (1).

42. A critical and contemporary analysis Kosuke Koyama's theology / by Prawit Sriwilairit.

โดย Prawit Sriwilairit.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2013สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

43. City Mission : planting a Pietist congregation in Germany / by Johannes Weider.

โดย Weider, Johannes.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1988สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

44. Deuteronomy, Jeremiah / Elizabeth Achtemeier.

โดย Achtemeier, Elizabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Fortress Press, c1978สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

45. Where is my father? : studies in the book of Job /​ John Job.

โดย Job, John.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Epworth Press, 1977สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

46. I. Peter : a Paschal liturgy /​ by F.L. Cross.

โดย Cross, F. L.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : A.R. Mowbray, 1954สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

47. Judges ; Ruth / [Arthur E. Cundall].

โดย Cundall, Arthur E.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Tyndale Press, 1968ชื่อเรื่องอื่น: Ruth..สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

48. Excellence in leadership : the pattern of nehemiah / John White.

โดย White, John.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: England : Inter-Varsity Press, 1986สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

49. The psalms are christian prayer / T. Worden.

โดย Worden, T.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Sheed & Ward, c1961สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

50. Isaiah and wisdom / J. William Whedbee.

โดย Whedbee, J. William.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, Tenn. : Abingdon Press, c1971สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

51. Songs of the servant / Henri Blocher.

โดย Blocher, Henri.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Inter-Varsity Press, 1975สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

52. Daniel / John G. Gammie.

โดย Gammie, John G.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Atlanta, Ga. : John Knox Press, c1983สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

53. Numbers : a practical commentary / B. Maarsingh.

โดย Maarsingh, B.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdmans, c1987สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

54. The courage to doubt : exploring an Old Testanent theme / Robert Davidson.

โดย Davidson, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, c1983สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

55. The prophets / James M. Ward.

โดย Ward, James Merrill.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, tenn. : Abingdon, c1982สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

56. Galatians : a continental commentary / Dieter Luhrmann.

โดย Luhrmann, Dieter.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Minneapolis, Minn. : Fortress Press, 1992, c1988สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

57. New Testament apologetic : the doctrinal significance of the Old Testament quotations /​ Barnabas Lindars.

โดย Lindars, Barnabas.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1961สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

58. Proverbs : hebrew text & English translation with an introduction and commentary / A. Cohen.

โดย Cohen, A.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: England : Soncino Press, 1945สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

59. The prayers of the Bible / R. E. Clements.

โดย Clements, R. E.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1986, c1985สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

60. Introducing the psalms / by Klaus Seybold.

โดย Seybold, Klaus.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh, Scotland : T&T Clark, 1990สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).