ผลการค้นหาของคุณมี 12755 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Northrop frye the great code : the Bible and literature.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : ARK Paperbacks, 1982สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

62. Confrontations with prophets / Hans Walter Wolff.

โดย Wolff, Hans Walter.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, c1983สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

63. The relevance of the prophets / R. B. Y. Scott.

โดย Scott, R. B. Y.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmilla, 1954สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

64. Talkable bible stories / Larry Richards.

โดย Richards, Larry.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tarrytown, N.Y. : Fleming H. Revell Company, c1991สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

65. The Holy Bible : English standard version containing the Old and New Testaments.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ESV text ed.ข้อมูลการพิมพ์: Wheaton, Ill. : Crossway, 2011, c2001สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

66. Incarnational mission strategy / Ram Khaw Lian.

โดย Ram Khaw Lian.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l : s.n.], [19--?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

67. New American standard bible.

โดย Foundation Publications, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Update and text ed.ข้อมูลการพิมพ์: Anaheim, Calif. : Foundation Publications, c1997สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

68. Breaking intimidation / John Bevere.

โดย Bevere, John.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lake Mary, Fla. : Charisma House, c2006สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

69. A handbook of theological English / Peter Sewell.

โดย Sewell, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SPCK, 1998สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

70. The bondage breaker / Neil T. Anderson.

โดย Anderson, Neil T.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Special ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Campus Crusade Asia, c2002สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

71. Mystically wired : exploring new realms in prayer / Ken Wilson.

โดย Wilson, Ken.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, Tenn. : Thomas Nelson, c2009สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

72. Philippians / Moises Silva.

โดย Silva, Moises.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : Moody Press, c1988สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

73. Muslims, Christians, and Jesus : gaining understandings and building relationships / Carl Medearis.

โดย Medearis, Carl.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Minneapolis, Minn. : Bethany House, c2008สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

74. Homosexuality : Christian truth and love / editor: Paul E. Brown.

โดย Brown, Paul E.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Leominster, Mass. : Day One, 2007สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

75. Cross-cultural conflict : building relationships for effective ministry / Duane Elmer.

โดย Elmer, Duane.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, c1993สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

76. Strength in weakness : overcoming sexual and relational brokenness / Andrew Comiskey.

โดย Comiskey, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, c2003สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

77. The adversary : the Christian versus demon activity / Mark I. Bubeck.

โดย Bubeck, Mark I.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : Moody Press, c1975สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

78. Heaven / Randy Alcorn.

โดย Alcorn, Randy.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wheaton, Ill. : Tyndale House Publishers, c2004สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

79. Mother Teresa : beyond the image / by Anne Sebba.

โดย Sebba, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Weidenfeld &​ Nicolson, 1997สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

80. Safely home / Randy Alcorn.

โดย Alcorn, Randy.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wheaton, Ill. : Tyndale House Publishers, c2001สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).