ผลการค้นหาของคุณมี 12755 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Standing on the promises / Lewis Smedes.

โดย Smedes, Lewis B.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, Tenn. : Thomas Nelson Publishers, c1998สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

82. Baton change : the next generation / Peter Lyne.

โดย Lyne, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Andhra Pradesh, India : OM Books, 2001, c2000สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

83. Silent grief / by Clara Hinton.

โดย Hinton, Clara.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Green Forest, Ark. : New Leaf Press, c1997 (printing 2001)สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

84. Revolution / George Barna.

โดย Barna, George.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wheaton, Ill. : Tyndale House Publishers, c2005สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

85. Moral courage / Rushworth M. Kidder.

โดย Kidder, Rushworth M.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : HarperCollins Publisher, 2006, c2005สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

86. When mothers pray / Cheri Fuller.

โดย Fuller, Cheri.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sisters, Or. : Multnomah Publishers, c1997สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

87. คริสตมาส สัมผัสแห่งความสุข / ชมรมนักเขียนคริสเตียนไทย.

โดย ชมรมนักเขียนคริสเตียนไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 394.2682 ช175ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.2682 ช175ค] (1), PYULIB-DW [Call number: 394.2682 ช175ค] (1).

88. The Asian journal of Thomas Merton / edited from his original notebooks by Naomi Burton, Patrick Hart & James Laughlin.

โดย Merton, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 255.125092 M575A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : New Directions, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 255.125092 M575A] (1).

89. The Holy Bible containing the old and new testaments.

เลขเรียกหนังสือ: 220 H761 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : The Gideons International, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220 H761] (4).

90. Muang Metaphysics : a study of Northern Thai Myth and Ritual / Richard B. Davis.

โดย Davis, Richard B.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 D263M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Pandora, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 D263M] (2).

91. Behold the Christ : a portrayal in words and pictures / Roland H. Bainton.

โดย Bainton, Roland Herbert.

เลขเรียกหนังสือ: 704.9482 B162B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper and Row, 1976, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 704.9482 B162B] (2).

92. The Old Testament and the fine arts : an anthology of pictures, poetry, music, and stories covering the Old Testament / by Pearl Cynthia Maus.

โดย Maus, Cynthia Pearl.

เลขเรียกหนังสือ: 221.95 M457O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, 1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 221.95 M457O] (2).

93. ทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น / ประสิทธิ์ ขันธีวิทย์

โดย ประสิทธิ์ ขันธีวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34435 ป412ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34435 ป412ท] (1).

94. การส่งเสริมปฏิบัติธรรมและหลักแห่งพระพุทธศาสนา / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ตัมมโย, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.361 พ831ก] (2).

95. ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ 1 / เสทื้อน ศุภโสภณ

โดย เสทื้อน ศุภโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส896ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชอบวณิชชา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 ส896ต] (2).

96. วิธีทำงานด้วยจิตว่าง ความสุขที่แท้จริงมีอยู่แต่ในการทำงาน / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 พ831ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมเสภา, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.361 พ831ว] (2).

97. พระคาถาชินปัญชร

โดย ชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34433 พ323 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34433 พ323 2537] (2).

98. หลักการเจริญภาวนา สมถวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร)

โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ357ห 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ357ห 2538] (1).

99. อมตวาจาพระพุทธเจ้า วาทะพระศาสดาเอกของโลก / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, เรียบเรียง

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 อ272 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34 อ272 2540] (2).

100. ปรีชาญาณของสิทธัตถะ / สมัคร บุราวาศ

โดย สมัคร บุราวาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 181.043 ส291ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.043 ส291ป] (3).