ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 12704 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Thai women in Buddhism / Chatsumarn Kabilsingh

โดย Chatsumarn Kabilsingh.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3657 C494T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Parallax Press, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3657 C494T] (5).

2. Towards a clean church : a case study in nineteenth-century Thai church history / Herbert R. Swanson.

โดย Swanson, Herbert R.

เลขเรียกหนังสือ: 275.93 S972T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Office of History Church of Christ in Thailand, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 275.93 S972T] (9), PYULIB-DW [Call number: 275.93 S972T] (4).

3. Khrischak Muang Nua : a study in Northern Thai church history / Herbert R. Swanson.

โดย Swanson, Herbert R.

เลขเรียกหนังสือ: 275.59308 S972K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Chuan, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 275.59308 S972K] (9), PYULIB-DW [Call number: 275.59308 S972K] (4). Special Status (1).

4. A brief history of Lan Na : civilizations of North Thailand / Hans Penth

โดย Penth, Hans.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 P419B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkwork Books, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 P419B] (4). Special Status (1).

5. ฮากเก๊าเบ็ธเอล : ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียนบ้านแป้น / คำมูล ชินวงศ์, ผู้แต่ง.

โดย คำมูล ชินวงศ์ | สภาคริสตจักรในประเทศไทย. ฝ่ายประวัติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 275.9308 ค375ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 275.9308 ค375ฮ] (2), PYULIB-DW [Call number: 275.9308 ค375ฮ] (4).

6. จากดิน--ถึงดวงดาว / ปิยอทะ, แปลและเรียบเรียง.

โดย ปิยอทะ.

เลขเรียกหนังสือ: P. จ291 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. จ291] (1), PYULIB-DW [Call number: P. จ291] (3).

7. ดั่งขุนเขา / พิพัฒน์ ประสาธน์สุวรรณ์, แปลและเรียบเรียง.

โดย พิพัฒน์ ประสาธน์สุวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: P. ด319 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ด319] (1), PYULIB-DW [Call number: P. ด319] (5).

8. พรุ่งนี้ยังมีหวัง / ปิยอทะ, แปลเรียบเรียง.

โดย ปิยอทะ.

เลขเรียกหนังสือ: P. พ429 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. พ429] (1), PYULIB-DW [Call number: P. พ429] (3).

9. คริสตมาส สัมผัสแห่งความสุข / ชมรมนักเขียนคริสเตียนไทย.

โดย ชมรมนักเขียนคริสเตียนไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 394.2682 ช175ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.2682 ช175ค] (1), PYULIB-DW [Call number: 394.2682 ช175ค] (1).

10. การศึกษาบทบาทของสตรีในคัมภีร์คริสต์ = The role of women in the bible / โดย ประกาย นนทวาสี, ชยันต์ หิรัญพันธุ์.

โดย ประกาย นนทวาสี | ชยันต์ หิรัญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 208.2 ป191ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 208.2 ป191ก] (5), PYULIB-DW [Call number: 208.2 ป191ก] (5).

11. ศาสนาคริสต์ / เสรี พงศ์พิศ.

โดย เสรี พงศ์พิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 230 ส929ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอดิสัน, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230 ส929ศ] (5), PYULIB-DW [Call number: 230 ส929ศ] (3).

12. พระคริสตธรรมใหม่ : ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ = The new testament : Thai and English

โดย องค์การกีเดี้ยนส์อินเตอร์เนชันแนลแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 225 พ322 เลขเรียกหนังสือ: 10656 / 10657 / 10658 / 10659 / 10660 / 10661 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การกีเดี้ยนส์อินเตอร์เนชันแนลแห่งประเทศไทย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 225 พ322] (2). Special Status (6).

13. หลักความเชื่อของชาวคริสต์คาทอลิก (คริสตศาสนาภาคแรก) / กีรติ บุญเจือ.

โดย กีรติ บุญเจือ.

เลขเรียกหนังสือ: 230 ก695ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230 ก695ห] (2), PYULIB-DW [Call number: 230 ก695ห] (3).

14. พระเจ้า มนุษย์ และสังคม : ประมวลคำบรรยายและเทศนาว่าด้วยกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ / เคนนิชิโร โมชิซูกิ.

โดย โมชิซูกิ, เคนนิชิโร.

เลขเรียกหนังสือ: 238 ม914พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองคริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 238 ม914พ] (1), PYULIB-DW [Call number: 238 ม914พ] (5).

15. แม่นแต๊ / แม้น พงศ์อุดม

โดย แม้น พงศ์อุดม.

เลขเรียกหนังสือ: 243 ม872ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ปอง, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 243 ม872ม] (2), PYULIB-DW [Call number: 243 ม872ม] (2). Special Status (2).

16. บ้านในอุดมคติ = The adventist home / ของ เอลเลน จี. ไว้ท์ ; อุไร สนิทวงศ์, แปลและเรียบเรียง

โดย ไว้ท์, เอลเลน จี | อุไร สนิทวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 ว967บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีสท์, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 248.4 ว967บ] (2), PYULIB-DW [Call number: 248.4 ว967บ] (4).

17. คู่มือผู้นำชนบท / แผนกชูชีพชนบท สภาคริสตจักรในประเทศไทย

โดย สภาคริสตจักรในประเทศไทย. แผนกชูชีพชนบท.

เลขเรียกหนังสือ: 250 ส226ค เลขเรียกหนังสือ: 10720 / 10721 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกชูชีพชนบทแห่งสภาคริสตจักรใประเทศไทย, [25--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 250 ส226ค] (4). Special Status (2).

18. ดร. อี.ซี.คอร์ท หมอเทวดาของคนไทย

เลขเรียกหนังสือ: 266.0092 ด261 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไท-แพน มีเดีย, 2527สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 266.0092 ด261] (1), PYULIB-DW [Call number: 266.0092 ด261] (3).

19. การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย / เดือน คำดี.

โดย เดือน คำดี.

เลขเรียกหนังสือ: 275.93 ด931ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 275.93 ด931ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 275.93 ด931ก] (2).

20. ศาสนาคริสต์-มิชชันนารี-สังคมไทย / เฮอร์เบิท อาร์ สวอนสัน และประสิทธิ์ พงศ์อุดม, บรรณาธิการ.

โดย ประสิทธิ์ พงศ์อุดม | สวอนสัน, เฮอร์เบิท อาร์ | สภาคริสตจักรในประเทศไทย. ฝ่ายประวัติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 275.93 ศ379 เลขเรียกหนังสือ: 10669 / 10670 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2533สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 275.93 ศ379] (5), PYULIB-DW [Call number: 275.93 ศ379] (3). Special Status (2). In transit (1).