ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1706 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น / ประสิทธิ์ ขันธีวิทย์

โดย ประสิทธิ์ ขันธีวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34435 ป412ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34435 ป412ท] (1).

2. การงานที่เป็นสุข / พุทธทาส อินทปัญโญ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ก] (1).

3. In hinang sin manga tau kiyawakilan hi isa almasi

เลขเรียกหนังสือ: 220.59921 I35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philippines : Scriptures Unlimited, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.59921 I35] (1).

4. Introducing Old Testament theology / J.N. Schofield

โดย Schofield, J.N.

เลขเรียกหนังสือ: 230.0411 S364I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.0411 S364I] (1).

5. Interpreting the miracles / Reginald H. Fuller.

โดย Fuller, Reginald H.

เลขเรียกหนังสือ: 226.7 F967I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : SCM Press, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 226.7 F967I] (1).

6. The structure of awareness / Thomes C. Oden.

โดย Oden, Thomas C.

เลขเรียกหนังสือ: 121 O23S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville : Abingdon, c1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 121 O23S] (1).

7. A theological word book of the Bible / edited by Alan Richardson

โดย Richardson, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 220.4047 T391 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1962, c1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.4047 T391] (1).

8. The christian year lectionary reform / A. Allan McArthur

โดย McArthur, A. Allan.

เลขเรียกหนังสือ: 263.9 M116C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1958สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 263.9 M116C] (1).

9. Worship / by Evelyn Underhill.

โดย Underhill, Evelyn.

เลขเรียกหนังสือ: 264 U66W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, 1957, c1936สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 264 U66W] (1).

10. Siamese white / by Maurice Collis

โดย Collis, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93092 C699S เลขเรียกหนังสือ: RB 399 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Faber and Faber, [1935?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93092 C699S] (1).

11. Redeeming the creation : the Rio Earth Summit : challenges for the churches / Wesley Granberg-Michaelson

โดย Granberg-Michaelson, Wesley.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8362 G748R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva, Switzerland : WCC, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 261.8362 G748R] (1).

12. Rumors of another world : what on earth are we missing? / Philip Yancey

โดย Yancey, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 Y21R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Zondervan, c2003สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. The thirteenth tribe : the Khazar empire and its heritage / Arthur Koestler

โดย Koestler, Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 947.901 K78T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 947.901 K78T] (1).

14. Man's religions / John B. Noss

โดย Noss, John B.

เลขเรียกหนังสือ: 291 N897M 1974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 N897M 1974] (1).

15. Systematic theology / Charles Hodge

โดย Hodge, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 230.51 H688S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Abridged ed.ข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Baker Book House, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.51 H688S] (1).

16. Transformations of myth through time / Joseph Campbell

โดย Campbell, Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: 291.13 C188T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.13 C188T] (1).

17. The inner eye of love : mysticism and religion / William Johnston

โดย Johnston, William.

เลขเรียกหนังสือ: 291.42 J73I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Harper & Row, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.42 J73I] (1).

18. The prophethood of all believers / James Luther Adams

โดย Adams, James Luther.

เลขเรียกหนังสือ: 230.8 A214P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Beacon Press, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.8 A214P] (1).

19. Simple etiquette in Thailand / by Derek Tonkin

โดย Tonkin, Derek.

เลขเรียกหนังสือ: 395.09593 T665S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sandgate, Folkestone, Kent, England : Paul Norbury, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395.09593 T665S] (1).

20. The analogical imagination : christian theology and the culture of pluralism / David Tracy

โดย Tracy, David.

เลขเรียกหนังสือ: 230 T761A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Crossroad, 2002, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230 T761A] (1).