ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 11856 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น / ประสิทธิ์ ขันธีวิทย์

โดย ประสิทธิ์ ขันธีวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34435 ป412ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34435 ป412ท] (1).

2. การงานที่เป็นสุข / พุทธทาส อินทปัญโญ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831ก] (1).

3. In hinang sin manga tau kiyawakilan hi isa almasi

เลขเรียกหนังสือ: 220.59921 I35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philippines : Scriptures Unlimited, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.59921 I35] (1).

4. Behold the pattern / Goebel Music

โดย Goebel Music.

เลขเรียกหนังสือ: 262.7 G593B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Colleyville, Tex. : Goebel Music, 1992, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 262.7 G593B] (1).

5. One Lord, one faith / Floyd V. Filson.

โดย Filson, Floyd Vivian.

เลขเรียกหนังสือ: 230.0415 F489O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster Press, c1943สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.0415 F489O] (1).

6. Isaiah 1-39 / J. Yeoman Muckle.

โดย Muckle, J. Yeoman.

เลขเรียกหนังสือ: 224.107 M942I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Epworth Press, 1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 224.107 M942I] (1).

7. The great divorce / by C.S. Lewis.

โดย Lewis, C. S.

เลขเรียกหนังสือ: 236.2 L673G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1946สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 236.2 L673G] (1).

8. ประวัติพันธสัญญาเดิม / [มิชซังโรมันคาทอลิก]

โดย มิชซังโรมันคาทอลิก.

เลขเรียกหนังสือ: 221.9505 ม559ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 221.9505 ม559ป] (1).

9. An introduction to Indian Christian theology / R.H.S. Boyd.

โดย Boyd, R. H. S.

เลขเรียกหนังสือ: 230.0954 B789I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Delhi : ISPCK, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.0954 B789I] (1).

10. The Cambridge companion to Christian doctrine / edited by Colin E. Gunton

เลขเรียกหนังสือ: 230.044 C178 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.044 C178] (1).

11. Wishful thinking : a theological ABC / Frederick Buechner.

โดย Buechner, Frederick.

เลขเรียกหนังสือ: 230 B928W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 B928W] (1).

12. The magnificent defeat / Frederick Buechner

โดย Buechner, Frederick.

เลขเรียกหนังสือ: 252.55 B928M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Seabury Press, 1968, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 252.55 B928M] (1).

13. You & the new morality : 74 cases / James A. Pike.

โดย Pike, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 241 P635Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 241 P635Y] (1).

14. Kierkegaard / ausgewahlt und eingeleitet von Hermann Diem.

โดย Diem, Hermann.

เลขเรียกหนังสือ: 198 K47 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Frankfurt : Fischer Bucherei, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 198 K47] (1).

15. A hundred years of philosophy / John Passmore.

โดย Passmore, John.

เลขเรียกหนังสือ: 190 P288H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth : Penguin, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 190 P288H] (1).

16. Philosophy today. Number 2 / edited by Jerry H. Gill.

โดย Gill, Jerry H.

เลขเรียกหนังสือ: 190 P568 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Macmillan, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 190 P568] (1).

17. The logos story / Elaine Rhoton

โดย Rhoton, Elaine.

เลขเรียกหนังสือ: 266.023 R478L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Waynesboro, Ga. : OM LIT, 1992, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.023 R478L] (1).

18. The inspiration of scripture / by Dewey M. Beegle.

โดย Beegle, Dewey M.

เลขเรียกหนังสือ: 220.13 B387I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster Press, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.13 B387I] (1).

19. Jesus of Nazareth / by Joy Harington.

โดย Harington, Joy.

เลขเรียกหนังสือ: 232.9 H299J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Leicester] : Brockhampton Press, 1956 (reprinted 1964)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 232.9 H299J] (1).

20. Basic Christian beliefs / Frederick C. Grant.

โดย Grant, Frederick Clifton.

เลขเรียกหนังสือ: 230 G762B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230 G762B] (1).