ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 123 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. In hinang sin manga tau kiyawakilan hi isa almasi

เลขเรียกหนังสือ: 220.59921 I35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philippines : Scriptures Unlimited, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.59921 I35] (1).

2. Rumors of another world : what on earth are we missing? / Philip Yancey

โดย Yancey, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 Y21R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Zondervan, c2003สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. Buddhism for young students / by Ven. C. Phangcham

โดย Chuen Phangcham.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 C559B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Michigan : Wat Dhammaram Sundy School, c1990สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. Dynamics of faith / by Paul Tillich

โดย Tillich, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 234.23 T577D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper & Row, c1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 234.23 T577D] (1).

5. Theology and sanity / Frank J. Sheed

โดย Sheed, Frank J.

เลขเรียกหนังสือ: 230.2 S541T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco : Ignatius Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.2 S541T] (1).

6. Herstory / Dhammananda Bhikkhuni.

โดย Chatsumarn Kabilsingh.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 C494H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thai Tibet Center, 2012สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

7. My Sri Lankan lineage / Dhammananda Bhikkhuni.

โดย Chatsumarn Kabilsingh.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3095493 C494M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Songsayam, 2013สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. Thai women in Buddhism / Chatsumarn Kabilsingh

โดย Chatsumarn Kabilsingh.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3657 C494T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Parallax Press, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3657 C494T] (5).

9. The Asian journal of Thomas Merton / edited from his original notebooks by Naomi Burton, Patrick Hart & James Laughlin.

โดย Merton, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 255.125092 M575A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : New Directions, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 255.125092 M575A] (1).

10. The Holy Bible containing the old and new testaments.

เลขเรียกหนังสือ: 220 H761 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : The Gideons International, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220 H761] (4).

11. Muang Metaphysics : a study of Northern Thai Myth and Ritual / Richard B. Davis.

โดย Davis, Richard B.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 D263M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Pandora, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 D263M] (2).

12. Behold the Christ : a portrayal in words and pictures / Roland H. Bainton.

โดย Bainton, Roland Herbert.

เลขเรียกหนังสือ: 704.9482 B162B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper and Row, 1976, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 704.9482 B162B] (2).

13. Rudiments of mental collectedness

เลขเรียกหนังสือ: 294.34435 R916 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Amarin Printing Group, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34435 R916] (2).

14. What did the Buddha teach?

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 W555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Amarin Printing Group, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 W555] (2).

15. Sila

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 S581 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Amarin Printing Group, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 S581] (2).

16. My boyhood in Siam / Kumut Chandruang

โดย Kumut Chandruang.

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 K96M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Sangdad, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 K96M] (2).

17. Forest recollections : wandering monks in twentieth-century Thailand / Kamala Tiyavanich

โดย Kamala Tiyavanich.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3657 K15F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3657 K15F] (3). Special Status (1).

18. Traditional and changing Thai world view / Amara Pongsapich, editor

โดย Amara Pongsapich.

เลขเรียกหนังสือ: 305.895911 T763 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895911 T763] (2).

19. Dr. Ambedkar life and mission / Dhananjay Keer

โดย Keer, Dhananjay.

เลขเรียกหนังสือ: 923.254 K26D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bombay, India : Popular Prakashan, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.254 K26D] (1).

20. The eternal message of Muhammad / 'Abd-al-Rahman 'Azzam ; translated by Caesar E. Farah

โดย Azzam, Abd-al-Rahman | Farah, Caesar E.

เลขเรียกหนังสือ: 297 A999E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : A Mentor Book, 1965, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 297 A999E] (1).