ผลการค้นหาของคุณมี 1415 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Introducing Old Testament theology / J.N. Schofield

โดย Schofield, J.N.

เลขเรียกหนังสือ: 230.0411 S364I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.0411 S364I] (1).

2. Interpreting the miracles / Reginald H. Fuller.

โดย Fuller, Reginald H.

เลขเรียกหนังสือ: 226.7 F967I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : SCM Press, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 226.7 F967I] (1).

3. A theological word book of the Bible / edited by Alan Richardson

โดย Richardson, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 220.4047 T391 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1962, c1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.4047 T391] (1).

4. The christian year lectionary reform / A. Allan McArthur

โดย McArthur, A. Allan.

เลขเรียกหนังสือ: 263.9 M116C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1958สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 263.9 M116C] (1).

5. Worship / by Evelyn Underhill.

โดย Underhill, Evelyn.

เลขเรียกหนังสือ: 264 U66W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, 1957, c1936สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 264 U66W] (1).

6. Redeeming the creation : the Rio Earth Summit : challenges for the churches / Wesley Granberg-Michaelson

โดย Granberg-Michaelson, Wesley.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8362 G748R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva, Switzerland : WCC, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 261.8362 G748R] (1).

7. The thirteenth tribe : the Khazar empire and its heritage / Arthur Koestler

โดย Koestler, Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 947.901 K78T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 947.901 K78T] (1).

8. Man's religions / John B. Noss

โดย Noss, John B.

เลขเรียกหนังสือ: 291 N897M 1974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 N897M 1974] (1).

9. Systematic theology / Charles Hodge

โดย Hodge, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 230.51 H688S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Abridged ed.ข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Baker Book House, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.51 H688S] (1).

10. Transformations of myth through time / Joseph Campbell

โดย Campbell, Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: 291.13 C188T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.13 C188T] (1).

11. The inner eye of love : mysticism and religion / William Johnston

โดย Johnston, William.

เลขเรียกหนังสือ: 291.42 J73I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Harper & Row, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.42 J73I] (1).

12. The prophethood of all believers / James Luther Adams

โดย Adams, James Luther.

เลขเรียกหนังสือ: 230.8 A214P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Beacon Press, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.8 A214P] (1).

13. Simple etiquette in Thailand / by Derek Tonkin

โดย Tonkin, Derek.

เลขเรียกหนังสือ: 395.09593 T665S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sandgate, Folkestone, Kent, England : Paul Norbury, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395.09593 T665S] (1).

14. The analogical imagination : christian theology and the culture of pluralism / David Tracy

โดย Tracy, David.

เลขเรียกหนังสือ: 230 T761A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Crossroad, 2002, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230 T761A] (1).

15. The center of christianity / John Hick

โดย Hick, John.

เลขเรียกหนังสือ: 239.00904 H627C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco : Harper & Row, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 239.00904 H627C] (1).

16. Breathing alive : a guide to conscious living / Reshad Feild

โดย Feild, Reshad.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 F297B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Shaftesbury, Dorset : Element Books, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 F297B] (1).

17. Religion explainde : the evolutionary origins of religious thought / Pascal Boyer

โดย Boyer, Pascal.

เลขเรียกหนังสือ: 200 B791R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Basic Book, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 200 B791R] (1).

18. The gnostic gospels / Elaine H. Pagels

โดย Pagels, Elaine H.

เลขเรียกหนังสือ: 273.1 P133G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Vintage Books, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 273.1 P133G] (1).

19. Great christian thinkers / Hans Kung

โดย Kung, Hans.

เลขเรียกหนังสือ: 230.0922 K96G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Continuum, 2004, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.0922 K96G] (1).

20. The religion of man / Rabindranath Tagore

โดย Tagore, Rabindranath.

เลขเรียกหนังสือ: 211.01 T128R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Unwin Paperbacks, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 211.01 T128R] (1).