ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1387 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติพันธสัญญาเดิม / [มิชซังโรมันคาทอลิก]

โดย มิชซังโรมันคาทอลิก.

เลขเรียกหนังสือ: 221.9505 ม559ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 221.9505 ม559ป] (1).

2. World council of churches : yearbook 1996

เลขเรียกหนังสือ: 280.042 W927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Switzerland : World Council of Churches, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 280.042 W927] (1).

3. Jesus Christ and mythology / Rudolf Bultmann

โดย Bultmann, Rudolf.

เลขเรียกหนังสือ: 225.068 B939J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nwe York : Charles Scribner's Sons, c1958สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 225.068 B939J] (1).

4. Constitution of the C.C.A. rules, programme and procedures (1985)

เลขเรียกหนังสือ: 280.042 C555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.L.] : Stamford Press, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 280.042 C555] (1).

5. Sin Ku Iok E Seng-Keng / Choan Su

โดย Choan, Su.

เลขเรียกหนังสือ: 220.5951 S615 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Taiwan : Seng-Keng Kong-Hoe, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.5951 S615] (1).

6. บทเพลงเพื่อชีวิต.

โดย องค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต.

เลขเรียกหนังสือ: 223.2 บ126 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 223.2 บ126] (1).

7. คลังอุทาหรณ์. เล่ม 1 / พิษณุ อรรฆภิญญ์.

โดย พิษณุ อรรฆภิญญ์.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 พ764ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จรัญสนิทวงศ์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.4 พ764ค] (1).

8. กฎแห่งกรรม / ท. เลียงพิบูลย์.

โดย ท. เลียงพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 ท111ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3422 ท111ก] (1).

9. กฎแห่งกรรม. เล่ม 4 / ท. เลียงพิบูลย์.

โดย ท. เลียงพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 ท111ก 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สากลการพิมพ์, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3422 ท111ก 2516] (1).

10. เรียนพุทธศาสนาอย่างปัญญาชน. เล่ม 3, พุทธประวัติฉบับมงโกล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ร832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยไอ.อี., [25--]ชื่อเรื่องอื่น: พุทธประวัติฉบับมงโกล.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3 ร832] (1).

11. พระวิญญาณบริสุทธิ์ / ทอม รีส์.

โดย รีส์, ทอม.

เลขเรียกหนังสือ: 231.3 ร499พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองบรรณศาสตร์ โอ.เอ็ม.เอฟ, [25--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 231.3 ร499พ] (1).

12. ปฏิกิริยาความเชื่อ / ธวัช เย็นใจ.

โดย ธวัช เย็นใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 248.8 ธ392ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใหม่, 2512สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.8 ธ392ป] (1).

13. ศรัทธานำพาชีวิต.

เลขเรียกหนังสือ: 248.8 ศ163 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.8 ศ163] (1).

14. เขาพูดภาษาแปลกๆ / จอห์น แอล. เชอร์รีล.

โดย เชอร์รีล, จอห์น แอล.

เลขเรียกหนังสือ: 234.132 ช726ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 234.132 ช726ข] (1).

15. รางวัลชีวิต.

โดย สุริยบรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 248.8 ร399 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.8 ร399] (1).

16. วิถีแห่งความหวัง

เลขเรียกหนังสือ: 248.86 ว577 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.86 ว577] (1).

17. ละครคริสตสมภพ

เลขเรียกหนังสือ: 232.9201 ล171 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 232.9201 ล171] (1).

18. การนมัสการโดยของถวาย.

เลขเรียกหนังสือ: 248.6 ก461 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2501สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.6 ก461] (1).

19. พระเจ้าแห่งคริสตศาสนา.

เลขเรียกหนังสือ: 231 พ323 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รัชดารมภ์, 2498สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 231 พ323] (1).

20. อริยสัจ / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

โดย ปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ป452อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3444 ป452อ] (1).