ผลการค้นหาของคุณมี 604 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Peculiar Treasures : a biblical who's who / Frederick Buechner

โดย Buechner, Frederick.

เลขเรียกหนังสือ: 220.92 B582P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco : harper & Row, c1979สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.92 B582P] (1).

2. Iconography of religions : an introduction / Albert C. Moore.

โดย Moore, Albert C.

เลขเรียกหนังสือ: 704.94 M821I (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, 1977สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 704.94 M821I] (1).

3. Good news Bible : today's English version.

โดย American Bible Society.

เลขเรียกหนังสือ: 220.52082 G646 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Bible Society, c1979สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.52082 G646] (1).

4. Dictionary of philosophy / edited by Dagobert D. Runes.

เลขเรียกหนังสือ: 103 D127 1960 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Philosophical Library, c1960สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 103 D127 1960] (1).

5. Dictionary of Asian philosophies / Jr. Elmo Nauman.

โดย Nauman, Elmo.

เลขเรียกหนังสือ: 103 N299D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 103 N299D] (1).

6. The King James study Bible.

เลขเรียกหนังสือ: 220.5203 K53 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, Tenn. : Thomas Nelson, c1988สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.5203 K53] (1).

7. The new Jerusalem Bible.

เลขเรียกหนังสือ: 220.5207 N532 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Doubleday, c1985สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.5207 N532] (1).

8. South American mythology / Harold Osborne.

โดย Osborne, Harold.

เลขเรียกหนังสือ: 291.13 L697S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Feltham, Middlesex : Newnes Books, c1983สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 291.13 L697S] (1).

9. Near Eastern mythology / John Gray.

โดย Gray, John.

เลขเรียกหนังสือ: 291.13 L697N (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hamlyn, c1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 291.13 L697N] (1).

10. Affican mythology / Geoffrey Parrinder.

โดย Parrinder, Geoffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 291.13 L697A (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hamlyn, c1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 291.13 L697A] (1).

11. Who's who in theology / John Bowden.

โดย Bowden, John.

เลขเรียกหนังสือ: 230.0922 B784W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 230.0922 B784W] (1).

12. The parallel New Testament : King James version and the living New Testament.

เลขเรียกหนังสือ: 225.52 P222 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wheaton, Ill. : Tyndale House, c1976สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 225.52 P222] (1).

13. The Holy Bible : new international version : containing the Old Testament and the New Testament

เลขเรียกหนังสือ: 220.52081 H761 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mi. : Zondervan, c1985สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.52081 H761] (1).

14. Zondervan NIV study bible

เลขเรียกหนังสือ: 220.52081 Z87 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mi. : Zondervan, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.52081 Z87] (1).

15. Word biblical commentary. Volume 30, Daniel / John E. Goldingay.

เลขเรียกหนังสือ: 220.77 W924 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : Word Books, c1989ชื่อเรื่องอื่น: Daniel..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.77 W924] (1).

16. Young's analytical concordance to the Bible / Robert Young.

โดย Young, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 200 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Peabody, Mass. : Hendrickson Publishers, [199-?]ชื่อเรื่องอื่น: Analytical concordance to the Bible..สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

17. The Cambridge companion to the Bible / Howard Clark Kee ... [et al.]

โดย Kee, Howard Clark.

เลขเรียกหนังสือ: 220.9 C178 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.9 C178] (1).

18. Zechariah 9-14 : a new translation with introduction and commentary / Carol L. Meyers and Eric M. Meyers

โดย Meyers, Carol L | Meyers, Eric M.

เลขเรียกหนังสือ: 221.77 A539Z (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 221.77 A539Z] (2).

19. Leviticus 1-16 : a new translation with introduction and commentary / Jacob Milgrom.

โดย Milgrom, Jacob.

เลขเรียกหนังสือ: 221.77 A539L (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 221.77 A539L] (3).

20. Jonah : a new translation with introduction, commentary, and interpretation / Jack M. Sasson.

โดย Sasson, Jack M.

เลขเรียกหนังสือ: 221.77 A539J (R.) | 224.92077 S252J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Doubleday, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 224.92077 S252J] (2). Items available for reference: [Call number: 221.77 A539J] (1).