ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 19 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Living springs : new religious movements in Western Europe / Olive Wyon.

โดย Wyon, Olive.

เลขเรียกหนังสือ: 248.894 W992L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.894 W992L] (1).

2. On being the church across frontiers : a vision of Europe today / Karel Blei.

โดย Blei, Karel.

เลขเรียกหนังสือ: 274.082 B646O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 274.082 B646O] (1).

3. The crisis of reformation : confrontation and conciliation / George D. Balsama, Jerome Friedman.

โดย Balsama, George D | Friedman, Jerome.

เลขเรียกหนังสือ: 270.6 B196C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dubuque, Iowa : Kendall/Hunt, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 270.6 B196C] (1).

4. Ever against the stream : the politics of Karl Barth, 1906-1968 / Frank Jehle

โดย Jehle, Frank.

เลขเรียกหนังสือ: 261.7092 J47E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdmans, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.7092 J47E] (1).

5. Bridges to understanding : The "academy movement" in Europe and North America / Margaret Frakes.

โดย Frakers, Margaret.

เลขเรียกหนังสือ: 274 F812B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Muhlenberg Press, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 274 F812B] (1).

6. The new nomads : challenges facing Christians in Western Europe / W.J. Milligan.

โดย Milligan, W. J.

เลขเรียกหนังสือ: 261.87 M654N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : World Council of Churches, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.87 M654N] (1).

7. The poor side of Europe : the church and the (new) poor of Western Europe / Coenraad Boema.

โดย Boema, Coenraad.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8 B672P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva : WCC Publications, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8 B672P] (1).

8. Against the stream : shorter post-war writings, 1946-52 / Karl Barth.

โดย Barth, Karl.

เลขเรียกหนังสือ: 261 B284A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261 B284A] (1).

9. An introduction to medieval Europe 300-1500 / by James Westfall Thompson and Edgar Nathaniel Johnson.

โดย Thompson, James Westfull | Johnson, Edgar Nathaniel.

เลขเรียกหนังสือ: 940.1 T473I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1937สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940.1 T473I] (1).

10. A history of the expansion of christianity. Volume 4, The great century in Europe and the United States of America, A.D. 100-A.D. 1914 / by Kenneth Scott Latourette.

โดย Latourette, Kenneth Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 270 L359H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, c1914สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 270 L359H] (2).

11. The twentieth century in Europe : the Roman Catholic, Protestant, and Eastern churches / by Kenneth Scott Latourette.

โดย Latourette, Kenneth Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 270.8 L359N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 270.8 L359N] (1).

12. The nineteenth century in Europe : the Protestant and Eastern churches / Kenneth Scott Latourette.

โดย Latourette, Kenneth Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 270.8 L351N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, c1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 270.8 L351N] (1).

13. Christ's churches purely reformed : a social history of calvinism / Philip Benedict

โดย Benedict, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 284.24 B463C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven, Conn. : Yale University Press, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 284.24 B463C] (1).

14. When islam and democracy meet : muslims in Europe and in the United States / Jocelyne Cesari

โดย Cesari, Jocelyne.

เลขเรียกหนังสือ: 305.697 C421W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Palgrave Macmillan, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.697 C421W] (1).

15. The foundations of mysticism : origins to the fifth century / by Bernard McGinn

โดย McGinn, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 248.22 M145P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : Crossroad, 1997, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 248.22 M145P] (1).

16. The Gods of prehistoric man / Johannes Maringer ; translated from the German by Mary Ilford

โดย Maringer, Johannes | Ilford, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: 571 M338G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Weidenfeld and Nicolsion, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 571 M338G] (1).

17. The field is the world : selected writings from the years 1918-1968 / Josef L. Hromadka ; edited and prefaced by Milan Opocensky

โดย Hromadka, Josef Lukl.

เลขเรียกหนังสือ: 261.7 H873F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Prague, Czechoslovakia : The Christian Peace Conference, 1990สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

18. The reformation of rights : law, religion, and human rights in early modern Calvinism / John Witte, Jr.

โดย Witte, John.

เลขเรียกหนังสือ: 261.7094 W828R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.7094 W828R] (1).

19. Mission implausible : restoring credibility to the Church / Duncan MacLaren.

โดย MacLaren, Duncan.

เลขเรียกหนังสือ: 261.10941 M161M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bletchley, Milton Keynes, U.K. ; Waynesboro, Ga. : Paternoster, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.10941 M161M] (1).