ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 23 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. God and temple / R.E. Clements.

โดย Clements, R. E.

เลขเรียกหนังสือ: 296.491 C626G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, c1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 296.491 C626G] (1).

2. Jerusalem revealed : archaeology in the Holy city, 1968-1974 / Yigael Yadin, editor.

โดย Yadin, Yigael.

เลขเรียกหนังสือ: 220.93 Y12J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.93 Y12J] (1).

3. Digging up Jerusalem / Kathleen M. Kengon.

โดย Kenyon, Kathleen M.

เลขเรียกหนังสือ: 933 K33D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Praeger Publishers, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 933 K33D] (1).

4. The earthly Jerusalem / Norman Kotker.

โดย Kotker, Norman.

เลขเรียกหนังสือ: 956.95 K87E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Charles Scribner's Sons, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 956.95 K87E] (1).

5. The new Jerusalem Bible.

เลขเรียกหนังสือ: 220.5207 N532 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Doubleday, c1985สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.5207 N532] (1).

6. Digging up Jerusalem /​ by Kathleen M. Kenyon.

โดย Kenyon, Kathleen M.

เลขเรียกหนังสือ: 933 K37D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Ernest Benn, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 933 K37D] (1).

7. The temple : its ministry and services as they were at the time of Jesus Christ / by the Rev. Edersheim.

โดย Edersheim, Afred.

เลขเรียกหนังสือ: 296.491 E21T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : James Pott, c1881สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 296.491 E21T] (1).

8. Toward the understanding of Jesus / Vladimir Grigorievitch Simkhovitch.

โดย Simkhovitch, Vladimir Grigorievitch.

เลขเรียกหนังสือ: 225.95 S589T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1921สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 225.95 S589T] (1).

9. Jerusalem in the time of Jesus : an investigation into economic and social conditions during the New Testament period / Joachim Jeremias.

โดย Jeremias, Joachim.

เลขเรียกหนังสือ: 220.9 J615J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, c1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.9 J615J] (3).

10. Jerusalem : excavating 3000 years of history / Kathleen Kenyon.

โดย Kenyon, Kathleen.

เลขเรียกหนังสือ: 933 K37J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 933 K37J] (2).

11. Jerusalem : the topography, economics and history from the earliest times to A.D. 70 / by George Adam Smith.

โดย Smith, George Adam.

เลขเรียกหนังสือ: 220.91 S648J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder and Stoughton, 1908สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.91 S648J] (2).

12. The Jerusalem Bible / general editor, Alexander Jones.

โดย Jones, Alexander.

เลขเรียกหนังสือ: 220.5207 J56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Garden City, N.Y. : Dougleday, c1966สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.5207 J56] (1).

13. The noble heritage : Jerusalem and Christianity : a portrait of the church of the resurrection / by Alistair Duncan.

โดย Duncan, Alistair.

เลขเรียกหนังสือ: 247 D911N (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 1974สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 247 D911N] (1).

14. The archaeology of the Jerusalem area / W. Harold Mare.

โดย Mare, W. Harold.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 M323A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Baker Book House, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 930.1 M323A] (2).

15. The Jerusalem Bible / general editor, Alexander Jones.

โดย Jones, Alexander.

เลขเรียกหนังสือ: 220.5207 J56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Darton, Longman & Todd, 1968สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.5207 J56] (1).

16. Lord of the temple : a study of the relation between cult and gospel / Ernst Lohmeyer ; translated by Stewart Todd.

โดย lohmeyer, Ernst | Todd, Stewart.

เลขเรียกหนังสือ: 248 L833L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : Oliver and Boyd, 1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248 L833L] (1).

17. Walking where Jesus walked : worship in fourth-century Jerusalem / Lester Ruth, Carrie Steenwyk, John D. Witvliet

โดย Ruth, Lester | Steenwyk, Carrie | Witvliet, John D.

เลขเรียกหนังสือ: 264.00933 R974W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. ; Cambridge : William B. Eerdmans, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 264.00933 R974W] (1).

18. Jerusalem's Temple Mount : from Solomon to the golden Dome / Hershel Shanks.

โดย Shanks, Hershel.

เลขเรียกหนังสือ: 296.491 S528J (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; London : Continuum, c2007สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 296.491 S528J] (1).

19. Whose holy city? : Jerusalem and the Israeli-Palestinian conflict / Colin Chapman.

โดย Chapman, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 956.944205 C466W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, England : Lion Hudson, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 956.944205 C466W] (1).

20. Isaiah and the Assyrian crisis / Brevard S. Childs.

โดย Childs, Brevard S.

เลขเรียกหนังสือ: 224.1067 C537I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 224.1067 C537I] (1).