ผลการค้นหาของคุณมี 52 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Shechem : a traditio-historical investigation / Eduard Nielsen.

โดย Nielsen, Eduard.

เลขเรียกหนังสือ: 220.93 N667S 1959 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Copenhagen : G.E.C. Gad, c1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.93 N667S 1959] (1).

2. Photo-guide to the Old Testament

เลขเรียกหนังสือ: 221.9 P575 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkhamsted, Herts : Lion, 1976, c1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 221.9 P575] (1).

3. Archaeology of the land of the Bible 10,000-586 B.C.E. / by Amihai Mazar.

โดย Mazar, Amihai.

เลขเรียกหนังสือ: 220.93 M475A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Doubleday, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.93 M475A] (2). Items available for reference: [Call number: 220.93 M475A] (1).

4. The New Testament background : selected documents / edited, with introductions and notes by C.K. Barrett.

โดย Barrett, C. K.

เลขเรียกหนังสือ: 933.04 N532 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : SPCK, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 933.04 N532 1987] (2).

5. From the exile to Christ : a historical introduction to Palestinian Judaism / Werner Forester.

โดย Forester, Werner.

เลขเรียกหนังสือ: 933 F717F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 933 F717F] (1).

6. Modern discovery and the Bible / Arthur Rendle Short.

โดย Short, Arthur Rendle.

เลขเรียกหนังสือ: 220.93 S559M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : The Inter-varsity fellowship of evangelical unions, 1943สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.93 S559M] (1).

7. Shechem : the biography of a biblical city / G. Ernest Wright.

โดย Wright, G. Ernest.

เลขเรียกหนังสือ: 220.93 W949S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.93 W949S] (1).

8. Seeing the lord : resurrection and early christian practices / Marianne Sawicki

โดย Sawicki, Marianne.

เลขเรียกหนังสือ: 232.5 S271S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Minneapolis, Minn. : Fortress Press, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 232.5 S271S] (1).

9. The river Jordan : being an illustrated account of earth's most storied river / by Nelson Glueck.

โดย Glueck, Nelson.

เลขเรียกหนังสือ: 220.91 G567R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster Press, 1946สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.91 G567R] (1), PYULIB-DW [Call number: 220.91 G567R] (1).

10. Rivers in the desert : a history of the Negev / Nelson Glueck.

โดย Glueck, Nelson.

เลขเรียกหนังสือ: 220.91 G556R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Grove Press, 1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.91 G556R] (2).

11. The land of the Bible : a historical geography / Yohanan Aharoni.

โดย Aharoni, Yohanan.

เลขเรียกหนังสือ: 220.91 A285L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Burns & Oates, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.91 A285L] (1).

12. Out-of-doors in the Holy Land / Henry Van Dyke.

โดย Van dyke, Henry.

เลขเรียกหนังสือ: 220.91 V248O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Charles Scribner's Sons, c1908สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.91 V248O] (1).

13. Royal cities of the Old Testament / Kathleen Kenyon.

โดย Kenyon, Kathleen.

เลขเรียกหนังสือ: 933 K37R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Barrie & Jenkins, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 933 K37R] (1).

14. Bible and spade : lectures delivered before Lake Forest college on the foundation of the late William Bross / by Rev. John P. Peters.

โดย Peters, John Punnett.

เลขเรียกหนังสือ: 220.93 P482B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : C. Scribner's Sons, 1922สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.93 P482B] (1).

15. Jerusalem in the time of Jesus : an investigation into economic and social conditions during the New Testament period / Joachim Jeremias.

โดย Jeremias, Joachim.

เลขเรียกหนังสือ: 220.9 J615J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, c1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.9 J615J] (3).

16. Biblical backgraounds : a geographical survey of Bible lands in the light of the scriptures and recent research / J. McKee Adams.

โดย Adams, J. McKee.

เลขเรียกหนังสือ: 220.91 A214B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville : Press, 1946, C1934สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.91 A214B] (1).

17. From the stone age to Christianity : monotheism and the historical process / by William Foxwell Albright.

โดย Albright, William Foxwell.

เลขเรียกหนังสือ: 220.93 A342F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore : Johns Hopkins Press, 1940สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.93 A342F] (2).

18. Onomasticon of Palestine : a new method in post-biblical topography / Paul Romanoff.

โดย Romanoff, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 220.91 R759O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Jewish Publication Society, 1937สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.91 R759O] (1).

19. Historical geography of Bible lands / by John B. Calkin.

โดย Calkin, John B.

เลขเรียกหนังสือ: 220.91 C155H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster Press, 1904สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.91 C155H] (1).

20. A history of biblical map making / Robert North.

โดย North, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 912.09 N866H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wiesbaden : Dr. Ludwig Reichert Verlag, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 912.09 N866H] (1).