ผลการค้นหาของคุณมี 103 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Siamese white / by Maurice Collis

โดย Collis, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93092 C699S เลขเรียกหนังสือ: RB 399 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Faber and Faber, [1935?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93092 C699S] (1).

2. Dawn over temple roofs / Lucy Statling

โดย Statling, Lucy.

เลขเรียกหนังสือ: 266.009543 S797D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : World Horizons, c1960สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. Ascent to the tribes : pioneering in North Thailand / by Isobel Khun.

โดย Khun, Isobel.

เลขเรียกหนังสือ: 266.0092 K96A เลขเรียกหนังสือ: RB01 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Moddy press, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.0092 K96A] (1).

4. Simple etiquette in Thailand / by Derek Tonkin

โดย Tonkin, Derek.

เลขเรียกหนังสือ: 395.09593 T665S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sandgate, Folkestone, Kent, England : Paul Norbury, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395.09593 T665S] (1).

5. The monastic life : pathway of the Buddhist monk / by Gerald Roscoe

โดย Roscoe, Gerald.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 R793M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Asia Books, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.361 R793M] (1).

6. Insight into Santi Asoke

เลขเรียกหนังสือ: 294.391 I59 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Kittiya Veerapan, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.391 I59] (1).

7. Thai women in Buddhism / Chatsumarn Kabilsingh

โดย Chatsumarn Kabilsingh.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3657 C494T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Parallax Press, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3657 C494T] (5).

8. A brief history of Lan Na : civilizations of North Thailand / Hans Penth

โดย Penth, Hans.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 P419B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkwork Books, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 P419B] (4). Special Status (1).

9. Muang Metaphysics : a study of Northern Thai Myth and Ritual / Richard B. Davis.

โดย Davis, Richard B.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 D263M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Pandora, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 D263M] (2).

10. Forest recollections : wandering monks in twentieth-century Thailand / Kamala Tiyavanich

โดย Kamala Tiyavanich.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3657 K15F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3657 K15F] (3). Special Status (1).

11. Traditional and changing Thai world view / Amara Pongsapich, editor

โดย Amara Pongsapich.

เลขเรียกหนังสือ: 305.895911 T763 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895911 T763] (2).

12. Church history 4 : Christianity worldwide AD 1800 onwards / Louise Pirouet.

โดย Pirouet, Louise.

เลขเรียกหนังสือ: 270.8 P672C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SPCK, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 270.8 P672C] (2). Special Status (1).

13. Towards the sovereignty of the people : a search for an alternative form of democratic politics in Asia - A Christian discussion / edited by CTC-CCA

โดย Christian Conference of Asia. Commission on Theological Concern.

เลขเรียกหนังสือ: 261.7 T737 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Commission on Theological Concerns, Christian Conference of Asia, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.7 T737] (3).

14. Principles of church planting : as illustrated in Thai Theravada Buddhist context / by Hong-Shik Shin.

โดย Shin, Hong-Shik.

เลขเรียกหนังสือ: 275.93 S556P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Kanok Bannasan, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 275.93 S556P] (2).

15. Poles apart? : contextualizing the gospel / by John R. Davis.

โดย Davis, John R.

เลขเรียกหนังสือ: 275.93 D262P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Kanok Bannasan, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 275.93 D262P] (1), PYULIB-DW [Call number: 275.93 D262P] (1).

16. Being reformed Christians in Asia today / editors, Yeow Choo Lak, Henry S. Wilson.

โดย Yeow Choo Lak | Wilson, Henry S | ATESEA.

เลขเรียกหนังสือ: 285.85 B422 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : ATESEA, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 285.85 B422] (3).

17. Waterbuffalo theology / Kosuke Koyama

โดย Koyama, Kosuke.

เลขเรียกหนังสือ: 230.09593 K88W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.P.C.K., 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 230.09593 K88W] (1), PYULIB-DW [Call number: 230.09593 K88W] (1).

18. Water buffalo theology / Kosuke Koyama.

โดย Koyama, Kosuke.

เลขเรียกหนังสือ: 230.09593 K88W 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 25 th anniversary ed., rev. and expanded ed.ข้อมูลการพิมพ์: Maryknoll, N.Y. : Orbis, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.09593 K88W 1999] (2).

19. The unheard voice / Redaktion, Gerhard Engelking, Somboon Hormtientong.

โดย Engelking, Gerhard.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 E57U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Bangkok Museum of Contemporaty Art, [1996?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. Water buffalo theology / Kosuke Koyama.

โดย Koyama, Kosuke.

เลขเรียกหนังสือ: 230.09593 K88W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Maryknoll, N.Y. : Orbis Books, c1974 (printing 1976)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.09593 K88W] (2).