ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 294 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The logos story / Elaine Rhoton

โดย Rhoton, Elaine.

เลขเรียกหนังสือ: 266.023 R478L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Waynesboro, Ga. : OM LIT, 1992, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.023 R478L] (1).

2. The Christ of the Korean heart / by Arch Campbell.

โดย Campbell, Arch.

เลขเรียกหนังสือ: 275.19 C187C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Columbus, Ohio : Falco, c1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 275.19 C187C] (1).

3. A ringing call to mission / Alan Walker.

โดย Walker, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 266 W177R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Collins, 1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266 W177R] (1).

4. Salvation tomorrow / Stephen Neill.

โดย Neill, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 261.2 N411S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, Tenn. : Abingdon, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.2 N411S] (1).

5. Encounter with modern society / E.R. Wickham.

โดย Wickham, E. R.

เลขเรียกหนังสือ: 261.8 W637E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Lutterworth Press, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 261.8 W637E] (1).

6. Christian missions / Stephen Neill.

โดย Neill, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 266.009 N413C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1965, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.009 N413C] (1).

7. The unfinished task / by Stephen Neill.

โดย Neill, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 266 N413U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Lutterworth Press, 1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266 N413U] (1).

8. The message and its messingers / Danicl T. Niles.

โดย Niles, Danicl T.

เลขเรียกหนังสือ: 266 N697M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Carey Kingsgate Press, 1967, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266 N697M] (1).

9. Soloman islands christianity : a study in growth & obstruction / A.R. Tippet.

โดย Tippet, A. R.

เลขเรียกหนังสือ: 266.0099593 T595S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Lutterworth Press, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.0099593 T595S] (1).

10. Through gates of splendor / Elisabeth Elliot.

โดย Elliot, Elisabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 266.009866 E46T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper and Row, c1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.009866 E46T] (1).

11. Five decades and a forward view / John R. Mott.

โดย Mott, John R.

เลขเรียกหนังสือ: 266.009 M921F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, c1939สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.009 M921F] (1).

12. Perspective in mission / Max Warren.

โดย Warren, Max.

เลขเรียกหนังสือ: 266 W291P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder and Stoughton, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266 W291P] (1).

13. Renewal and advance : Christian witness in a revolutionary world / edited by C.W. Ranson.

โดย Ranson, Charles W.

เลขเรียกหนังสือ: 266 R411 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Edinburgh House Press, 1948สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266 R411] (1).

14. Himalayan heartbeat / by Ken Anderson.

โดย Anderson, Ken.

เลขเรียกหนังสือ: 266.009515 A547H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Waco, Tex. : Word Books, 1970, c1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.009515 A547H] (1).

15. Pandita Ramabai : a great life in Indian missions / Helen S. Dyer.

โดย Dyer, Helen S.

เลขเรียกหนังสือ: 266.00954 D996P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pickering & IngIis, [1900?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.00954 D996P] (1).

16. Journey into mission / by Philip Williams.

โดย Williams, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 266.00952 W726J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Friendship Press, c1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.00952 W726J] (1).

17. China coast family / by John C. Caldwell.

โดย Caldwell, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 266.00951 C147C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Henry Regnery, 1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.00951 C147C] (1).

18. Who? : Spanish-speaking Americans in the U.S.A.

เลขเรียกหนังสือ: 266.0098 W628 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Friendship Press, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.0098 W628] (1).

19. Missionary : come back / Arden Almquist.

โดย Almquist, Arden.

เลขเรียกหนังสือ: 266.0096 A411M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York ; Cleveland : The World Publishing, c1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.0096 A411M] (1).

20. Christian collegians and foreign missions / Paul F. Barkman.

โดย Barkman, Paul F.

เลขเรียกหนังสือ: 266 B256C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Missions : Advanced Research and Communications Center, c1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266 B256C] (1).