ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3514 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. In hinang sin manga tau kiyawakilan hi isa almasi

เลขเรียกหนังสือ: 220.59921 I35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philippines : Scriptures Unlimited, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.59921 I35] (1).

2. One Lord, one faith / Floyd V. Filson.

โดย Filson, Floyd Vivian.

เลขเรียกหนังสือ: 230.0415 F489O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster Press, c1943สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.0415 F489O] (1).

3. Isaiah 1-39 / J. Yeoman Muckle.

โดย Muckle, J. Yeoman.

เลขเรียกหนังสือ: 224.107 M942I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Epworth Press, 1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 224.107 M942I] (1).

4. Peculiar Treasures : a biblical who's who / Frederick Buechner

โดย Buechner, Frederick.

เลขเรียกหนังสือ: 220.92 B582P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco : harper & Row, c1979สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 220.92 B582P] (1).

5. The inspiration of scripture / by Dewey M. Beegle.

โดย Beegle, Dewey M.

เลขเรียกหนังสือ: 220.13 B387I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster Press, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.13 B387I] (1).

6. The Gospel of Mark : an exposition / by Charles R. Erdman.

โดย Erdman, Charles Rosenbury.

เลขเรียกหนังสือ: 226.3077 E66G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster Press, 1938สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 226.3077 E66G] (1).

7. Matthew : the teacher's Gospel / Paul S. Minear.

โดย Minear, Paul Sevier.

เลขเรียกหนังสือ: 226.207 M664M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Pilgrim Press, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 226.207 M664M] (1).

8. Holy Bible.

โดย Japan Bible Society.

เลขเรียกหนังสือ: 220.5956 B582 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Bible Society, 1955สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.5956 B582] (1).

9. The significance of the Bible for the church / Anders Nygren.

โดย Nygren, Anders.

เลขเรียกหนังสือ: 220.6 N994S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philandelphia : Fortress Press, 1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.6 N994S] (1).

10. The Bible for today's world / W.A. Criswell.

โดย Criswell, W. A.

เลขเรียกหนังสือ: 220 C933B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids : Zondervan Publishing House, 1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220 C933B] (1).

11. The gospel tradition and its beginnings / Harold Reisenfeld.

โดย Reisenfeld, Harald.

เลขเรียกหนังสือ: 226.06 R375G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : A. R. Mowbray, 1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 226.06 R375G] (1).

12. 6000 years of the Bible / G.S. Wegener.

โดย Wegener, G. S.

เลขเรียกหนังสือ: 220.09 W411 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.09 W411] (1).

13. The Bible says / John Huxtable.

โดย Huxtable, John.

เลขเรียกหนังสือ: 230.0462 H986B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.0462 H986B] (1).

14. Transforming Bible study / Walter Wink.

โดย Wink, Walter.

เลขเรียกหนังสือ: 220.07 W681T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tennessee : Abingdon Press, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.07 W681T] (1).

15. The Bible in the making / Geddes MacGregor.

โดย MacGregor, Geddes.

เลขเรียกหนังสือ: 220.09 M147B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : J. B. Lippincott, c1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.09 M147B] (1).

16. The Cairo Geniza / Paul E. Kahle.

โดย Kahle, Paul E.

เลขเรียกหนังสือ: 221.4 K12C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Basil Blackwell, c1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 221.4 K12C] (1).

17. Commentary on the four Gospels / by David Smith.

โดย Smith, David.

เลขเรียกหนังสือ: 226.077 S645C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Garden City, N.Y. : Doubleday, Doran, 1928สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 226.077 S645C] (1).

18. The Gospel tradition : essays / by Harald Riesenfeld.

โดย Riesenfeld, Harald.

เลขเรียกหนังสือ: 226.06 R561G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, c1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 226.06 R561G] (1).

19. Sin Ku Iok E Seng-Keng / Choan Su

โดย Choan, Su.

เลขเรียกหนังสือ: 220.5951 S615 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Taiwan : Seng-Keng Kong-Hoe, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.5951 S615] (1).

20. Men of the Old Testament / Rolf Rendtorff.

โดย Rendtorff, Rolf.

เลขเรียกหนังสือ: 221.92 R397M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, 1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 221.92 R397M] (1).