ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1617 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Phonetic symbol guide / Geoffrey K. Pullum and William A. Ladusaw

โดย Pullum, Geoffrey K | Ladusaw, William A.

เลขเรียกหนังสือ: 414 P982P 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : The University of Chicago Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 P982P 1996] (1).

102. Routledge dictionary of language and linguistics / Hadumod Bussmann ; translated and edited by Gregory P. Trauth and Kerstin Kazzazi

โดย Bussmann, Hadumod | Trauth, Gregory P | Kazzazi, Kerstin.

เลขเรียกหนังสือ: 410.3 B981R (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 410.3 B981R] (1).

103. Writing your dissertation in fifteen minutes a day : a guide to starting, revising, and finishing your doctoral thesis / Joan Bolker

โดย Bolker, Joan.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066378 B689W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Owl Books, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066378 B689W] (1), PYULIB-DW [Call number: 808.066378 B689W] (1).

104. A course in phonetics / Peter Ladefoged.

โดย Ladefoged, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 421.5 L154C 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt College, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 421.5 L154C 2001] (1).

105. Phonological analysis : a functional approach / Donald A. Burquest

โดย Burquest, Donald A.

เลขเรียกหนังสือ: 414 B967P 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : SIL International, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 B967P 2001] (1).

106. The American heritage dictionary of Indo-European roots / revised and edited by Calvert Watkins

โดย Watkins, Calvert.

เลขเรียกหนังสือ: 412.03 A512 2000 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 412.03 A512 2000] (1).

107. English dictionaries of foreign learners : a history / A. P. Cowie

โดย Cowie, Anthony Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 423.028 C874E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 423.028 C874E] (1).

108. Handbook of the international phonetic association : a guide to the use of the international phonetic alphabet

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge: Cambridge University Press, 2000, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 H236] (1).

109. Introducing phonetics and phonology / Mike Davenport and S. J. Hannahs

โดย Davenport, Mike | Hannahs, S. J.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 D247I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 D247I] (1).

110. Syntax : structure, meaning and function / Robert D. Van Valin, Jr., Randy J. Lapolla

โดย Van Valin, Robert D | Lapolla, Randy J.

เลขเรียกหนังสือ: 415 V217S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1999, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 V217S] (1).

111. The story to Webster's Third : Philip Gove's controversial dictionary and its critics / Herbert C. Morton

โดย Morton, Herbert C.

เลขเรียกหนังสือ: 423 M889S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 423 M889S] (1).

112. Vowels and consonants : an introduction to the sounds of languages / Peter Ladefoged

โดย Ladefoged, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 414 L154V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 L154V] (2).

113. Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern English lexicology / Howard Jackson, Etienne Ze Amvela

โดย Jackson, Howard | Ze Amvela, Etienne.

เลขเรียกหนังสือ: 423.028 J12W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cassell, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 423.028 J12W] (1).

114. Definitions : implications for syntax, semantics, and the language of thought / Annabel Cormack

โดย Cormack, Annabel.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 C811D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Garland, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413.028 C811D] (1).

115. Lexical change and variation in the Southeastern United States, 1930-1990 / Ellen Johnson

โดย Johnson, Ellen.

เลขเรียกหนังสือ: 427.975 J66L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tuscaloosa, Ala. : The University of Alabama Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 427.975 J66L] (1).

116. Caught in the web of words : James A. H. Murray and the Oxford English dictionary / K. M. Elisabeth Murray

โดย Murray, Katherine Maud Elisabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 928.21 M982C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, 1995, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.21 M982C] (1).

117. A grammar of Limbu / George van Driem.

โดย Driem, George van.

เลขเรียกหนังสือ: 495.49 D779G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.49 D779G] (1).

118. Foundations in sociolinguistics : an ethnographic approach / Dell Hymes

โดย Hymes, Dell.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 H996F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 H996F] (3).

119. Complementation in Lahu / by Kenneth Neil Manson

โดย Manson, Kenneth Neil | La Trobe University. School of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 M289C (T.H.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1995หมายเหตุ: Thesis (M.A.) -- La Trobe University, 1995 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.4 M289C] (1).

120. Sociolinguistics / Bernard Spolsky

โดย Spolsky, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 S762B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 S762B] (1).