ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1617 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Spaces, worlds, and grammar / edited by Gilles Fauconnier and Eve Sweetser

โดย Fauconnier, Gilles | Sweetser, Eve.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 S732 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : University of Chicago Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 S732] (1).

122. Terminology : theory, methods and applications / M. Teresa Cabre

โดย Cabre, Maria Teresa.

เลขเรียกหนังสือ: 418 C117T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Natherlands : John Benjamins, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418 C117T] (1).

123. Introducing functional grammar / Geoff Thompson

โดย Thompson, Geoff.

เลขเรียกหนังสือ: 415 T471I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 T471I] (1).

124. Linguistic reconstruction : an introduction to theory and method / Anthony Fox

โดย Fox, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 417.701 F791L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.701 F791L] (1).

125. Sgaw Karen-English picture dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495 S523 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n.], 1999สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 S523] (1).

126. Burmese-English picture dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.831 B962 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Kanchanaburi, Thailand : Drum Publication Group, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.831 B962] (1).

127. The human semantic potential : spatial language and constrained connectionism / Terry Regier

โดย Regier, Terry.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 R335H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 R335H] (1).

128. Hindi made easy / by Sitaram P. Bhat

โดย Bhat, Sitaram P.

เลขเรียกหนังสือ: 491.43 B575H (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bombay : D. B. Taraporevala Sons, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.43 B575H] (1).

129. Linguistica Tyrrhenica : a compendium of recent results in Etruscan linguistics / Fred C. Woudhuizen

โดย Woudhuizen, Fred C.

เลขเรียกหนังสือ: 499.94 W938L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : J. C. Gieben, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.94 W938L] (1).

130. Everyday expressions in Japanese : junior course of Ono Japanese class / by Hideichi Ono

โดย Ono, Hideichi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 O58E (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Hokuseido Press, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 O58E] (1).

131. Foundations of bilingual education and bilingualism / Colin Baker

โดย Baker, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 371.97 B167F 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Clevedon : Multilingual Matters, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.97 B167F 1997] (1).

132. Language obsolescence and revitalization : linguistic change in two sociolinguistically contrasting Welsh communities / Mari C. Jones

โดย Jones, Mari C.

เลขเรียกหนังสือ: 491.66 J78L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.66 J78L] (1).

133. Classifiers : a typology of noun categorization devices / Alexandra Y. Aikhenvald

โดย Aikhenvald, Alexandra Y.

เลขเรียกหนังสือ: 415 A291C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 A291C] (1).

134. Anaphora and conceptual structure / Karen van Hoek

โดย Van Hoek, Karen.

เลขเรียกหนังสือ: 415 V217A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Univesity of Chicago Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 V217A] (1).

135. Diachronic prototype semantics : a contribution to historical lexicology / Dirk Geeraerts

โดย Geeraerts, Dirk.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 G298D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 G298D] (2).

136. Diachronic studies in lexicology, affixation, phonology / Yakov Malkiel

โดย Malkiel, Yakov.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 M251D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 M251D] (1).

137. New approaches to Chinese word formation : morphology, phonology and the lexicon in modern and ancient Chinese / edited by Jerome L. Packard

โดย Packard, Jerome Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 N532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 N532] (1).

138. Metrical stress theory : principles and case studies / Bruce Hayes

โดย Hayes, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 414.6 H417M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : The University of Chicago Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.6 H417M] (1).

139. A dictionary of grammatical terms in linguistics / R. L. Trask

โดย Trask, Robert Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 415.014 T775D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1999, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 415.014 T775D] (1).

140. The Whorf theory complex : a critical reconstruction / Penny Lee

โดย Lee, Penny.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 L479W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Natherlands : John Benjamins Pub., c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 L479W] (1).