ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1617 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Studies in typology and diachrony : papers presented to Joseph H. Greenberg on his 75th birthday / edited by William Croft, Keith Denning and Suzanne Kemmer

โดย Croft, William | Denning, Keith | Kemmer, Suzanne.

เลขเรียกหนังสือ: 415 S933 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Natherlands : John Benjamins Pub., 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 S933] (1).

142. หลักภาษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ / ผู้แต่ง, พฤกษะศรี

โดย พฤกษะศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 425 พ431ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมตะ, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 พ431ห] (1).

143. Tamang Tam : a sociolinguistic study of Eastern Tamang dialects (in Nepal) / Bryan K. Varenkamp

โดย Varenkamp, Bryan K.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 V294T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kirtipur, Nepal : Centre for Nepal and Asian Studies, Tribhuvan University, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 V294T] (1).

144. Problems in comparative Chinese dialectology : the classification of Miin and Hakka / by David Prager Branner

โดย Branner, David Prager.

เลขเรียกหนังสือ: 495.17 B821P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 2000, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.17 B821P] (1).

145. Concept, image, and symbol : the cognitive basis of grammar / Ronald W. Langacker

โดย Langacker, Ronald W.

เลขเรียกหนังสือ: 415 L271C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 L271C] (1).

146. Issues in cognitive linguistics : 1993 proceedings of the International Cognitive Linguistics Conference / edited by Leon de Stadler, Christoph Eyrich

โดย De Stadler, Leon G | Eyrich, Christoph.

เลขเรียกหนังสือ: 415 I86 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 I86] (1).

147. Areal diffusion and genetic inheritance : problems in comparative linguistics / edited by Alexandra Y. Aikhenvald and R. M. W. Dixon

โดย Aikhenvald, Alexandra Y | Dixon, Robert M. W.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 A678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 A678] (1).

148. Universals in linguistic theory / edited by Emmon Bach, Robert T. Harms

โดย Bach, Emmon | Harms, Robert T.

เลขเรียกหนังสือ: 415 U58 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 U58] (1).

149. Relevance : communication and cognition / Dan Sperber and Deirdre Wilson

โดย Sperber, Dan | Wilson, Deirdre.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 S749R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 S749R] (1).

150. English-Black Tai dictionary / by Jay and Dorothy Fippinger

โดย Fippinger, Jay | Fippinger, Dorothy.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 F521E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n.], 1975สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.919 F521E] (1).

151. The phonological decription of Yooy / Thepbangon Boonsner

โดย Thepbangon Boonsner.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 T397P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1984หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1984 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.919 T397P] (1).

152. A phonological description of Phuan at Tambon Hat Siaw Si Satchanalai District Sukhothai Province / by Chalong Eam-Eium

โดย Chalong Eam-Eium.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 C439P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1986หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1986 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.919 C439P] (1).

153. Some characteristics of the [?] language at Sakon Nakhon / by Wutichai Jodking

โดย Wutichai Jodking.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 W973S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1980หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1980 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.919 W973S] (1).

154. The Be language : a classified lexicon of its Limkow dialect / Mantaro J. Hashimoto

โดย Hashimoto, Mantaro J.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 H348B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 H348B] (1).

155. A contrastive study on Lisu and Thai phonology / by Lakana Daoratanahong

โดย Lakana Daoratanahong.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 L192C (T.H.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.4 L192C] (1).

156. Laryngeal frequency analysis for linguistic research / Norris Paul McKinney

โดย McKinney, Norris Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 M158L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ann Arbor, Mich. : Communication Sciences Laboratory, the University of Michigan, 1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 M158L] (1).

157. The semological structure of the English verbs of motion / Yoshihiko Ikegami

โดย Ikegami, Yoshihiko.

เลขเรียกหนังสือ: 425 I26S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven, Conn. : Linguistic Automation Project, Yale University, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 I26S] (1).

158. Exercises in Bible translation / Ellis W. Deibler, Jr.

โดย Deibler, Ellis W.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 D324E ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: United States : Summer Institute of Linguistics, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 D324E] (1).

159. A method for the study of discourse and its application to the study of narrative discourse in Pwo-Karen / by Rosemary Griffiths

โดย Griffiths, Rosemary.

เลขเรียกหนังสือ: 495 G855M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Thailand : s.n.], 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 G855M] (1).

160. Some phonetic specifications of linguistic units : an electromyographic investigation / by Victoria A. Fromkin

โดย Fromkin, Victoria A.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 F931S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Los Angeles, Calif. : University of California, 1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 F931S] (1).