ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1617 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Some psycho-physiological aspects of a theory of semantics / by Stephen Leslie Walter

โดย Walter, Stephen Leslie.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 W234S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1976หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--University of Texas at Arlington, 1976 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 401.43 W234S] (1).

162. Rhythm in standard Thai / by Theraphan Luangthongkum

โดย Theraphan Luangthongkum.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9115 T398R (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1977หมายเหตุ: Thesis (Ph. D.)--University of Edinburgh, 1977 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9115 T398R] (1).

163. Sgaw Karen transition primer book / Susan Saw, Duangdao Wanakrongngern and other

โดย Saw, Susan | Duangdao Wanakrongngern.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang mai : Applied Linguistics Training Program, Payap University, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S523] (1).

164. A phonological description of the Thai dialect at Chanthaburi / by Nipa Charoenphol

โดย Nipa Charoenphol.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 N719P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1985หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1985 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91 N719P] (1).

165. A comparative phonological study of Lao song in Petchburi and Nakhorn Pathom Provinces / by Orapin Maneewong

โดย Orapin Maneewong.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 O63C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [1987?]หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1987 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 O63C] (1).

166. Handling unsophisticated linguistic informants / by Alan Healey

โดย Healey, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 410.7 H434H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australia : Australia National University, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.7 H434H] (1).

167. An acoustic-phonetic study of internal open juncture / by Ilse Lehiste

โดย Lehiste, Ilse.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 L522A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ann Arbor, Mich. : University of Michigan, 1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 L522A] (1).

168. The syntax of Tho : a Tai language of Vietnam / Arthur Colin Day

โดย Day, Arthur Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 D273S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1966หมายเหตุ: Thesis (Ph.D.)--University of London, 1966 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.919 D273S] (1).

169. Beginning Thai 1 : speaking / by Anan Chankhunthod ... [et al.]

โดย Anan Chankhunthod.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9183 B417 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang mai : Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 1994, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9183 B417] (1).

170. Beginning Thai 2 : the writing system / by Em-on Chittasobhon ... [et al.]

โดย Em-on Chittasobhon.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9183 B417 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang mai : Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9183 B417] (1).

171. Basic Vietnamese course

โดย University of North Dakota. Summer Instutute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.92283 B311 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: North Dakota : Summer Institute of Linguistics (Vietnam Branch), University of North Dakota, 1962 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.92283 B311] (1).

172. Dictionary of English word-roots : English-roots and roots-English with examples and exercises / Robert W. L. Smith

โดย Smith, Robert W. L.

เลขเรียกหนังสือ: 427 S658D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Totowa, N.J. : Littlefield-Adams, 1967, c1966สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 427 S658D] (1).

173. A common vocabulary for Malay-Pilipino-Bahasa Indonesia / compiled by Paraluman S. Aspillera

โดย Aspillera, Paraluman S.

เลขเรียกหนังสือ: 499 C734 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philippines : Institute of Asian Studies, University of the Philippines, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499 C734] (1).

174. Grammar and dictionary of Neo-Melanesian / by Rev. Francis Mihalic

โดย Mihalic, Francis.

เลขเรียกหนังสือ: 499.12 M636G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Techny, Ill. : Mission Press, c1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.12 M636G] (1).

175. The Sedik language of Formosa / Erin Asai

โดย Asai, Erin.

เลขเรียกหนังสือ: 499.2 A798S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kanazawa, Japan : Cercle Linguistique de Kanazawa, Kanazawa University, 1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.2 A798S] (1).

176. Deep and surface structure constraints in syntax / David M. Perlmutter

โดย Perlmutter, David M.

เลขเรียกหนังสือ: 415 P451D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 P451D] (1).

177. Translation problems from A to Z / Richard C. Blight

โดย Blight, Richard C.

เลขเรียกหนังสือ: 419.02 B648T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Texas : Summer Institute of Linguistics, 1995, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 419.02 B648T] (1).

178. Alphabet book : Khmer and Krung languages / writtern by Sakoeun Chhouk

โดย Chhouk, Sakoeun.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9328 C531A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Applied Linguistics Trainning Program, Payap Research and Development Institute, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9328 C531A] (1).

179. Dictionary Cebuano-English

เลขเรียกหนังสือ: 499.21 D554 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: North Dakota : Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota, 1953สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.21 D554] (1).

180. A preliminary statement of Witu grammar : the syntactic role and structure of the verb / by Harland B. Kerr

โดย Kerr, Harland B.

เลขเรียกหนังสือ: 499.12 K41P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1967หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--University of Hawaii, 1967 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.12 K41P] (1).