ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1617 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Beginning Indonesian / Isidore Dyen

โดย Dyen, Isidore.

เลขเรียกหนังสือ: 499.2218 D995B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n., 19--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.2218 D995B] (2).

182. An introduction to instrumental phonetics / by Colin Painter

โดย Painter, Colin.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 P148I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore, Md. : University Park Press, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 P148I] (1).

183. Thai reference grammar : the structure of spoken Thai / James Higbie & Snea Thinsan

โดย Higbie, James | Snea Thinsan.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 H634T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Orchid Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 H634T] (1).

184. English - Karen

โดย Drum Publication Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495 E58 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Kanchanaburi : Drum Publication Group, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 E58] (1).

185. Karen-English

โดย Drum Publication Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495 K18 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Kanchanaburi : Drum Publication Group, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 K18] (1).

186. Lai-Chau Tai dictionary / typed by Thu-Ho for Jean Donaldson

โดย Thu-Ho | Donaldson, Jean.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 T532L (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Tung Nghia, 1961สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.919 T532L] (1).

187. Schaum's outline of Chinese vocabulary / Duanduan Li, Yanping Xie

โดย Li, Duanduan | Xie, Yanping.

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 L693S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 L693S] (1).

188. Portuguese pioneers of Vietnamese linguistics : prior to 1650 / Roland Jacques

โดย Jacques, Roland.

เลขเรียกหนังสือ: 495.922 J19P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Orchid Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.922 J19P] (1).

189. Hill tribes phrasebook / David Bradley...[et al.]

โดย Bradley, David.

เลขเรียกหนังสือ: 495 H648 1999 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hawthorn, Vic. : Lonely Planet, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 H648 1999] (1).

190. ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม / เขียนโดย โสภนา ศรีจำปา.

โดย โสภนา ศรีจำปา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9225 ส983ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9225 ส983ว] (1).

191. พระอัจฉริยลักษณ์ด้านภาษาศาสตร์ของพลตรี พระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 พ417 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91 พ417] (1).

192. เสน่ห์พาสาลาว / พิษณุ จันทร์วิทัน.

โดย พิษณุ จันทร์วิทัน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 พ764ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิลุบล, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 พ764ส] (2).

193. สองภาษา ไทย ไทยใหญ่

เลขเรียกหนังสือ: 495.91939591 ส473 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91939591 ส473] (2).

194. International monetary and financial economics / Joseph P. Daniels, David D. VanHoose

โดย Daniels, Joseph P | VanHoose, David.

เลขเรียกหนังสือ: 332.042 D186I 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.042 D186I 2002] (1).

195. Language research. Vol. 32, no. 4 / editor, Un Kyung Kim

โดย Un, Kyung Kim | Seoul National University. Language Research Institute.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Seoul, Korea : Language Research Institute, Seoul National University, 1998สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

196. Language research. Vol. 36, no. 4 / editor, Un Kyung Kim

โดย Un, Kyung Kim | Seoul National University. Language Research Institute.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Seoul, Korea : Language Research Institute, Seoul National University, 2000สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

197. English-Karen (Pwo) picture dictionary.

โดย Pwo Dictionary Committee.

เลขเรียกหนังสือ: 495 E58 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Pwo Dictionary Committee, [200-?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 E58] (1).

198. A trilingual phrase book : Murut Timugon, Bahasa Malaysia, English / by Kielo and Richard Brewis

โดย Brewis, Kielo | Brewis, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 B847T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Malaysia] : Summer Institute of Linguistics, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.22 B847T] (1).

199. A tri-lingual phrase book : Sungai (Labuk-Sugut)-Bahasa Malaysia-English / complied by John and Julie King

โดย King, John | King, Julie.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 T829 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malaysia : Institut Linguistik SIL, [19--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.22 T829] (1).

200. Phonology of a Yao dialect spoken in the province of Chiengrai, Thailand / Herbert Charles Purnell, Jr.

โดย Purnell, Herbert Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 495.97 P985P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1965หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Hartford Seminary Foundation, 1965 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.97 P985P] (2).