ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1617 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Boh blu ede-yuan-za po ne = Tu vung ede-viet-nhat / Shintani Tadahiko.

โดย Shintani, Tadahiko.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 S556B (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: To-ki-o : Vien nghien cun ngon ngu, 1981สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.22 S556B] (2).

22. Western histories of linguistics thought : an annotated chronological bibliography 1822-1976 / E. F. K. Koerner.

โดย Koerner, E. F. K.

เลขเรียกหนังสือ: 016.41 K78W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins B.V., 1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.41 K78W] (1).

23. An English-Tagalog dictionary.

โดย Philippines. Institute of National Language.

เลขเรียกหนังสือ: 423.99211 E58 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Manila : Institute of National Language, Republic of the Philippines, 1960สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.99211 E58] (2).

24. Report of the fourteenth annual round table meeting on linguistics and language studies / Robert J. DiPietro, editor

โดย DiPietro, Robert J | Georgetown University. Institute of Languages and Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 410 R425 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Georgetown University Press, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 R425] (1).

25. Toward a historiography of linguistics : selected essays / E. F. K. Koerner.

โดย Koerner, E. F. K.

เลขเรียกหนังสือ: 410.09 K78T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.09 K78T] (1).

26. Historical and comparative linguistics / Raimo Anttila.

โดย Anttila, Raimo.

เลขเรียกหนังสือ: 410.9 A636H 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., rev.ข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.9 A636H 1989] (1).

27. Elements of general phonetics / David Abercrombie.

โดย Abercrombie, David.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 A144E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : Aldine, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 A144E] (1).

28. The speech chain : the physics and biology of spoken language / Peter B. Denes, Elliot N. Pinson.

โดย Denes, Peter B | Pinson, Elliot N.

เลขเรียกหนังสือ: 414 D392S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Garden City, N. Y. : Anchor Press, 1973, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 D392S] (2).

29. Aspects of dynamic phonology / Tody D. Griffen.

โดย Griffen, Tody D.

เลขเรียกหนังสือ: 414 G849A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 G849A] (1).

30. Introduction to practical phonetics.

เลขเรียกหนังสือ: 414 I61 1983 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. 4th edข้อมูลการพิมพ์: Bucks : Summer Institute of Linguistics, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 I61 1983] (2).

31. Manual of articulatory phonetics / by William A. Smalley.

โดย Smalley, William A.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 S635M 1964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tarrytown, N.Y. : Practical Anthropology, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 S635M 1964] (1).

32. Manual of articulatory phonetics : workbook supplement / William A. Smalley.

โดย Smalley, William A.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 S635M 1964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Practical Anthropology, 1964, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 S635M 1964] (1).

33. The laws of Indo-European / N. E. Collinge.

โดย Collinge, N. E.

เลขเรียกหนังสือ: 410 C711L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 C711L] (1).

34. Sociolinguistics : a brief introduction / Joshua A. Fishman.

โดย Fishman, Joshua A.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 F537S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rowley, Mass. : Newbury House, 1975, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 F537S] (2).

35. Refurbishing our foundations : elementary linguistics form an advanced point of view / C. F. Hockett.

โดย Hockett, C. F.

เลขเรียกหนังสือ: 410 H685R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 H685R] (1).

36. Sociolinguistic patterns / William Labov.

โดย Labov, William.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 L125S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 L125S] (3).

37. New horizons in linguistics / edited by John Lyons.

โดย Lyons, John.

เลขเรียกหนังสือ: 410 N532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex : Penguin Books, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 N532] (1).

38. Women, fire, and dangerous things : what catagories reveal about the mind / George Lakoff

โดย Lakoff, George.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 L192W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago ; London : University of Chicago Press, 1990, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 L192W] (3).

39. Chrau grammar / by David D. Thomas.

โดย Thomas, David D.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93045 T455C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93045 T455C] (2).

40. Papers in South East Asian linguistics. No.4, Chamic studies / edited by David Thomas, Ernest W. Lee, Nguyen Dang Liem.

โดย Thomas, David | Lee, Ernest W | Liem, Nguyen Dang.

เลขเรียกหนังสือ: 499.28 P214 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra : Department of Linguistics, School of Pacific Studies, Australian National University, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.28 P214] (1).