ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1617 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. อย่าเกอังลัน = เด็กเกเร = An impudent child / แต่งโดย สุรศักดิ์ ปุยคำ

โดย สุรศักดิ์ ปุยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 ส854อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 ส854อ] (1).

82. ชระล่าแนะฮอป่อง = เสือกับเก้ง = The tiger and the deer / แต่งโดย สุรศักดิ์ ปุยคำ

โดย สุรศักดิ์ ปุยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 ส854ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 ส854ช] (1).

83. อู่โหงแน่ะฮอเช้น = เต่ากับกระรอกดิน = Turtle and squirrel / แต่งโดย มูล ต๊ะจันทร์

โดย มูล ต๊ะจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 ม685อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 ม685อ] (1).

84. นางทำกะแง = การทักทาย = Bisu conversation / แต่งโดย สุรศักดิ์ ปุยคำ

โดย สุรศักดิ์ ปุยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 ส854น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 ส854น] (1).

85. ยูมชราง = คนในบ้าน = My family / แต่งโดย มูล ต๊ะจันทร์

โดย มูล ต๊ะจันทร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 ม685ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 ม685ย] (1).

86. บี่สูนางทามกั่งหย้าง = คำสนทนาของเผ่าบีซู = Bisu conversation / แต่งโดย สมชาย ปุยคำ

โดย สมชาย ปุยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 ส239บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 ส239บ] (1).

87. ความภูมิใจของพัน = Pan's pride (in her parents) / แต่งโดย สุภาพ ศรีพรรณ์

โดย สุภาพ ศรีพรรณ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ส838ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ส838ค] (1).

88. The LACUS forum 1989 / edited by Michael P. Jordan

โดย Jordan, Michael P | Linguistic Association of Canada and the United States.

เลขเรียกหนังสือ: 410 L151 1989 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Lake Bluff, Ill. : Linguistic Association of Canada and the United States, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 410 L151 1989] (1).

89. The LACUS forum 1990 / edited by Angela Della Volpe

โดย Volpe, Angela Della | Linguistic Association of Canada and the United States.

เลขเรียกหนังสือ: 410 L151 1990 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Lake Bluff, Ill. : Linguistic Association of Canada and the United States, c1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 410 L151 1990] (1).

90. พจนานุกรม ลาว-ไทย-อังกฤษ = Lao-Thai-English dictionary / คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาภาษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 413.959191 ม246พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.959191 ม246พ] (2).

91. A comparative grammar of the Dravidian or South-Indian family of languages / by the Robert Caldwell.

โดย Caldwell, Robert | Wyatt, J. L | Pillai, T. Ramakrishna.

เลขเรียกหนังสือ: 494.8 C145C ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed. / revised and edited by the J. L. Wyatt and T. Ramakrishna Pillai.ข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 494.8 C145C] (1).

92. Bhargava's standard illustrated dictionary of the Hindi language (Hindi-English edition) / compiled and edited by R. C. Pathak.

โดย Pathak, R. C.

เลขเรียกหนังสือ: 491.433 B575 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Revised and enlarged.ข้อมูลการพิมพ์: Chowk, Varanasi : Bhargava Bhushan Press, 1985สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.433 B575] (1).

93. Anthropological linguistics : an introduction / William A. Foley

โดย Foley, William A.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44089 F663A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Black Well, 2000, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44089 F663A] (2).

94. Acoustic and auditory phonetics / Keith Johnson

โดย Johnson, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 414 J67A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 2000, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 J67A] (1).

95. Cognitive linguistics : foundations, scope and methodology / edited by Theo Janssen, Gisela Redeker

โดย Janssen, Theo | Redeker, Gisela.

เลขเรียกหนังสือ: 415 C676 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Mouton de Gruyter, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 C676] (1).

96. Dictionaries : the art and craft of lexicography / Sidney I. Landau

โดย Landau, Sidney.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 L253D 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413.028 L253D 2001] (1).

97. Historical linguistics : an introduction / Lyle Campbell

โดย Campbell, Lyle.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 C188H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : The MIT Press, 2000, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 C188H] (1).

98. An introduction to syntax / Robert D. Van Valin, Jr.

โดย Van Valin, Robert D.

เลขเรียกหนังสือ: 415 V217I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 V217I] (1).

99. Language in society : an introduction to sociolinguistics / Suzanne Romaine

โดย Romaine, Suzanne.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 R757L 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 R757L 2000] (1).

100. Modern lexicography : an introduction / Henri Bejoint

โดย Bejoint, Henri.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 B423M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413.028 B423M] (1).