ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1596 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A linguistic analysis of classifiers in the Tai Lue language of Chiang Kham district, Prayao province = การวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์ของลักษณะนามภาษาไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / William Hanna.

โดย Hanna, William | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 H243L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 H243L] (4).

2. The ethnographic interview / James P. Spradley

โดย Spradley, James P.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8 S766E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 S766E] (2).

3. Studies in the historical phonology of Asian languages / edited by William G. Boltz and Michael C. Shapiro.

โดย Boltz, William G | Shapiro, Michael C.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S933 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S933] (2).

4. A pragmatic analysis of Norwegian modal particles / Erik E. Andvik.

โดย Andvik, Erik E.

เลขเรียกหนังสือ: 439.82 A577P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Dallas, Tex.] : [Arlington] : Summer Institute of Linguistics ; University of Texas at Arlington, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 439.82 A577P] (2).

5. Sociolinguistic survey of Northern Pakistan. Vol. 1, Languages of Kohistan / Calvin R. Rensch, Sandra J. Decker, Daniel G. Hallberg

โดย Rensch, Calvin R | Decker, Sandra J | Hallberg, Daniel G | National Institute of Pakistan Studies | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095491 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Islamabad, Pakistan : High Wycombe, England : National Institute of Pakistan Studies ; Summer Institute of Linguistics, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095491 S678] (1).

6. Sociolinguistic survey of Northern Pakistan. Vol. 2, Languages of Northern areas / Peter C. Backstrom, Carla F. Radloff

โดย Backstrom, Peter C | Radloff, Carla F | National Institute of Pakistan Studies | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095491 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Islamabad, Pakistan : High Wycombe, England : National Institute of Pakistan Studies ; Summer Institute of Linguistics, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095491 S678] (1).

7. Sociolinguistic survey of Northern Pakistan. Vol. 3, Hindko and Gujari / Calvin R. Rensch, Calinda E. Hallberg, Clare F. O'Leary

โดย Rensch, Calvin R | Hallberg, Calinda E | O'Leary, Clare F | National Institute of Pakistan Studies | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095491 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Islamabad, Pakistan : National Institute of Pakistan Studies ; High Wycombe, England : Summer Institute of Linguistics, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095491 S678] (1).

8. Sociolinguistic survey of Northern Pakistan. Vol. 4, Pashto, Waneci, Ormuri / Daniel G. Hallberg

โดย Hallberg, Daniel G | National Institute of Pakistan Studies | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095491 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Islamabad, Pakistan : High Wycombe, England : National Institute of Pakistan Studies ; Summer Institute of Linguistics, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095491 S678] (1).

9. Sociolinguistic survey of Northern Pakistan. Vol. 5, Languages of Chitral / Kendall D. Decker

โดย Decker, Kendall D | National Institute of Pakistan Studies | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095491 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Islamabad, Pakistan : High Wycombe, England : National Institute of Pakistan Studies ; Summer Institute of Linguistics, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095491 S678] (1).

10. Linguistics theory and grammatical description / edited by Flip G. Droste, John E. Joseph.

โดย Droste, Flip G | Joseph, John E.

เลขเรียกหนังสือ: 415 L755 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 L755] (1).

11. Becoming bilingual : a guide to language learning / Donald N. Larson, William A. Smalley

โดย Larson, Donald N | Smalley, William Allen.

เลขเรียกหนังสือ: 407 L334B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lanham, Md. : University Press of America, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 407 L334B] (2).

12. Morphology : a study of the relation between meaning and form / Joan L. Bybee.

โดย Bybee, Joan L.

เลขเรียกหนังสือ: 415 B993M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 B993M] (1).

13. Notes on Western Kayah Li (Western Red Karen) phonology / John R. Bryant, Khu Klawreh, Khu Hoah.

โดย Bryant, John R | Klawreh, Khu | Noah, Khu | Payap University. Payap Research and Development Institute | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 B915N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiangmai, Thailand : Payap Research and Development Institute, Payap University and The Summer Institute of Linguistics, [199-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 B915N] (3).

14. The modern Western Kayah Li - English lexicon

โดย Karenni Literature Department (Burma).

เลขเรียกหนังสือ: 495 M689 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Trial ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Burma?] : Karenni Literature Department, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 M689] (2).

15. English for specific purposes : a learning-centred approach / Tom Hutchinson and Alan Waters

โดย Hutchinson, Tom | Waters, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 H978E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 H978E] (2).

16. Categories and case : the sentence structure of Korean / William O'Grady.

โดย O'Grady, William.

เลขเรียกหนังสือ: 495.75 O34C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.75 O34C] (1).

17. Componential analysis of Lushai phonology / Alfons Weidert.

โดย Weidert, Alfons.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 W417C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins B.V., 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 W417C] (1).

18. The history of lexicography : papers from the dictionary research centre seminar at Exeter, March 1986 / edited by R.R.K. Hartmann.

โดย Hartmann, R. R. K.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 H673 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413.028 H673] (1).

19. Language typology 1985 : papers from the Linguistic Typology Symposium, Moscow, 9-13 December 1985 / edited by Winfred P. Lehmann.

เลขเรียกหนังสือ: 410.12 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.12 L287] (1).

20. Language typology 1987 : systematic balance in language : papers from the Linguistic Typology Symposium, Berkeley, 1-3 December 1987 / edited by Winfred P. Lehmann.

โดย Lehmann, Winfred Philipp.

เลขเรียกหนังสือ: 415 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 L287] (1).