ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 177 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. An analysis of cohesion in Sgaw Karen folk narratives = วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ / by Chaiyathip Katsura.

โดย Chaiyathip Katsura | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 C435A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 C435A] (1). Items available for reference: [Call number: 495 C435A] (1).

2. Auxiliary verbs in Myang of Northern Thailand / Norman Arthur Mundhenk.

โดย Mundhenk, Norman Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 M965A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1967หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Hartford Seminary Foundation, 1967. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 M965A] (1). Items available for reference: [Call number: 495.919 M965A] (1).

3. A translation of Maumwi : the Jinghpaw origin myth' and an ethno-semantic analysis of u'birds' / by Maran Ja Gun.

โดย Gun, Maran Ja.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 G975T (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 G975T] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 G975T] (1).

4. Selected discourse features of Jirel folk narratives = ลักษณะสำคัญขององค์ประกอบบางส่วนของสัมผันธสารในนิทานพื้นบ้านภาษาจีริล / by Tej Bahadur Jirel.

โดย Jirel, Tej Bahadur | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.49 J61S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะสำคัญขององค์ประกอบบางส่วนของสัมผันธสารในนิทานพื้นบ้านภาษาจีริล.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.49 J61S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.49 J61S] (1).

5. A study of clause and sentence structure in the Chodri language, Gujarat, India = การศึกษาโครงสร้างประโยคในภาษา Chodri เมืองกุจารัต ประเทศอินเดีย / by R. Vasantha Vembu.

โดย Vembu, R. Vasantha | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 491.47 V446S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างประโยคในภาษา Chodri เมืองกุจารัต ประเทศอินเดีย.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.47 V446S] (1). Items available for reference: [Call number: 491.47 V446S] (1).

6. A study of the verb phrase in Chodri = การศึกษากริยาวลีในภาษาโชดรี / by P. Christopher Thomas.

โดย Thomas, P. Christopher | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 491.47 T461S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษากริยาวลีในภาษาโชดรี.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.47 T461S] (2). Items available for reference: [Call number: 491.47 T461S] (1).

7. Conceptual metaphors motivating the use of Thai 'Face' = มโนอุปลักษณ์ซึ่งเป็นที่มาของการใช้คำว่า 'หน้า' ในภาษาไทย / by Margaret Ukosakul.

โดย Margaret Ukosakul | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910143 M327C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: มโนอุปลักษณ์ซึ่งเป็นที่มาของการใช้คำว่า 'หน้า' ในภาษาไทย.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910143 M327C] (1). Items available for reference: [Call number: 495.910143 M327C] (1).

8. A phonological description of the Lahu Bakeo language = ระบบเสียงภาษาลาหู่บาเกียว / by Jenvit Suknaphasawat.

โดย Jenvit Suknaphasawat | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 J54P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงภาษาลาหู่บาเกียว.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 J54P] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 J54P] (1).

9. The phonological basis of a Sgaw and Northwest Karenic orthography / by Saw Lar Baa.

โดย Saw Lar Baa | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S271P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2001. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S271P] (1). Items available for reference: [Call number: 495 S271P] (1).

10. A comparative phonological study of Lao song in Petchburi and Nakhorn Pathom Provinces / by Orapin Maneewong

โดย Orapin Maneewong.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 O63C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [1987?]หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1987 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 O63C] (1).

11. Hill tribes phrasebook / David Bradley...[et al.]

โดย Bradley, David.

เลขเรียกหนังสือ: 495 H648 1999 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hawthorn, Vic. : Lonely Planet, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 H648 1999] (1).

12. A preliminary look at Atsi suprasegmental phonology / Mark Wannemacher.

โดย Wannemacher, Mark | Summer Institute of Linguistics | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 W249P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute and The Summer Institute of Linguistics, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 W249P] (1).

13. A semantic analysis of Thai proverbs and metaphors about women = การวิเคราะห์ทางความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไทยที่เกี่ยวกับผู้หญิง / Chutiphan Keerakittiwat.

โดย Chutiphan Keerakittiwat | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 C564S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2002หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2002. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ทางความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไทยที่เกี่ยวกับผู้หญิง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 C564S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.915 C564S] (1).

14. Final particles in Vientiane Lao = คำลงท้ายในภาษาลาวเวียงจันทร์ / by Sengfa Holanouphab.

โดย Sengfa Holanouphab | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91915 S476F (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: คำลงท้ายในภาษาลาวเวียงจันทร์.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91915 S476F] (1). Items available for reference: [Call number: 495.91915 S476F] (1).

15. A descriptive study of Akha sentence final particles = การอธิบายถึงการศึกษาคำที่ใช้ลงท้ายในประโยคภาษาอาข่า / by Noel Kya Heh.

โดย Noel Kya Heh | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 N767D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: การอธิบายถึงการศึกษาคำที่ใช้ลงท้ายในประโยคภาษาอาข่า.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 N767D] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 N767D] (1).

16. The analysis of clause structure in Lahu Shi = การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคอนุเคราะห์ในภาษาลาฮูชี / by Waraporn Chaikuna.

โดย Waraporn Chaikuna | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 W253A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคอนุเคราะห์ในภาษาลาฮูชี.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 W253A] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 W253A] (1).

17. A phonological analysis of three central Karenic languages = การวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษากะเหรี่ยงตอนกลาง 3 ภาษา / by Sudrutai Arunsirot.

โดย Sudrutai Arunsirot | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S943P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษากะเหรี่ยงตอนกลาง 3 ภาษา..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S943P] (2). Items available for reference: [Call number: 495 S943P] (1).

18. A phonological comparison of Koho and Maa varieties = การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาโคโฮและภาษามา / by Duong Tan Le.

โดย Duong Tan Le | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 D928P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2003หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2003. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาโคโฮและภาษามา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 D928P] (1). Items available for reference: [Call number: 495.93 D928P] (1).

19. Pekon Kayan phonology : Han Bo dialect / Ken Manson.

โดย Manson, Ken | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 M289P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Department of Linguistics, Payap University, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 M289P] (2).

20. A preliminary phonology of Ngochang = การวิเคราะห์โครงสร้างระบบเสียงภาษางอชาง / by Douglas Inglis and Connie Inglis.

โดย Inglis, Douglas | Inglis, Connie | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 I52P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Linguistics Department, Graduate School, Payap University, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 I52P] (2).