ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 298 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Burmese-English picture dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.831 B962 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Kanchanaburi, Thailand : Drum Publication Group, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.831 B962] (1).

2. Dictionary Cebuano-English

เลขเรียกหนังสือ: 499.21 D554 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: North Dakota : Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota, 1953สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.21 D554] (1).

3. English - Karen

โดย Drum Publication Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495 E58 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Kanchanaburi : Drum Publication Group, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 E58] (1).

4. Karen-English

โดย Drum Publication Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495 K18 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Kanchanaburi : Drum Publication Group, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 K18] (1).

5. The linguistics encyclopedia / edited by Kirsten Malmkjaer.

โดย Malmkjaer, Kirsten.

เลขเรียกหนังสือ: 410.3 L755 2004 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 410.3 L755 2004] (1).

6. Myanmar-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.83 M995 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Myanmar : Department of the Myanmar Language Commission, Ministry of Education, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.83 M995] (1).

7. [Karen-Burmese dictionary / editor, Edmund Dee]

โดย Dee, Edmund.

เลขเรียกหนังสือ: 495 K18 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n., 19--?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 K18] (1).

8. The modern Western Kayah Li - English lexicon

โดย Karenni Literature Department (Burma).

เลขเรียกหนังสือ: 495 M689 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Trial ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Burma?] : Karenni Literature Department, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 M689] (2).

9. Voice quality : a classified research bibliography / John Laver.

โดย Laver, John.

เลขเรียกหนังสือ: 016.414 L399V (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1979สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.414 L399V] (1).

10. บรรณานุกรมภาษาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย = Bibliography of minority languages of Thailand / ผู้รวบรวม, ธีระพันธ์ ล. ทองคำ

โดย ธีระพันธ์ ล. ทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 016.4 ธ668บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.4 ธ668บ] (4).

11. An analysis of cohesion in Sgaw Karen folk narratives = วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ / by Chaiyathip Katsura.

โดย Chaiyathip Katsura | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 C435A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 C435A] (1). Items available for reference: [Call number: 495 C435A] (1).

12. The LACUS forum 1977 / edited by Michel Paradis

โดย Paradis, Michel | Linguistic Association of Canada and the United States.

เลขเรียกหนังสือ: 410 L151 1977 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Columbia, S.C. : Hornbeam Press, c1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 410 L151 1977] (1).

13. Boh blu ede-yuan-za po ne = Tu vung ede-viet-nhat / Shintani Tadahiko.

โดย Shintani, Tadahiko.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 S556B (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: To-ki-o : Vien nghien cun ngon ngu, 1981สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.22 S556B] (2).

14. Western histories of linguistics thought : an annotated chronological bibliography 1822-1976 / E. F. K. Koerner.

โดย Koerner, E. F. K.

เลขเรียกหนังสือ: 016.41 K78W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins B.V., 1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.41 K78W] (1).

15. An English-Tagalog dictionary.

โดย Philippines. Institute of National Language.

เลขเรียกหนังสือ: 423.99211 E58 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Manila : Institute of National Language, Republic of the Philippines, 1960สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.99211 E58] (2).

16. Auxiliary verbs in Myang of Northern Thailand / Norman Arthur Mundhenk.

โดย Mundhenk, Norman Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 M965A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1967หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Hartford Seminary Foundation, 1967. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 M965A] (1). Items available for reference: [Call number: 495.919 M965A] (1).

17. พจนานุกรมภาพสามภาษา = Hpuk lai pa rom dui blui gum lo lo-e ceu pwi / โดย โสภา สะแนะ.

โดย โสภา สะแนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส984พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : สถาบันภาษาศาสตร์และศูนย์อบรมชาวเขาของมหาวิทยาลัยพายัพ, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส984พ] (1).

18. A translation of Maumwi : the Jinghpaw origin myth' and an ethno-semantic analysis of u'birds' / by Maran Ja Gun.

โดย Gun, Maran Ja.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 G975T (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 G975T] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 G975T] (1).

19. พจนานุกรมสามภาษา = Phuk lai pa rom dee bleeh gum lox loe ceu pwi

เลขเรียกหนังสือ: 413 พ174 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 พ174 2540] (2).

20. Selected discourse features of Jirel folk narratives = ลักษณะสำคัญขององค์ประกอบบางส่วนของสัมผันธสารในนิทานพื้นบ้านภาษาจีริล / by Tej Bahadur Jirel.

โดย Jirel, Tej Bahadur | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.49 J61S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1999หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1999. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะสำคัญขององค์ประกอบบางส่วนของสัมผันธสารในนิทานพื้นบ้านภาษาจีริล.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.49 J61S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.49 J61S] (1).