ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 67 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ในห้องเรียน / เขียนโดย ดวงดาว สุริยะ

โดย ดวงดาว สุริยะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (SIL), 2538สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. ขโมย / เขียนโดย ดวงดาว สุริยะ

โดย ดวงดาว สุริยะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (SIL), 2538สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. บี่สูอย่าเกป่องฮนาปอบา = เด็กเลี้ยงควายเผ่าบีซู = Children raising water buffalo / แต่งโดย สมชาย ปุยคำ

โดย สมชาย ปุยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 ส239บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 ส239บ] (1).

4. อย่าเกอังลัน = เด็กเกเร = An impudent child / แต่งโดย สุรศักดิ์ ปุยคำ

โดย สุรศักดิ์ ปุยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 ส854อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 ส854อ] (1).

5. หลักภาษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ / ผู้แต่ง, พฤกษะศรี

โดย พฤกษะศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 425 พ431ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมตะ, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 พ431ห] (1).

6. ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม / เขียนโดย โสภนา ศรีจำปา.

โดย โสภนา ศรีจำปา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9225 ส983ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9225 ส983ว] (1).

7. เสน่ห์พาสาลาว / พิษณุ จันทร์วิทัน.

โดย พิษณุ จันทร์วิทัน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 พ764ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิลุบล, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 พ764ส] (2).

8. สองภาษา ไทย ไทยใหญ่

เลขเรียกหนังสือ: 495.91939591 ส473 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91939591 ส473] (2).

9. ไวยากรณ์ภาษาพม่า ขั้นพื้นฐาน / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์, อูแตะลวิน

โดย อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ | อูแตะลวิน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก. สาขาวิชาภาษาพม่า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.85 อ833ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาพม่า โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.85 อ833ว] (1).

10. เกล้ โอ คี๊ง บ้อง = ทางสองทาง / ดัดแแลงโดย, สังวาลย์ กุณะ

โดย สังวาลย์ กุณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. แบ ฆ้ะ ดี๊ ที๊ง = น้ำ / ดัดแแลงโดย, สังวาลย์ กุณะ

โดย สังวาลย์ กุณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. จ เด้า = บ้านของฉัน / ดัดแแลงโดย, สังวาลย์ กุณะ

โดย สังวาลย์ กุณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. โพล้ง ฆวีง ล้าง ท คลี๊ง = ผู้หว่าน / ดัดแแลงโดย, สังวาลย์ กุณะ

โดย สังวาลย์ กุณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

14. โพล้ง อ ไช๊ = เสื้อผ้าประจำเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ / เรียบเรียงโดย, สังวาลย์ กุณะ

โดย สังวาลย์ กุณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ SIL International, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

15. ทวีง เม้ง = หมากินนม / แปลโดย, สังวาลย์ กุณะ

โดย สังวาลย์ กุณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ SIL International, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

16. โพล้ง ไค่จูง = ผูกข้อมือและเกี่ยวข้าว / เรียบเรียงโดย, สังวาลย์ กุณะ

โดย สังวาลย์ กุณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และสถาบันภาษาศาสตร์ (SIL) l, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

17. ตซีง เซงฌี่ง แวฌี่ง = สมุนไพรต่างๆ / แปลโดย, สังวาลย์ กุณะ

โดย สังวาลย์ กุณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ SIL International, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

18. ทะแท = ทอผ้าและหญิงชรากับกบ / เรียบเรียงโดย, สังวาลย์ กุณะ

โดย สังวาลย์ กุณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ SIL International, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

19. อาบึม ลอง มาโซว ซี เดียง อึม = สุนัขอยากดื่มน้ำ / เรียบเรียงโดย กึ้ด ละป้าน

โดย กึ้ด ละป้าน.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. กาง โอว = บ้านฉัน / ดัดแปลงโดย กึ้ด ละป้าน

โดย กึ้ด ละป้าน.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).