Your search returned 67 results from 145553 records. Subscribe to this search

|
1. ในห้องเรียน / เขียนโดย ดวงดาว สุริยะ

by ดวงดาว สุริยะ.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (SIL), 2538Description: 7 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

2. ขโมย / เขียนโดย ดวงดาว สุริยะ

by ดวงดาว สุริยะ.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (SIL), 2538Description: 5 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

3. บี่สูอย่าเกป่องฮนาปอบา = เด็กเลี้ยงควายเผ่าบีซู = Children raising water buffalo / แต่งโดย สมชาย ปุยคำ

by สมชาย ปุยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

Call number: 495.4 ส239บ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542Description: 2, 10 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 ส239บ] (1).

4. อย่าเกอังลัน = เด็กเกเร = An impudent child / แต่งโดย สุรศักดิ์ ปุยคำ

by สุรศักดิ์ ปุยคำ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์.

Call number: 895.4 ส854อ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542Description: 8 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 ส854อ] (1).

5. หลักภาษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ / ผู้แต่ง, พฤกษะศรี

by พฤกษะศรี.

Call number: 425 พ431ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อมตะ, [2545?]Description: 352, 15 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 พ431ห] (1).

6. ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม / เขียนโดย โสภนา ศรีจำปา.

by โสภนา ศรีจำปา.

Call number: 495.9225 ส983ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545Description: 287 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9225 ส983ว] (1).

7. เสน่ห์พาสาลาว / พิษณุ จันทร์วิทัน.

by พิษณุ จันทร์วิทัน.

Call number: 495.919 พ764ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิลุบล, 2545Description: 183 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 พ764ส] (2).

8. สองภาษา ไทย ไทยใหญ่

Call number: 495.91939591 ส473 Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?]Description: 113 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91939591 ส473] (2).

9. ไวยากรณ์ภาษาพม่า ขั้นพื้นฐาน / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์, อูแตะลวิน

by อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ | อูแตะลวิน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก. สาขาวิชาภาษาพม่า.

Call number: 495.85 อ833ว Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาพม่า โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2546?]Description: ก-ค, 134 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.85 อ833ว] (1).

10. เกล้ โอ คี๊ง บ้อง = ทางสองทาง / ดัดแแลงโดย, สังวาลย์ กุณะ

by สังวาลย์ กุณะ.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544Description: 6 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

11. แบ ฆ้ะ ดี๊ ที๊ง = น้ำ / ดัดแแลงโดย, สังวาลย์ กุณะ

by สังวาลย์ กุณะ.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544Description: 4 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

12. จ เด้า = บ้านของฉัน / ดัดแแลงโดย, สังวาลย์ กุณะ

by สังวาลย์ กุณะ.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544Description: 5 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

13. โพล้ง ฆวีง ล้าง ท คลี๊ง = ผู้หว่าน / ดัดแแลงโดย, สังวาลย์ กุณะ

by สังวาลย์ กุณะ.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544Description: 10 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (2).

14. โพล้ง อ ไช๊ = เสื้อผ้าประจำเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ / เรียบเรียงโดย, สังวาลย์ กุณะ

by สังวาลย์ กุณะ.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ SIL International, 2544Description: 9 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

15. ทวีง เม้ง = หมากินนม / แปลโดย, สังวาลย์ กุณะ

by สังวาลย์ กุณะ.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ SIL International, 2544Description: 11 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

16. โพล้ง ไค่จูง = ผูกข้อมือและเกี่ยวข้าว / เรียบเรียงโดย, สังวาลย์ กุณะ

by สังวาลย์ กุณะ.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และสถาบันภาษาศาสตร์ (SIL) l, 2544Description: 15 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

17. ตซีง เซงฌี่ง แวฌี่ง = สมุนไพรต่างๆ / แปลโดย, สังวาลย์ กุณะ

by สังวาลย์ กุณะ.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ SIL International, 2544Description: 17 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

18. ทะแท = ทอผ้าและหญิงชรากับกบ / เรียบเรียงโดย, สังวาลย์ กุณะ

by สังวาลย์ กุณะ.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ SIL International, 2544Description: 8 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

19. อาบึม ลอง มาโซว ซี เดียง อึม = สุนัขอยากดื่มน้ำ / เรียบเรียงโดย กึ้ด ละป้าน

by กึ้ด ละป้าน.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544Description: 14 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).

20. กาง โอว = บ้านฉัน / ดัดแปลงโดย กึ้ด ละป้าน

by กึ้ด ละป้าน.

Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภายัพ และ สถาบันภาษาศาสตร์ (SIL), 2544Description: 4 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available Special Status (1).