ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1232 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Elements of general phonetics / David Abercrombie.

โดย Abercrombie, David.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 A144E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : Aldine, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 A144E] (1).

2. New horizons in linguistics / edited by John Lyons.

โดย Lyons, John.

เลขเรียกหนังสือ: 410 N532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex : Penguin Books, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 N532] (1).

3. Historical linguistics : an introduction / Lyle Campbell

โดย Campbell, Lyle.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 C188H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : The MIT Press, 2000, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 C188H] (1).

4. Modern lexicography : an introduction / Henri Bejoint

โดย Bejoint, Henri.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 B423M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413.028 B423M] (1).

5. Introducing functional grammar / Geoff Thompson

โดย Thompson, Geoff.

เลขเรียกหนังสือ: 415 T471I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 T471I] (1).

6. Dictionary Cebuano-English

เลขเรียกหนังสือ: 499.21 D554 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: North Dakota : Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota, 1953สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.21 D554] (1).

7. The languages of the world / Kenneth Katzner.

โดย Katzner, Kenneth.

เลขเรียกหนังสือ: 400 K19L 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 400 K19L 2002] (1).

8. Thai : an essential grammar / David Smyth

โดย Smyth, David.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 S667T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 S667T] (1).

9. Linguistics for non-linguists / Frank Parker

โดย Parker, Frank.

เลขเรียกหนังสือ: 410 P239L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Austin, Texas : Pro-Ed, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 P239L] (1).

10. Introduction to government and binding theory / Liliane Haegeman

โดย Haegeman, Liliane.

เลขเรียกหนังสือ: 415 H133I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Basil Blackwell, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 H133I] (1).

11. In other words : a coursebook on translation / Mona Baker

โดย Baker, Mona.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 B168I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 B168I] (1).

12. Vietnamese studies. No. 40, Linguistics essays / Nguyen Khac Vien, Director

โดย Nguyen Khac Vien.

เลขเรียกหนังสือ: 495.922 V666 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hanoi : Xunhasaba [distributor], 19--สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.922 V666] (1).

13. Vietnamese studies. No. 22

เลขเรียกหนังสือ: 495.922 V666 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hanoi : Xunhasaba [distributor], 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.922 V666] (1).

14. Language : the basics / R. L. Trask

โดย Trask, Robert Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 400 T775L 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 400 T775L 2001] (1).

15. Introducing interpreting studies / Franz Pochhacker

โดย Pochhacker, Franz.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02072 P739I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02072 P739I] (1).

16. Language change / Adrian Beard

โดย Beard, Adrian.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 B368L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 B368L] (1).

17. Words and phrases : corpus studies of lexical semantics / Michael Stubbs

โดย Stubbs, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 401.430285 S932W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.430285 S932W] (1).

18. Translation and globalization / Michael Cronin

โดย Cronin, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 C818T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 C818T] (1).

19. Writing grammars : grammar writing workshop, October 2002, Dallas, Texas

เลขเรียกหนังสือ: 415 W956 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Dallas, Tex. : s.n., 2002?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 W956] (1).

20. Psycholinguistics / Dan Isaac Slobin

โดย Slobin, Dan Isaac.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 S634P 1979 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glenview, Ill. : Scott, Foresman, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 S634P 1979] (1).