ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 90 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Vowels and consonants : an introduction to the sounds of languages / Peter Ladefoged

โดย Ladefoged, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 414 L154V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 L154V] (2).

2. The Tai languages of Assam : a grammar and texts / Stephen Morey

โดย Morey, Stephen | Australian National University. Pacific Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 M845T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra : Pacific Linguistics, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 M845T] (2).

3. Colloquial Cambodian : a complete language course / David Smyth.

โดย Smyth, David.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93283421 S667C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1994 (reprinted 2007)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93283421 S667C] (3).

4. Turung : a variety of Singpho language spoken in Assam / Stephen Morey

โดย Morey, Stephen | Australian National University. Pacific Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 M845T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, A.C.T. : Pacific Linguistics, The Australian National University, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 M845T] (2).

5. Piakandatu ami Dr. Howard P. McKaughan / edited by Loren Billings and Nelleke Goudswaard

โดย Billings, Loren | Goudswaard, Nelleke | Linguistic Society of the Philippines | Summer Institute of Linguistics (Phillippines).

เลขเรียกหนังสือ: 410 P579 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Manila : Linguistic Society of the Phillippines and SIL Phillippines, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 P579] (2).

6. Serial verb constructions in Bwe Karen = หน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษากะเหรี่ยงบเว / Kirstie Swanson.

โดย Swanson, Kirstie | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S972S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: หน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษากะเหรี่ยงบเว..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S972S] (1). Items available for reference: [Call number: 495 S972S] (2).

7. Hkongso word order = การเรียงลำดับคำในภาษาคองโซ / by Jonathan Wright.

โดย Wright, Jonathan | Payap University.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap University, 2016ชื่อเรื่องอื่น: การเรียงลำดับคำในภาษาคองโซ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

8. Selected discourse features in Buemese sermons = ลักษณะสำคัญบางส่วนของคำเทศนาในภาษาพม่า / Lin Kyaw Zaw.

โดย Lin Kyaw Zaw | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะสำคัญบางส่วนของคำเทศนาในภาษาพม่า.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

9. Participant reference in collected Brao narratives = การอ้างถึงผู้แสดงบทบาทในเรื่องเล่าภาษาโบรว / Leung Wai Ling.

โดย Leung, Wai Ling | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2016. ชื่อเรื่องอื่น: การอ้างถึงผู้แสดงบทบาทในเรื่องเล่าภาษาโบรว.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

10. Tonal development of Tai languages = พัฒนาการของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาตระกูลไท / Liao Hanbo.

โดย Liao, Hanbo | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2016. ชื่อเรื่องอื่น: พัฒนาการของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาตระกูลไท.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

11. Agreement and verb stem alternation in Senthang Chin = ความสอดคล้องทางไวยากรณ์และการแปรของรูปเค้าศัพท์กริยาในภาษาเซนทังฉิ่น / Ngun Tin Par.

โดย Ngun, Tin Par | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2016. ชื่อเรื่องอื่น: ความสอดคล้องทางไวยากรณ์และการแปรของรูปเค้าศัพท์กริยาในภาษาเซนทังฉิ่น.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

12. Documenting conversations using basic oral language documentation method (BOLD) = การบันทึกข้อมูลการสนทนาโดยการใช้ภาษาพูดขั้นพื้นฐานของข้อมูลแบบ BOLD / Levi Cirilo Cruz.

โดย Cruz, Levi Cirilo | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2016. ชื่อเรื่องอื่น: การบันทึกข้อมูลการสนทนาโดยการใช้ภาษาพูดขั้นพื้นฐานของข้อมูลแบบ BOLD.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

13. A phonological description of the Mkuui variety of Daai Chin = ลักษณะทางสัทวิทยาภาษาอึมกูย ของภาษาดายชิน / Naing Kheng.

โดย Naing, Kheng | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะทางสัทวิทยาภาษาอึมกูย ของภาษาดายชิน.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

14. A comparison of grammaticalization in Shan and Thai = การเปรียบเทียบการกลายเป็นคำไวยากรณ์ในภาษาไทใหญ่และภาษาไทย / Daniel Peter Loss.

โดย Loss, Daniel Peter | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบการกลายเป็นคำไวยากรณ์ในภาษาไทใหญ่และภาษาไทย.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

15. Verb stem alternation in Sizang Chin narrative discourse = การแปรรูปเค้าศัพท์กริยาในสัมพันธสารเรื่องเล่า ในภาษาซีส่างฉิ่น / Tyler D. Davis.

โดย Davis, Tyler D | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. ชื่อเรื่องอื่น: การแปรรูปเค้าศัพท์กริยาในสัมพันธสารเรื่องเล่า ในภาษาซีส่างฉิ่น.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

16. Selected particles in Lisu = คำอนุภาคคัดสรรในภาษาลีซู / Naw Yaw Hayt.

โดย Naw Yaw Hayt | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. ชื่อเรื่องอื่น: คำอนุภาคคัดสรรในภาษาลีซู.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

17. A phonological comparison of Eastern Lawa varieties in Hot district, Chiang Mai province, Thailand = การเปรียบเทียบระบบเสียงของวิธภาษาละว้าตะวันออกที่พูดในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / Elizabeth Ann Munn.

โดย Munn, Elizabeth Ann | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2017หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2017. ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบระบบเสียงของวิธภาษาละว้าตะวันออกที่พูดในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

18. Descriptive phonology of Makyam Naga = ระบบเสียงในภาษามะจัมนากา / Naw Sawa.

โดย Naw Sawa | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2016. ชื่อเรื่องอื่น: ระบบเสียงในภาษามะจัมนากา.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

19. Verbal agreement and grammatical description of Hawa Nocte = ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยาและไวยากรณ์ในภาษาฮะวาน็อกเต / Syed Iftiqar Rahman.

โดย Rahman, Syed Iftiqar | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2016. ชื่อเรื่องอื่น: ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยาและไวยากรณ์ในภาษาฮะวาน็อกเต.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

20. A sociolinguistic survey of Lue in Mong Yawng = การสำรวจเชิงภาษาศาสตร์สังคมของภาษาไทลื้อในเมืองยอง / Na Tiqwah.

โดย Na Tiqwah | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2016หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2016. ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจเชิงภาษาศาสตร์สังคมของภาษาไทลื้อในเมืองยอง.สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).