ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 36 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The modern Western Kayah Li - English lexicon

โดย Karenni Literature Department (Burma).

เลขเรียกหนังสือ: 495 M689 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Trial ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Burma?] : Karenni Literature Department, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 M689] (2).

2. Elementary handbook of the Shan language / by J. N. Cushing

โดย Cushing, J. N.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 C985E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rangoon : American Babtist Mission Press, 1906สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 C985E] (2).

3. The history and development of the Shan scripts / Sai Kam Mong

โดย Sai Kam Mong.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 S132H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 S132H] (1).

4. Elements of Ngo Chang grammar = ลักษณะทางไวยากรณ์ภาษางอชาง / by Kayoko Nagakura.

โดย Nagakura, Kayoko | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 N147E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2006หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2006. ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะทางไวยากรณ์ภาษางอชาง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | CHAPTER 8 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 N147E] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 N147E] (1).

5. An elementary Palaung grammar / by Leslie Milne

โดย Milne, Leslie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M659E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1921สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 M659E] (1).

6. Studies in Burmese linguistics / edited by Justin Watkins

โดย Watkins, Justin | Australian National University. Pacific Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.8 S933 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra : Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.8 S933] (1).

7. A grammar of Kayan, a Tibeto-Burman language / submitted by Kenneth Neil Manson

โดย Manson, Kenneth Neil.

เลขเรียกหนังสือ: 495 M289G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2010หมายเหตุ: Thesis (Ph.D.)--La Trobe University, 2010 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 M289G] (1). Items available for reference: [Call number: 495 M289G] (1).

8. Serial verb constructions in Bwe Karen = หน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษากะเหรี่ยงบเว / Kirstie Swanson.

โดย Swanson, Kirstie | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S972S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2011หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2011. ชื่อเรื่องอื่น: หน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษากะเหรี่ยงบเว..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S972S] (1). Items available for reference: [Call number: 495 S972S] (2).

9. The addition of final stops in the history of Maru (Tibeto-Burman) / Robbins Burling

โดย Burling, Robbins.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 B961A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n., 1966]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 B961A] (1).

10. A sketch of Jingpho syntax / by David Lagyawm

โดย Lagyawm, David | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 L182S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Department of Linguistics, Payap University, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 L182S] (1).

11. Tiddim Chin : a descriptive analysis of two texts / by Eugenie J.A. Henderson

โดย Henderson, Eugenie J.A.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 H496T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, 1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 H496T] (1).

12. A preliminary Ngochang-Kachin-English lexicon / by Nasaw Sampu ... [et al.]

โดย Nasaw Sampu | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 P924 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Linguistics Department, Graduate School, Payap University, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 P924] (1).

13. The Wadamkhong language / by Shintani Tadahiko L.A.

โดย Shintani, Tadahiko | Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.43 S556W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.43 S556W] (1).

14. The Siam (Hsem) language / by Shintani Tadahiko L.A.

โดย Shintani, Tadahiko | Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.83 S556S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.83 S556S] (1).

15. The Nangki language / by Shintani Tadahiko L.A.

โดย Shintani, Tadahiko | Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.403 S556N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.403 S556N] (1).

16. The Matu language / by Shintani Tadahiko L.A.

โดย Shintani, Tadahiko | Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.83 S556M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.83 S556M] (1).

17. A study of the morphology of verbs and nouns of the Sinwal dialect of the Rawang Language = การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง / by Hpung Sarep.

โดย Sarep, Hpung | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 S244S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1995หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1995. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY | GLOSSARY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 S244S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 S244S] (1).

18. Tasex me naf hifwex wak we lam = Tase (tangsa) Naga festivals and cultivation / Seng Awng

โดย Seng Awng | Payap University. Payap Research and Development Institute. Applied Linguistics Training Program | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 394.26591 S476T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Applied Linguistics Training Program. Payap Research and Development Institute. Payap University, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.26591 S476T] (2).

19. A phonological comparison of selected Karenic language varieties of Kayah State = การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงของภาษาในกลุ่มกะเรนนีในรัฐคายา / by Myar Doo Myar Reh.

โดย Myar Doo Myar Reh | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 M995P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2004. ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงของภาษาในกลุ่มกะเรนนีในรัฐคายา.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 M995P] (2). Items available for reference: [Call number: 495 M995P] (1).

20. A syntactic and pragmatic description of verb stem alternation in K'Cho, a Chin language = การบรรยายลักษณะทางไวยากรณ์และวัจนปฏิบัติของการแปรรูปเค้าศัพท์กริยาในภาษาคอว์ในกลุ่มภาษาฉิ่น / by Kee Shein Mang.

โดย Kee Shein Mang | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 K26S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2006หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 2006. ชื่อเรื่องอื่น: การบรรยายลักษณะทางไวยากรณ์และวัจนปฏิบัติของการแปรรูปเค้าศัพท์กริยาในภาษาคอว์ในกลุ่มภาษาฉิ่น.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 K26S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.4 K26S] (1).