ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 362 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. New horizons in linguistics / edited by John Lyons.

โดย Lyons, John.

เลขเรียกหนังสือ: 410 N532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex : Penguin Books, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 N532] (1).

2. Historical linguistics : an introduction / Lyle Campbell

โดย Campbell, Lyle.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 C188H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : The MIT Press, 2000, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 C188H] (1).

3. Introducing functional grammar / Geoff Thompson

โดย Thompson, Geoff.

เลขเรียกหนังสือ: 415 T471I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 T471I] (1).

4. Linguistics for non-linguists / Frank Parker

โดย Parker, Frank.

เลขเรียกหนังสือ: 410 P239L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Austin, Texas : Pro-Ed, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 P239L] (1).

5. Introduction to government and binding theory / Liliane Haegeman

โดย Haegeman, Liliane.

เลขเรียกหนังสือ: 415 H133I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Basil Blackwell, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 H133I] (1).

6. The linguistics encyclopedia / edited by Kirsten Malmkjaer.

โดย Malmkjaer, Kirsten.

เลขเรียกหนังสือ: 410.3 L755 2004 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 410.3 L755 2004] (1).

7. Writing grammars : grammar writing workshop, October 2002, Dallas, Texas

เลขเรียกหนังสือ: 415 W956 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Dallas, Tex. : s.n., 2002?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 W956] (1).

8. The linguistics student's handbook / Laurie Bauer

โดย Bauer, Laurie.

เลขเรียกหนังสือ: 410 B344L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 B344L] (1).

9. Field linguistics : a beginner's guide / Terry Crowley

โดย Crowley, Terry.

เลขเรียกหนังสือ: 410.72 C953F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford Univesity Press, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.72 C953F] (1).

10. Quantitative methods in linguistics / Keith Johnson

โดย Johnson, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 401.21 J67Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.21 J67Q] (1).

11. Schools of linguistics / Geoffrey Sampson

โดย Sampson, Geoffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 410.9 S192S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.9 S192S] (1).

12. Beginning linguistics / Laurie Bauer.

โดย Bauer, Laurie.

เลขเรียกหนังสือ: 410 B344B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Basingstoke, Hampshire ; New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 B344B] (1).

13. Language typology 1985 : papers from the Linguistic Typology Symposium, Moscow, 9-13 December 1985 / edited by Winfred P. Lehmann.

เลขเรียกหนังสือ: 410.12 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.12 L287] (1).

14. Language typology 1987 : systematic balance in language : papers from the Linguistic Typology Symposium, Berkeley, 1-3 December 1987 / edited by Winfred P. Lehmann.

โดย Lehmann, Winfred Philipp.

เลขเรียกหนังสือ: 415 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 L287] (1).

15. Language typology 1988 : typological models in reconstruction / edited by Winfred P. Lehmann and Helen-Jo Jakusz Hewitt.

โดย Lehmann, Winfred Philipp | Hewitt, Helen-Jo Jakusz.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 L287] (1).

16. Voice quality : a classified research bibliography / John Laver.

โดย Laver, John.

เลขเรียกหนังสือ: 016.414 L399V (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1979สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.414 L399V] (1).

17. An analysis of cohesion in Sgaw Karen folk narratives = วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ / by Chaiyathip Katsura.

โดย Chaiyathip Katsura | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 C435A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 C435A] (1). Items available for reference: [Call number: 495 C435A] (1).

18. Western histories of linguistics thought : an annotated chronological bibliography 1822-1976 / E. F. K. Koerner.

โดย Koerner, E. F. K.

เลขเรียกหนังสือ: 016.41 K78W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins B.V., 1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.41 K78W] (1).

19. Report of the fourteenth annual round table meeting on linguistics and language studies / Robert J. DiPietro, editor

โดย DiPietro, Robert J | Georgetown University. Institute of Languages and Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 410 R425 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Georgetown University Press, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 R425] (1).

20. Toward a historiography of linguistics : selected essays / E. F. K. Koerner.

โดย Koerner, E. F. K.

เลขเรียกหนังสือ: 410.09 K78T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.09 K78T] (1).